ATZINUMA SNIEGŠANA TIESAI

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami:

  1. saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
  2. viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; 
  3. aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai; 
  4. paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
  5. citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Atzinums nav administratīvais akts un kalpo tiesā kā pierādījums.

Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »