Piešķirti Madonas novada pašvaldības apbalvojumi. FOTO

iesūtīts: 2018.10.31 16:35
Ņemot vērā līdz š.g. 12. oktobrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus, Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 23. oktobra sēdes lēmumu Nr.431 nolēma piešķirt sekojošus Madonas novada pašvaldības apbalvojumus:


Pateicības rakstus:

 1. Bandere Inese – Dzelzavas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā
 2. Beloraga Gunta – Bērzaunes pamatskolas skolotāja
 3. Bikše Zintis – XXIII Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieka Latvijas izlasē - distanču slēpošanā - treneris
 4. Birne Dzintara – pensionāre, sabiedriskā darbiniece, bijusī Ļaudonas pagasta padomes priekšsēdētāja
 5. Cecerāne Biruta – SIA “Madonas slimnīca” intensīvās terapijas anestezioloģe - reanimatoloģe
 6. Družoks Rolands – sporta centra “Samuraji” vadītājs
 7. Dzene Rita – pensionāre, ekskursiju organizētāja
 8. Gailītis Arturs – SIA “Rezidence” vadītājs, pasākuma “Vakars uz ezera/ Dinner on the lake” idejas autors un organizētājs
 9. Gailuma Aija – Barkavas pamatskolas skolotāja
 10. Janoviča Nelda – SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs”, SIA “Audita grupa” valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante
 11. Janovska Iveta – Madonas pilsētas PII “Saulīte” vadītājas vietniece
 12. Kalniņa Maija – Liezēres pagasta ģimenes ārsta palīgs
 13. Kārkliņa Indra – Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
 14. Kārkliņa Līga – Madonas pilsētas vidusskolas sociālo zinību skolotāja
 15. Koskevičs Kalvis – biedrības “Florbola klubs Madona” valdes loceklis
 16. Krauze Valters – televīzijas pasākumu vadītājs, labdarības pasākumu organizētājs
 17. Logina Ārija – Madonas pilsētas PII “Kastanītis” medicīnas māsa, biedrības “KASTANĪTIS–BĒRNIEM” biedre, projekti vadītāja
 18. Māliņš Voldemārs – Ļaudonas pagasta tautas amata meistars – klūdziņu pinējs
 19. Miezere Biruta – Liezēres pagasta ģimenes ārste
 20. Mikanovs Jāzeps – pensionārs, Ļaudonas pareizticīgo baznīcas draudzes loceklis
 21. Miķelsone Elizabete – SIA “Madonas slimnīca” medicīnas māsa
 22. Mugurēvičs Ēvalds – Barkavas pagasta patriots, latviešu vēsturnieks, arheologs
 23. Platače Baiba – Bērzaunes pagasta pārvaldes sekretāre
 24. Polis Helmuts – pieaugušo florbola komandas FK “Kalsnava” treneris, Kalsnavas pamatskolas sporta skolotājs
 25. Putna Zaiga – Kalsnavas pagasta PII “Lācītis Pūks” metodiķe
 26. Radžēle Biruta – Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Barkavas pagastā
 27. Riekstiņš Gundars – Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs
 28. Simtniece Ineta – Madonas pilsētas PII “Priedīte” skolotāja
 29. Skariņa Līga – keramiķe, LMA asociētā profesore, Barkavas pagasta patriote
 30. Slica Valentīna – V.Zvēras ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa
 31. Tonnis Dzintars – Dzelzavas pamatskolas skolotājs
 32. Zablocka Aija  - Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Ļaudonas pagastā

Atzinības rakstus:

 1. Ābola Daiga Elga – Madonas pilsētas PII “Saulīte” vadītāja
 2. Bikše Indulis – XXIII Ziemas Olimpisko spēļu dalībnieks Latvijas izlasē - distanču slēpošanā
 3. Cepītis Andrejs – Madonas pūtēju orķestra diriģents
 4. Galeja Inita – ārste pediatre, ģimenes ārsta prakses vadītāja
 5. Kamola Pāvils – Madonas katoļu draudzes priesteris
 6. Kapaklis Aivars – SIA “ASIGNE” valdes loceklis
 7. Koka Ināra – SIA “Madonas slimnīca” ārste, ginekoloģe–dzemdību speciāliste
 8. Kraukle Lidija – NVA Madonas filiāles vadītāja
 9. Krauklītis Aleksandrs – Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris
 10. Pudāns Ivars – SIA “Madonas slimnīca” ārsts, ķirurgs
 11. Pušmucāns Jānis – SIA “LAJA” valdes loceklis
 12. Simsone Daiga – māksliniece, bijusī Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas skolotāja un direktore
 13. Sobko Jevģenijs – bijušais Madonas reģionālās vides pārvaldes vadītājs
 14. Stepāne Ināra – Bērzaunes pamatskolas mūzikas skolotāja, kordiriģente
 15. Stradiņš Juris – atpūtas bāzes “Gaiziņš” saimnieks
 16. Svilāne Astrīda – SIA “Madonas slimnīca” valdes locekle, ārste, medicīniskā direktore
 17. Štrombergs Māris – SIA “Specprojekts” īpašnieks un valdes loceklis
 18. Utināne Elvīra – AS “Lazdonas piensaimnieks” valdes priekšsēdētāja
 19. Višņova Anna – ģimenes ārsta prakses vadītāja

Goda diplomus un goda zīmes:

 1. Dumbrājs Kārlis – pensionārs, sabiedriskais darbinieks
 2. Īvāns Dainis – publicists, sabiedriskais darbinieks, LTF dibinātājs
 3. Lācis Visvaldis – publicists, sabiedriskais darbinieks, vēsturnieks


Ar pilnu apbalvojumu reģistru iespējams iepazīties šeit.


Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notika š.g. 16.novembrī plkst.18:00 Madonas Kultūras namā.FOTO atskats.

FOTO lejuplādēšanai.Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »