Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

iesūtīts: 2019.04.01 18:36
Š.g. 1.aprīlis kļūs par īpaša dienu Madonas novada pašvaldībai, jo ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju (LSPA) tiek noslēgts turpmākās sadarbības līgums.

Kā atzīst LSPA rektors Juris Grants, sadarbība starp akadēmiju un Madonu ir sākusies jau pirms daudziem gadu desmitiem, tā ir pakāpeniski attīstījusies un šī diena ir tikai loģisks turpinājums un sadarbības risinājums. Arī agrāk periodiski akadēmija organizējusi vasaras un ziemas nometnes sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, kā arī studiju prakses Madonas 1.vidusskolā. Grants uzsver: “Mēs būtu lepni, ja akadēmijas slavenās ziemas nometnes varētu norisinātie šeit – Madonā”.

Noslēgtais līgums paredz sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” infrastruktūras izmantošanu studiju procesa īstenošanai ziemas mācību treniņu nometnēs, kā arī slēpošanas, biatlona, orientēšanās, sporta tūrisma apgūšanai un zinātniskās pētniecības īstenošanai. Šeit ir augsta līmeņa slēpošanas centrs, kas paralēli slēpošanas un didaktikas apguvei, studentiem uzturoties šeit, ļautu mācīties arī praktisko iemaņas - kā tiek sagatavotas trases, kāda ir bāzes tehnika, kā tiek gatavots mākslīgais sniegs, kā darbojas slēpju smērētava un jaunā elektriniskā šautuve. Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” ir vienīgā bāze Latvijā, kurā vienlaikus pieejamas tik daudz dažādas inovācijas.

Ilgtermiņā šeit ir doma veidot ne tikai studiju centru, bet arī pētniecības centru, par prioritārajiem sporta veidiem jaunizveidojamajā centrā nosakot distanču slēpošanu, biatlonu un orientēšanās sportu, savukārt, par galvenajiem pētījumu virzieniem izvirzot biomehānikas analīzi, sportistu funkcionālo sagatavotību, sporta fizioloģiju, un cilvēku rekreāciju un veselību. Kā atzīst sarunas dalībnieki, augsti sasniegumi sportā nav iedomājami bez zinātnes un pētījumiem, bez sasniegumu analīzes un treniņmetodikas pilnveidošanas, bez sportistu diagnostikas un funkcionālām pārbaudēm, tāpat arī bez laba tehniskā nodrošinājuma un teicamas infrastruktūras, arī, protams, bez pienācīga finansējuma.

Līgums paredz arī kopīgu profesionālās pilnveides pasākumu un praktisko nodarbību organizēšanu Latvijas sporta speciālistiem, tāpat arī Madonas novada izglītības iestāžu sporta pedagogu izglītošanu, izmantojot LSPA mācībspēku piedāvātās apmācības un kursus.

Viens no būtiskiem līgumu punktiem ir LSPA studējošo – topošo speciālistu un veselības aprūpes speciālistu sagatavošana un viņu profesionālo iemaņu pilnveide, īstenojot kvalifikācijas prakses Madonas novada vispārizglītojošajās skolās, sporta skolās un organizācijās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Studentiem prakses laikā tiktu dota kvalitatīva iespēja iepazīt savu profesionālo karjeru, taču Madonas novads tādā veidā varētu turpināt veiksmīgi iesākto praksi jauno speciālistu piesaistē Madonas novadā - pastāvīgas darba vietas un dzīves vietas nodrošināšanā.

Pēdējais līguma punkts attiecas uz Madonas novada iedzīvotājiem kopumā. LSPA rosina sadarboties, realizējot daļu no projekta “Eiropas fizisko aktivitāšu un sporta monitoringa sistēma”. Piedaloties projektā, 200 iedzīvotājiem no novada būs iespēja izzināt sevi un novērtēt savu fizisko aktivitāti, vienu nedēļu lietojot soļu staigātāju. Projekts tiks īstenots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs novērtē, ka šis ir jauns pagrieziens sporta jomas attīstībā Madonā, gan arī sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” attīstībā. Pašvaldība saka lielu paldies par akadēmijas iniciatīvu, atbalstu un vēlmi sadarboties.

Sarunā piedalījās Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, sporta darba organizators Māris Gailums, Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne un sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” vadītājs Gunārs Ikaunieks.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju pārstāvēja rektors, profesors Juris Grants, attīstības un zinātnes prorektors, profesors Jānis Žīdens, studiju prorektore, profesore Andra Fernāte, kā arī slēpošanas katedras docents, pētnieks Kalvis Ciekurs.

Pēc līguma noslēgšanas abas puses devās uz sporta un atpūtas bāzi “Smeceres sils”, lai klātienē apskatītu tās infrastruktūru un sniegu, kas aizvien vēl 1.aprīlī Madonā liecina par garo ziemas cīņu ar pavasari.


Informāciju sagatavoja: Ilze Riekstiņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »