Esiet starp pirmajiem, kas rīkojas un saņem atbalstu un dzīvo siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā!

iesūtīts: 2017.12.18 17:08
Sākot ar 2016.gada rudeni AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM atbildībā ir daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma. Pasākuma plānotais kopējais ES fondu finansējums ir 166 milj. EUR. Kopā paredzēts norenovēt ap 1000 mājām. Programma paredzēta līdz 2022.gadam.

Programma paredz dāvinājumu/grantu līdz 50% no attiecināmajām izmaksām, otra puse projektam jāaizņemas komercbankā (SWED, SEB, Citadele, Luminor).

Dzīvojamajām mājām noteiktie atbilstības kritēriji:

  • Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi;
  • Vienam dzīvokļa īpašniekam pieder ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ja māja sadalīta dzīvokļu īpašumos (ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem);
  • Mājā esošo nedzīvojamo telpu grupu (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības) platība nepārsniedz 50% no mājas kopējās platības.
  • Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
  • 90 kWh/m2 gadā - sasniedzamais siltumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. Sasniedzamais siltumenerģijas patēriņa līmenis apkurei pārējā Latvijas teritorijā nosakāms atkarībā no mājas atrašanās vietas un klimatoloģiskajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 "Būvklimatoloģija"".
  • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota – energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0.

Altum konsultē tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un pārbauda projekta īstenošanu –  projekta gaitā uz vietas objektā notiks vismaz trīs pārbaudes. Daudzdzīvokļu energoefektivitātes daļa izvērtē pieteikumu atbilstību programmas prasībām un nodrošina komunikāciju ar grantu saņēmējiem. Papildus konsultācijām Altum piedāvā aizdevumu garantijas, ja komercbanka tādu prasa finansējot, bet ja projekts saņem komercbankas atteikumu, tad Altum piešķirs kredītu projektam. Uzsāktas 26 renovācijas jau visā Latvijā. Programmā piedalās pārsvarā namu apsaimniekotāji un biedrības no visas Latvijas teritorijas. Vairāk par programmu: www.altum.lv


Informāciju sagatavoja: Ingus Salmiņš
Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs

 

Madonas novada domes priekšsēdētāja Agra Lungeviča komentārs un aicinājums.

Ir sācies jaunais Eiropas struktūrfondu plānošanas periods un tā finanšu līdzekļu apgūšana. Viena no atbalsta programmām ir daudzdzīvokļu māju siltināšana. Iepriekšējā plānošanas periodā kopumā ir padarīts daudz, tomēr gribētos vairāk. Mēs, no pašvaldības puses esam pievērsuši lielu uzmanību komunālo jautājumu risināšanā, tai skaitā ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības sakārtošanā pilsētā, pagastos, tomēr māju apsaimniekošanas process varētu notikt labāk un veiksmīgāk. Manā skatījumā, tas ietver divus posmus.

Pirmkārt, katram būtu jāsakārto savs īpašums – dzīvoklis vai māja kopumā, investējot siltināšanā (jumta, logu nomaiņa), pagraba un trepju telpu sakārtošanā, iegūstot vizuāli pievilcīgu ēku, paceļot ēkas vērtību, samazinot izdevumus uz apsaimniekošanu nākotnē. Otrkārt  - taupīt uz siltumu. Tarifu kāpums vai kritums nav prognozējums, tāpēc tikai pareizi būtu, ja cilvēki domātu, kā ekonomēt un ietaupīt.

Siltināšanas projekti ir dārgi, ir jāuzņemas kredītsaistības, tas, savukārt, ir zināms risks, un nav zināms, kāds no tā visa ieguvums būs iedzīvotājiem. Es aicinātu iedzīvotājus pārdomāt un uzzināt, kādus labumus spēj dot siltināšana. Pieredze rāda, ka nosiltinot ēku, izmaksas uz siltumu samazinās no 20-40 procentiem. Un tas ir liels ieguvums. Ļoti iespējams, iedzīvotājiem vienkārši nav uzticamības procesam kā tādam, taču to māju iedzīvotāji, kurās tas ir izdarīts, jūtas ļoti apmierināti. Ir daudz pašvaldību Latvijā, kur daudz liekākā apmērā mājas tiek siltinātas. Arī problēmsituācijas daudzviet ir līdzīgas. Madona noteikti neatšķiras. Tāpēc arī te viss ir iespējams.

Es aicinu māju vecākos, apsaimniekotājus domāt par to, sasaukt sapulces, arī pašvaldība ir gatava iesaistīties ar informāciju un skaidrojumiem.

Finansējumu atšķirībā no iepriekšējā perioda, kad to administrēja Latvijas Investīciju Attīstības aģentūra – administrē ALTUM. Nosacījumi projektu iesniegšanai, izvērtēšanai un līdzekļu saņemšanai ir ļoti draudzīgi, ērti, tie ir vieglāki kā iepriekšējā periodā, tāpēc gribētos, lai Madonas novads neatpaliek no citiem. Līdz projekta iesniegšanai Altum, ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija – jāveic mājas apsekošana, mājas energoaudits, tehniskā vai vienkāršotā projekta izstrāde. Tas prasa finansiālu ieguldījumu. Pašvaldība atbalsta šo aktivitāti, sedzot pusi no dokumentu izstrādes izdevumiem. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība ir gatava sniegt konsultācijas par atbalsta pasākumiem, piesaistīt speciālistus. Tāpēc patiešām aicinu ikvienu apdomāt šos risinājumus un iespēju izmantot pašvaldības atbalstu un pretimnākšanu māju energoefektivitātes paaugstināšanā.


Madonas konsultāciju birojs
‌Saieta laukums 1, Madona
‌Konsultāciju laiki: otrdienās 10:00-14:00 un ceturtdienās 10:00-14:00


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »