Madonas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amatu

Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 26.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.172 “Par Madonas Bērnu un jauniešu centra direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 31.p.).
iesūtīts: 07.06.2018lasīt tālāk »

Amatnieku dienas Sarkaņos

Skaistajā pirmssvētku laikā Madonas novada Sarkaņos pie Amatu skolas interesenti tiek aicināti iesaistīties dažādās aktivitātēs: praktiskās rokdarbu meistarklasēs, kopīgā Saulgriežu ugunskura iedegšanā un svētku labumu sarūpēšanā Jāņu dienas tirdziņā.
iesūtīts: 20.06.2018lasīt tālāk »

Sporta svētki 2018 Liezērē

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros ikviens ir aicināts uz sporta svētkiem Liezērē.
iesūtīts: 20.06.2018lasīt tālāk »

Sākusies uzņemšana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Uz kompetencēm balstīta izglītība, modulārā apmācība, darba vidē balstītas mācības- jēdzieni izglītībā, par ko vēl nesen neviens nebija dzirdējis, taču tagad tās kļūst par izglītības procesa neatņemamu sastāvdaļu. It īpaši profesionālajā izglītībā, kur sasniedzamie rezultāti ir cieši saistīti ar darba tirgus prasībām.
iesūtīts: 20.06.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 15.06.2018lasīt tālāk »

Madonas novada Ļaudonas pansionātā ir uzsākti lifta izbūves būvdarbi

Madonas novada Ļaudonas pansionātā ir uzsākti lifta izbūves būvdarbi. Izbūvējot liftu pansionāta ēkā, tiek paredzēts ka pansionāta ēkas iemītniekiem būs iespēja izkļūt ārā ratiņkrēslos, kā arī nepieciešamības gadījumā izvest iemītniekus ar gultu, ja tam ir nepieciešams nokļūt medicīnas iestādē, kā arī atvieglos ikdienas izkļūšanu ārā, lai pastaigātos vai atpūstos pansionāta teritorijā.
iesūtīts: 14.06.2018lasīt tālāk »

Skriešana Lazdonas pagastā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Lazdonas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 11.06.2018lasīt tālāk »

Skriešana Mārcienā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Mārcienas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 11.06.2018lasīt tālāk »

AIZRITĒJUŠI MADONAS PILSĒTAS UN NOVADA SVĒTKI

No 7. līdz 10. jūnijam Madonā norisinājās Madonas pilsētas un novada svētki “Atspulgi”. Svētku dalībnieki četru dienu garumā varēja baudīt siltu un saulainu laiku, kā arī pavadīt šīs dienas aktīvā, radošā un patriotiskā gaisotnē. Atzīmējot Madonas 92 gadadienu un Latvijas simtgadi, pasākumi tika veidoti stipruma un latviskās dzīvesziņas garā.
iesūtīts: 11.06.2018lasīt tālāk »

Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās

Madonas novada pašvaldības dome paziņo, ka, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 2018.gada 31.maija lēmumu “Par Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņu”, ir noteikta Madonas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās uz vienu vakanto komisijas locekļa vietu.
iesūtīts: 04.06.2018lasīt tālāk »

Projekts “Haralda Medņa dzimtas mājas "Dzintari" atjaunošana”

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot H. Medņa dzimtas mājas "Dzintari" - veicot ēkas logu un durvju nomaiņu, telpu remontu, ēkas fasādes atjaunošanu, bēniņu siltināšanu, jumta spāru konstrukciju pastiprināšanu, apkures sistēmas sakārtošanu, piebūves atjaunošanu izbūvējot 1.stāvā terasi un 2.stāvā balkonu, atjaunot pagraba telpas, izbūvēt ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus. Lai nodrošinātu ēkai centralizēti ūdens un kanalizācijas pakalpojumus, nodrošināt iekšējās kanalizācijas un ūdensvada izbūvi, elektroinstalācijas atjaunošanu un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanu u.c. darbi.
iesūtīts: 31.05.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Ļaudonā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros vispārējo veselību veicinošās vingrošanas nodarbības aicināti apmeklēt Ļaudonas pagasta iedzīvotāji.
iesūtīts: 30.05.2018lasīt tālāk »

Vingrošana Aronā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros vispārējo veselību veicinošās vingrošanas nodarbības aicināti apmeklēt Aronas pagasta iedzīvotāji.
iesūtīts: 30.05.2018lasīt tālāk »

Projekts “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā”

Projekts “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā” Ident. Nr. Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000009 Projekta ietvaros veikta konferenču zāles izbūves būvdarbi un iegādāts aprīkojums, kas nodrošinās jauniešu centra apmeklētājiem īstenot dažādas sev interesējošas aktivitātes.
iesūtīts: 29.05.2018lasīt tālāk »

Sarunu vakars Alūksnē potenciālajiem audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem

Arvien trūkst audžuģimeņu, īpaši tādu, kuras spētu uzņemt vairākus bērnus no vienas ģimenes, kā arī bērnus ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā gada izskaņā Latvijas iedzīvotāju sirdis sašūpoja labdarības maratons “Dod pieci” un tā izskaņā tika saziedota vērienīga naudas summa, tomēr bērnu namos dzīvojošu bērnu skaits būtiski nemazinās.
iesūtīts: 11.06.2018lasīt tālāk »

Tiešsaistē būs iespējams vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes!”

No 2018. gada 7. jūnija visiem interesentiem būs iespēja tiešsaistē vērot bezmaksas lekciju un diskusiju kursu “Zinošas ģimenes - stipras ģimenes!”, kur lektori kopā ar dažādu nozaru ekspertiem diskutēs par tādām ģimenei un vecākiem aktuālām tēmām, kā finanšu pratība, laulības tiesiskie aspekti, ģimenes attiecību veidošana, psiholoģiskie un ētiskie aspekti u.c.
iesūtīts: 04.06.2018lasīt tālāk »

Skriešana Barkavā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Barkavas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 30.05.2018lasīt tālāk »

Lielā Talka atver koku stādīšanas karti

Aprīļa izskaņā, piedaloties aptuveni 145 tūkstošiem talcinieku tika aizvadīta jau par stabilu tradīciju kļuvusī Lielā Talka. Ar katru gadu Talkas ideja attīstās, tāpēc, jau ar domu par LV200, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti sēt un dēstīt “laimes kokus”, atzīmējot šo notikumu īpaši izveidotā kartē.
iesūtīts: 25.05.2018lasīt tālāk »

Kopienas centra "Baltā ūdensroze" atklāšana Madonā

PATEICĪBA “BALTĀS ISTABAS” izveides atbalstītājiem – ziedotājiem un 2016.gada 28.novembra koncerta apmeklētājiem, visiem madoniešiem un Madonas novada domes deputātiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu un laiku, par ziedotajiem līdzekļiem un koncerta apmeklēšanu, par uzticēšanos idejai un atbalstu projektam.
iesūtīts: 21.05.2018lasīt tālāk »

4. MAIJA – BRĪVĪBAS SVĒTKU – BRUŅOTO SPĒKU DIENA MADONĀ

Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku parādi 18.novembrī Rīgā, pirms vairākiem gadiem aizsardzības nozare aizsāka jaunu tradīciju – valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo bruņoto spēku dienu.
iesūtīts: 10.04.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 07.06.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 11. Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbību.

Pagājuši jau gandrīz divi mēneši kopš š.g. 23. februārī no valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas “Rupsalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā īsā laika periodā klienti tika pārvesti uz citiem sociālās aprūpes centriem, par iemeslu tam minot neatbilstošus sadzīves apstākļus.
iesūtīts: 20.04.2018lasīt tālāk »

Skriešana Sarkaņos veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Sarkaņupagasta ļaudis.
iesūtīts: 11.06.2018lasīt tālāk »

Skriešana Ļaudonā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Ļaudonas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 05.06.2018lasīt tālāk »

Skriešana Dzelzavā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Dzelzavas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 05.06.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Mārcienas pagastā

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros orientēšanās sporta cienītāji un viņu ģimenes locekļi tiek aicināti uz aizraujošām sacensībā Mārcienā.
iesūtīts: 30.05.2018lasīt tālāk »

Orientēšanās diena Ļaudonas pagastā

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros orientēšanās sporta cienītāji un viņu ģimenes locekļi tiek aicināti uz aizraujošām sacensībā Ļaudonā.
iesūtīts: 30.05.2018lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 29.05.2018lasīt tālāk »

Skriešana Mētrienā veselības projekta ietvaros

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros tiek turpināts skriešanas nodarbību cikls Madonas novada pagastos. Kopā ar treneri Antu Irbi skriešanas pamatus apgūs arī Mētrienas pagasta ļaudis.
iesūtīts: 16.05.2018lasīt tālāk »

PAŠVALDĪBA SKAIDRO 9. Bīstamo koku izzāģēšana Madonā.

Jaunu apstādījumu ierīkošanas vai veco koku zāģēšanas vai to likvidēšanas pamatā pilsētā ir rūpīgi pieņemts lēmums. Ikreiz veicot šīs darbības, madonieši sarosās un ne reti tiek izteikti iebildumi, saņemti aizrādījumi. Tāpēc vēlamies viest notikušā skaidrību un panākt lielāku iedzīvotāju izpratni.
iesūtīts: 13.04.2018lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »