Latvijas Valsts prezidenta viesošanās Madonā

21. novembrī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits Vidzemes reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Madonu, iepazinās ar jauno Tieslietu namu un Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Laimas zālē tikās ar iedzīvotājiem.
iesūtīts: 17.11.2019lasīt tālāk »

Jaunākās aktualitātes Madonas novadā

Uzziniet, kas jauns Madonas novada administrācijā, kas padarīts sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils", kā norit darbi Madonas Valsts ģimnāzijā, novērtē ieguldīto SIA "Madonas slimnīca" labiekārtošanā un jaunāko pacientu iepriecināšanā. Sižetu piedāvā Zemgales Reģionālā televīzija.
iesūtīts: 17.11.2019lasīt tālāk »

Šogad tiks piešķirti 37 Madonas novada pašvaldības apbalvojumi - pateicības un atzinības raksti

Ņemot vērā līdz š.g. 25.septembrim Madonas novada pašvaldībā saņemtos apbalvojumiem iesniegtos pieteikumus (nedaudz vairāk par 50), Apbalvojumu piešķiršanas komisijas izvērtējumu un priekšlikumus, Madonas novada pašvaldības dome ar š.g. 31.oktobra sēdes lēmumu Nr.527 nolēma piešķirt 21 personai Madonas novada pašvaldības Pateicības rakstus un 15 personām un 1 sabiedriskai organizācijai Madonas novada pašvaldības Atzinības rakstus.
iesūtīts: 04.11.2019lasīt tālāk »

Bēbīšu skoliņa "Asniņš" aicina uz satikšanos

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Kastanītis” , Blaumaņa 19 biedrība ,,Kastanītis – bērniem” bebīšu skoliņa ,,Asniņš” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros piedāvā 6 lekciju ciklus topošajām māmiņām un jaunajiem vecākiem.
iesūtīts: 20.11.2019lasīt tālāk »

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 31.oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols Nr 21., 24 p.) “Par “Lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.”
iesūtīts: 14.11.2019lasīt tālāk »

Izmēģinājumprojeks noslēdzies

Ir noslēdzies ESF projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” darbības “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” ietvaros, īstenotais individuālā budžeta modeļa bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem izmēģinājumprojekts.
iesūtīts: 12.11.2019lasīt tālāk »

AS “Madonas ūdens” pārslēdz līgumus

No 2018. gada 25. maija Latvijā personas datu apstrādes prasību ievērošanā ir piemērota Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ir saistoša arī sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam AS “Madonas ūdens”.
iesūtīts: 06.11.2019lasīt tālāk »

Policija aicina iedzīvotājus rūpēties par savu dzīvokļa drošību; Esi gudrāks par zagli

Kā liecina policijas prakse, tikai nelielu daļu no visām policijā reģistrētajām zādzībām no dzīvokļiem paveic mērķtiecīgi un profesionāli zagļi. Daudzos gadījumos zādzība bijusi veiksmīga tieši dēļ pašu īpašnieku vieglprātīgās attieksmes – neaizslēgtas dzīvokļu durvis, neaizvērti logi, balkoni, neizturīgas un vienkāršas ārdurvju slēdzenes. Lai pasargātu savu mājokli, policija aicina ievērot drošības pasākumus!
iesūtīts: 17.11.2019lasīt tālāk »

VUGD 2.decembrī organizē konsultāciju dienu par dūmu detektoriem

2.decembrī, tieši 30 dienas pirms stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram ir jautājumi par ugunsdrošību un dūmu detektoriem, doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, un saņemt konsultāciju.
iesūtīts: 09.11.2019lasīt tālāk »

Eņģeļa Pasts gatavojas Ziemassvētkiem

Jau 6. gadu pēc kārtas notiks sociālais projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca", kura laikā mums visiem būs iespēja sarūpēt pārsteigumus un apdāvināt sociālās aprūpes centros mītošos cilvēkus. Katru gadu šis projekts ir iepriecinājis ļoti daudz seniorus (2018. gads - 6800 cilvēki), cilvēkus ar īpašām vajadzībām un radījis neaizmirstamus brīžus un patiesu prieku.
iesūtīts: 01.11.2019lasīt tālāk »

Pirmo reizi Latvijā aicina ģimenes izstrādāt viedierīču lietošanas noteikumus

Lai veicinātu vecāku un bērnu savstarpējo komunikāciju par digitālajām aktivitātēm, Samsung skola nākotnei projekta “Skolēna Digitālais IQ” ietvaros izsludināts konkurss “Ģimenes digitālās veselības vienošanās”. Ģimenes tiek aicinātas izrunāt un vienoties par viedierīču lietošanas noteikumiem, tā veicinot tehnoloģiju izmantošanu pozitīvā un veselīgā veidā.
iesūtīts: 10.10.2019lasīt tālāk »
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »