LLU Gada balva “Uzņēmējs nākotnei 2018” - Madonas novadniekam Uldim Šalajevam

iesūtīts: 2019.02.19 14:55
Piektdien, 22.februārī, plkst. 17:00, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Sudraba zālē pirmo reizi piešķirs ilggadīgajam LLU inženierzinātņu studējošo atbalstītājam, bijušajam LLU aktīvistam un Informācijas tehnoloģijas fakultātes absolventam inženierzinātnēs Uldim Šalajevam LLU Gada balvu “Uzņēmējs nākotnei 2018”.

LLU Gada balvu “Uzņēmējs nākotnei 2018” saņems arī vairāki uzņēmēji Latvijā, kuri pagājušā gadā aktīvi sadarbojās ar LLU un sniedza tai būtisku ieguldījumu zinātnē vai atbalstījuši studiju procesu. Pasākumu apmeklēs universitātes zinātnieki, mācībspēki un vadība. LLU Gada balvas pasākumā laureātiem plānots pasniegt trīs nominācijās: “Gada ieguldījums inženierzinātnēs”, “Gada ieguldījums biozinātnēs”, un pirmo reizi - “Mecenātisms”. Katrs nominants saņems Goda rakstu un piemiņas veltes.

“Ja planētas ilgtspējīgai pastāvēšanai vajag lielas, “zaļas plaušas”, tad katras valsts konkurētspējai globālos tirgos pamatā ir jābūt inotīvai, energoefektīvai un videi draudzīgai uzņēmējdarbībai reģionos! Tas veicinātu Latvijas ilgtspējīgu, uz oglekļa dioksīdu neradošu aprites ekonomikas progresu sociāli atbildīgā Eiropā. Šodien mēs neuzcelsim lielās ražotnes bez attiecīgajām investīcijām, taču mēs noteikti jau šodien varam aktīvi pievērsties inženierzinātnēs digitalizācijas, mākslīgā intelekta un robotizācijas ēras tik pieprasīto produktu un pakalpojumu ražošanā! Šeit ir Latvijas “zelta raktuve”! Universitāte ir pirmais pakāpiens, kur jaunie līderi sadarbībā ar ārvalstu zinātniekiem var paši veikt pētījumus un izstrādāt inovācijas "zaļas" uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. Universitāte ir izcila vieta, kur studenti var izzināt un analizēt, kā ražot vietējo pārtiku lielos apjomos eksportam pasaulē bez pesticīdu un ĢMO klātbūtnes, tādējādi veicinot pārtikas drošību un veselīgu uzturu! Šīs un citas ir jaunās tendences, ko eiropieši plaši pieprasa. Latvijai aktīvi iesaistoties šajos projektos, tas arī radīs jaunās darbavietas reģionos!” uzsver Uldis Šalajevs.

“Mēs lepojamies ar ikvienu savu absolventu, kurš pēc augstskolas pabeigšanas strādā sevis izvēlētajā nozarē un specializācijā un izmanto zināšanas, kas iegūtas universitātē studiju laikā. Taču īpaši vēlamies pateikt paldies tiem, kuri atbalsta nākamās studentu paaudzes un viņu centienus iegūt izglītību, piedāvājot prakses vietas savos uzņēmumos, maksājot stipendijas un iedvesmojot viņus karjeras sākumā. LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolvents Uldis Šalajevs ir šobrīd vienīgais mūsu mecenāts, kurš atbalsta inženierzinātņu studentus ar stipendijām, izmaksājot tās no saviem personīgajiem līdzekļiem. U.Šalajevs ir pierādījis, ka nav jānodzīvo garš darba mūžs un jāiekrāj milzu bagātības, lai palīdzētu līdzcilvēkiem. Galvenais ir griba dot citiem. U.Šalajeva stipendiju jau ir saņēmuši 12 studējošie – topošie inženieri, kuri virzīs tehnoloģiju izstrādi un padarīs sabiedrības dzīvi labāku. Tādēļ šogad LLU Gada balvas pasākumā godināsim viņa kā mecenāta devumu. Ceram, ka U.Šalajeva piemērs būs lipīgs un iedvesmos arī citus absolventus rīkoties līdzīgi,” norāda LLU rektore Irina Pilvere.


LLU Gada balva “Uzņēmējs nākotnei”

Balvas mērķis ir izcelt iedvesmojošus piemērus uzņēmējdarbībā, kas ir izcils paraugs sadarbībai ar LLU zinātniekiem, kopīgi radot izcilību pētniecībā un studijās. Šīs balvas mērķis ir arī veicināt attīstību un inovāciju pārnesi uz ražošanu, tādējādi uzlabojot Latvijas konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Jaunā tradīcija universitātē dibināta 2016.gadā, lai godinātu uzņēmējus un mecenātus Latvijā, kuri sadarbībā ar LLU zinātniekiem kalendārā gada laikā veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši ieguldījumu pētniecībā un/vai studiju procesa nodrošinājumā.

 

Uldis Šalajevs ar teju 10 gadu pieredzi Eiropas Savienības iestādēs Briselē

U.Šalajevs (36, Vidzemnieks no Madonas novada) ir stažējies Eiropas Parlamentā (EP) Briselē 2009.-2010.gadā, strādājot ar ES izglītības, zinātnes, kultūras, jaunatnes, sporta un budžeta jautājumiem. Paralēli praksei Uldis vadīja Eiropas Parlamenta Stažieru asociāciju (EPSA), organizējot praktikantiem dažādus izglītojošus pasākumus. U.Šalajevs sadarbojās ar plaša mēroga Eiropas līmeņa sadarbības partneriem dažādās nozarēs. Kopš 2010.g. nogales, U.Šalajevs ikdienā strādā ES institūcijās Briselē ar ES jautājumiem 500 miljonu Eiropiešu labā. Lielākā viņa darba pieredze ir Eiropas Komisijā (EK) jo īpaši saistībā ar ES nodarbinātības, sociāliem, reģionālās attīstības, vides, veselības, transporta, budžetu un cilvēkresursu jautājumiem. U.Šalajevs ir strādājis arī vairākos Eiropas Komisāru birojos, piem., pie ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos, Attīstības komisāra, EK Priekšsēdētāja vietnieces par ES Digitālās programmas jautājumiem. Divus gadus ir arī strādājis ES diplomātiskajā dienestā (EĀDD), sadarbojoties ar ES pārstāvniecībām pasaulē. Kopš 2015.g. viņš strādā EK Preses dienestā par preses sekretāru Briselē, ikdienā komunicējot ar Eiropas līmeņa žurnālistiem par dažādiem ES jautājumiem angļu, franču, vācu un krievu valodās. Savā brīvajā laikā kopš 2018.gada U.Šalajevs ir ES karjeras personāla vēstnieks, stāstot jauniešiem par karjeras iespējām ES iestādēs. Taču kopš 2016.gada – viņš kā brīvprātīgais ir arī starptautiskās nevalstiskās organizācijas “ONE Campaign” Jaunatnes vēstnieks Belģijā, kur, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem un citiem Eiropas līderiem, aktīvi iestājās par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē.

U.Šalajevs 2018.gada septembrī ar izcilību absolvējis angļu valodā padziļināto maģistratūras programmu Eiropas ekonomikas integrācijā un attīstībā prestižajā Briseles Brīvā universitātē (Vrije Universiteit Brussel, VUB ieņem 188.vietu pasaules labāko universitāšu sarakstā atbilstoši www.topuniversities.com), savukārt 2005.gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē (Eiropas projektu semestrī, Erasmus).


Ulda Šalajeva stipendija inženierzinātniekiem

Nepilnus 5 gadus pēc LLU pamatstudiju absolvēšanas inženierzinātnēs, Uldis Šalajevs izveidoja atgriezenisko saiti ar savu izglītības iestādi un mecenātisma ideju saglabāja gan sirdī, gan prātā. Pēc viņa iniciatīvas, LLU Attīstības fonds 2012.gada 16.janvārī dibināja Ulda Šalajeva stipendiju. U.Šalajeva stipendija tiek finansēta no viņa personīgajiem ietaupījumiem, par to nesaņemot nodokļu atlaides. Stipendiju pieškir, balstoties uz Stipendijas komisijas lēmumu. Komisiju veido LLU Attīstības fonda valdes loceklis, divi LLU macībspēki, divi LLU Studējošo pašpārvaldes pārstāvji vai stipendijas mecenats un LLU Studējošo pašpārvaldes pārstāvis. Kopš 2012.gada 16.janvāra, stipendija vairāk nekā €170/mēnesī konkursa kārtībā tiek piešķirta vienam stipendiātam uz vienu studiju semestri.

Pašreiz Ulda Šalajeva stipendiju ir saņēmuši 12 inženierzinātņu studenti no dažādiem Latvijas reģioniem: Maikls Mūrmanis (2018./2019.; Madonas novads); Elīna Šterna-Stirne (2017./2018.; Jūrmalā), Agnese Čamane (2016./2017.; Lielvārdes novads), Alise Trifane (2016./2017.; Gulbenes novads), Agnese Līva Gilnere (2015./2016.; Jelgavas novads), Kaspars Romanovskis (2014./2015.; Talsu novads), Jānis Bērziņš (2014./2015.; Ozolnieku novads), Anita Solima (2013./2014.; Ogres novads), Samanta Jankovska (2013./2014.; Jelgavas novads), Toms Karaša (2012./2013.; Bauskas novads), Zane Zeltiņa (2012./2013.; Madonas novads) un Agnese Gailuma (2011./2012.; Ozolnieku novads).‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »