AS "Madonas ūdens" aktualitātes

iesūtīts: 2017.11.08 18:38

  • Lai nodrošinātu Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Vispārīgās datu  aizsardzības regulas (regula stāsies spēkā 2018.gada 25.maijā) ievērošanu, AS „Madonas ūdens” ar 2018.gadu maina papīra formāta rēķinu piegādes veidu. Papīra formāta rēķini  klientiem tiks piegādāti aizvērtā formā (aploksnē vai pārlocīti un aizlīmēti). Par rēķinu piegādi šādā formātā tiks piemērota maksa EUR 1.65 (bez PVN). Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu vai īsziņu (SMS) veidā uz mobilo tālruni arī turpmāk būs bez maksas. Tādēļ lūgums visiem klientiem izvērtēt rēķinu piegādes veidu un par  izmaiņām rēķinu saņemšanā paziņot AS „Madonas ūdens” abonentu daļai, nosūtot  e-pastu uz adresi: info@madonasudens.lv.
  • Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par AS „Madonas ūdens” plānotajiem darbiem, kas saistīti ar ūdens padeves traucējumiem (kas tiek nosūtīta īsziņu veidā uz mobilajiem tālruņiem), lūgums atjaunot informāciju par mobilo tālruņu numuriem AS ”Madonas ūdens” abonentu daļā. Madonas pilsētas iedzīvotājiem tālr. 64807073, pagastu iedzīvotājiem  tālr. 64807071.
  • Kad saņemsiet rēķinu ar svītru kodiem, to varēs samaksāt arī MAXIMA veikalu tīklā.
  • Atgādinām, ka veicot maksājumus bankās, jānorāda tikai savs klienta numurs.
  • 25.10.2017. ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Madonas novadā".  Ar tiem iepazīties iespējams  mūsu mājas lapā www.madonasudens.lv, sadaļā - Jaunumi. 
  • Pamatojoties uz saistošiem noteikumiem Nr.17 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Madonas novadā" (85.p. pielikums Nr.2), iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši ūdensskaitītāju mēraparātus, tiek noteikta ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī - 6 m3 (tagad ir 3m3).  Jaunās normas  stāsies spēkā ar 2018.gada 1.aprīli. Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās lūdzam uzstādīt ūdensskaitītāju mēraparātus, lai nerastos domstarpības par ūdens patēriņa aprēķinu. Mēraparāta uzstādīšana obligāti ir jāreģistrē AS”Madonas ūdens”, bet pašu uzstādīšanu var veikt individuāli.
  • Klientu ērtībai aicinām reģistrēties AS „Madonas ūdens” mājas lapā www.madonasudens.lv, sadaļā - Klientiem.  Reģistrētiem klientiem ir iespējams nodot ūdens skaitītāju rādījumus, iegūt informāciju par savu patēriņu, kā arī redzēt  un izdrukāt izrakstītos rēķinus.

Informāciju sagatavoja:Inga Uberte
AS “Madonas ūdens” Abonentu daļas vadītāja

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »