Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2009.g.

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2009.g.

Ar 2009. gada 1. novembri izveidota Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa. Iedzīvotājus apkalpo nodaļas 3 darbinieces - vadītāja Vineta Lamberte, vietniece Līga Calmāne un speciāliste Iveta Škapare.

2009.gadā Madonas novadā reģistrēti 215 jaundzimušie, 74 laulības, 391 miršanas gadījums. Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtas 254 atkārtotas apliecības - 196 dzimšanas, 27 miršanas un 31 laulības apliecības. Sagatavotas un izsniegtas 173 izziņas un izraksti no civilstāvokļu aktu reģistriem, izdarītas 77 atzīmes par laulības šķiršanu, kā arī  izdarīti 29 labojumi un papildinājumi  dažādos civilstāvokļa aktu reģistros. Dzimtsarakstu nodaļa izskatījusi 6 vārda, uzvārda maiņas iesniegumus.

Iedzīvotāju sastāvs

Rādītāji

 

Uz 01.01.2009.

Uz 01.01.2010.

Iedzīvotāju skaits

28 139

27 878

t.sk. vīrieši

13 329

47,4%

13 208

47,4%

t.sk. sievietes

14 810

52,6%

14 670

52,6%

 

Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam (līdz 15 g.)

3841

13,6 %

3663

13,1 %

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (15 - 62 g.)

18 586

66,1 %

18 533

66,5 %

Iedzīvotāji pēc darbspējas vecuma (virs 62 g.)

5712

20,3 %

5682

20,4 %

 

LR pilsoņi

26 659

94,8 %

26 478

95,0 %

LR nepilsoņi

1389

4,9 %

1319

4,7 %

Citu valstu pilsoņi

91

0,3 %

81

0,3 %

 

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

391

-176

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)

 

Dzimstība

Līdz kopējas nodaļas izveidošanai Madonas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 88 bērniņi, pagastos 113 jaundzimušie. Novada Dzimtsarakstu nodaļā 2 mēnešu laikā reģistrēti 14 jaundzimušie. Kopā 2009.gadā Madonas novadā reģistrēti 215 bērniņi – 111 zēni un 104 meitenes.

Visvairāk jaundzimušo 2009.gadā reģistrēti Madonas pilsētā - 88, Ļaudonas pagastā – 14, Dzelzavas, Kalsnavas un Ošupes pagastā – katrā 12. Vismazāk Lazdonas un Mētrienas pagastā – 2 jaundzimušie katrā pagastā.

Laulībā dzimuši 86 bērni (40%), atzīta paternitāte 116 bērniem (54%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 13 bērniem (6%).

Pirmie bērni dzimuši 100 māmiņām, otrie – 74 māmiņām, trešie – 25, ceturtie – 11, piektais – 4 māmiņām, sestais bērniņš -1 māmiņai.

Madonas novada pilsēta un pagasti

 

Dzimšana

 

Pamats ziņu ierakstīšanai par tēvu

 

 

KOPĀ

līdz 01.10.2009.

no 01.11.2009.

Madona

88

zēni - 45

meitenes - 43

4

zēni - 2

meitenes - 2

laulība - 44

atzīta paternitāte - 44

nav ieraksta par tēvu - 4

92

zēni - 47

meitenes - 45

Aronas pagasts

8

zēni - 3

meitenes -5

1

meitenes -1

laulība - 5

atzīta paternitāte - 4

9

zēni - 3

meitenes -6

Barkavas pagasts

9

zēni - 6

meitenes -3

-

laulība - 5

atzīta paternitāte - 3

nav ieraksta par tēvu - 1

9

zēni - 6

meitenes -3

Bērzaunes pagasts

7

zēni - 4

meitenes -3

1

zēni - 1

laulība - 1

atzīta paternitāte - 7

8

zēni - 5

meitenes -3

Dzelzavas pagasts

10

zēni - 9

meitenes -1

2

meitenes -2

laulība - 4

atzīta paternitāte - 6

nav ieraksta par tēvu - 2

12

zēni - 9

meitenes -3

Kalsnavas pagasts

12

zēni - 4

meitenes -8

-

laulība - 5

atzīta paternitāte - 7

12

zēni - 4

meitenes -8

Lazdonas pagasts

2

zēni - 2

-

atzīta paternitāte - 2

2

zēni - 2

Liezēres pagasts

9

zēni - 2

meitenes -7

1

meitenes -1

laulība - 1

atzīta paternitāte - 9

10

zēni - 2

meitenes -8

Ļaudonas pagasts

14

zēni - 10

meitenes - 4

-

laulība - 4

atzīta paternitāte - 9

nav ieraksta par tēvu - 1

14

zēni - 10

meitenes - 4

Mārcienas pagasts

5

zēni - 2

meitenes - 3

1

meitenes – 1

laulība - 1

atzīta paternitāte - 5

6

zēni - 2

meitenes - 4

Mētrienas pagasts

2

zēni - 2

-

atzīta paternitāte -2

2

zēni - 2

Ošupes pagasts

10

zēni - 3

meitenes – 7

2

zēni - 2

laulība - 5

atzīta paternitāte - 7

12

zēni - 5

meitenes – 7

Praulienas pagasts

11

zēni - 5

meitenes – 6

-

laulība - 7

atzīta paternitāte - 2

nav ieraksta par tēvu - 2

11

zēni - 5

meitenes – 6

Sarkaņu pagasts

7

zēni - 4

meitenes – 3

2

zēni - 1

meitenes – 1

laulība - 3

atzīta paternitāte - 5

nav ieraksta par tēvu - 1

9

zēni - 5

meitenes – 4

Vestienas pagasts

7

zēni - 4

meitenes – 3

-

laulība - 1

atzīta paternitāte - 4

nav ieraksta par tēvu - 2

7

zēni - 4

meitenes – 3

Kopā:

201

zēni - 105

meitenes – 96

14

zēni - 6

meitenes – 8

laulība - 86

atzīta paternitāte - 116

nav ieraksta par tēvu - 13

215

zēni - 111

meitenes – 104

 

Populārākie bērnu vārdi 2009.g.

Starp populārākajiem vārdiem Madonas novadā 2009.gadā ierindojušies :

Zēniem

 

MARKUSS - vecāki to dāvājuši 7 dēliem.

4 reizes atkārtojas vārds ARTŪRS, TOMS.

3 zēni nosaukti vārdos ALEKSANDRS, EMĪLS, JĀNIS, KĀRLIS, KRISTERS, MATĪSS, RAINERS, RENĀRS.

2 zēni nosaukti vārdos ADRIANS, DANIILS, EDGARS, ELIASS, KASPARS, KRISTAPS, LAURIS, LINARDS, NIKS, RALFS, RIČARDS, RIHARDS, SANDIS.

 

Meitenēm

Populārākais vārds meitenēm EVELĪNA, vecāki to dāvājuši 6 meitām.

5 reizes atkārtojas vārds SAMANTA

4 reizes atkārtojas vārdi BEĀTE, EMĪLIJA.

3 meitenēm vecāki devuši vārdu ALISE, ELĪZA.

2 reizes atkārtojas vārdi ADRIANA, AMANDA, ANNA, DĀRTA, ELĪNA, IEVA, JASMĪNA, JUSTĪNE, KRISTA, LĀSMA, LĪGA, LORETA, MADARA, MARTA, SIMONA, UNDĪNE.

Tradicionālie latviešu vārdi nav populāri. Madonas novadā 2009. gadā neviens reģistrētais jaundzimušais netika nosaukts par Pēteri, Andri vai Oskaru. Tikai vienu reizi doti zēniem vārdi Dāvis, Jāzeps, Jurģis, Māris, Mārtiņš un meitenēm Inese, Liene, Zane. Taču tika doti citi neparasti vārdi, kā, piemēram, Adriels, Dārijs, Deivids, Eliass, Kens, Mariss, Raiens zēniem, un Keita, Milāna, Renāta, Sendija, Tifānija, Vanesa meitenēm.

 Divi vārdi doti 35  mazuļiem- 14 zēniem un 21 meitenei.

 

Laulība

2009.gadā Madonas un pagastu Dzimtsarakstu nodaļās reģistrētas 61 laulības. Madonā noslēgtas 42 laulības, pagastos – 12. 13 laulības reģistrētas baznīcās – 9 katoļu baznīcās, 3 pareizticīgo baznīcā, 1 luterāņu baznīcā. Savukārt novada Dzimtsarakstu nodaļā 2 mēnešu laikā laulībā devušies 7 pāri. Kopā pagājušajā gadā jā vārdu teikuši 74 pāri.

Visvairāk laulību reģistrēts Madonas pilsētā, neviena laulība nav reģistrēta Aronas, Bērzaunes, Dzelzavas, Ļaudonas, Mētrienas, Ošupes un Vestienas pagastos.

Pirmo reizi laulībā stājušies 56 vīrieši un 57 sievietes, otro reizi laulību reģistrējuši 16 vīrieši un 17 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši.

69 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 2 gadījumos sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, 1 gadījumā savam uzvārdam pievienots laulātā uzvārds, bet 2 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus.

Madonas novada pilsēta un pagasti

Laulība

Madona

50

t.sk.. Lazdonas Svētās Trijādības Pareizticīgo dr. baznīca - 3,

Madonas Romas katoļu draudze - 4,

Madonas luterāņu draudze -1

Aronas pagasts

-

Barkavas pagasts

6

t.sk. Barkavas Sv.Staņislava Romas katoļu baznīca - 5

Bērzaunes pagasts

-

Dzelzavas pagasts

-

Kalsnavas pagasts

3

Lazdonas pagasts

1

Liezēres pagasts

1

Ļaudonas pagasts

-

Mārcienas pagasts

1

Mētrienas pagasts

-

Ošupes pagasts

-

Praulienas pagasts

1

Sarkaņu pagasts

4

Vestienas pagasts

-

Madonas novada pilsētā un pagastos kopā

67, t.sk.. baznīcā - 13

Novada Dzimtsarakstu nodaļā (no 01.11.2009.)

7

Kopā 2009.g.

74, t.sk.. baznīcā - 13

2009.gadā Madonas novadā izdarītas 77 atzīmes par laulības šķiršanu.

Laulības slēgšanas gads

Šķirto laulību skaits 2009.g.

1969

1

1970

-

1971

-

1972

-

1973

-

1974

1

1975

-

1976

-

1977

-

1978

3

1979

-

1980

-

1981

-

1982

2

1983

-

1984

2

1985

2

1986

2

1987

5

1988

4

1989

2

1990

2

1991

3

1992

6

1993

3

1994

5

1995

1

1996

-

1997

2

1998

1

1999

-

2000

4

2001

-

2002

3

2003

3

2004

6

2005

1

2006

5

2007

5

2008

1

2009

-

Kopā:

77

 

Mirstība

2009.gadā Madonas novadā reģistrēts 391 miršanas gadījums. Miruši 186 vīrieši un 205 sievietes.

Madonas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 157 mirušie: 71 vīrietis un 86 sievietes, pagastu nodaļās – 186, tajā skaitā 89 vīrieši un 97 sievietes. Novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 48 miršanas gadījumi – 26 vīrieši un 22 sievietes.

Madonas novada pilsēta un pagasti

Miršanas

Madona

157

vīrieši -71

sievietes - 86

Aronas pagasts

13

vīrieši -5

sievietes- 8

Barkavas pagasts

12

vīrieši -8

sievietes- 4

Bērzaunes pagasts

18

vīrieši -8

sievietes- 10

Dzelzavas pagasts

18

vīrieši -8

sievietes- 10

Kalsnavas pagasts

26

vīrieši - 12

sievietes- 14

Lazdonas pagasts

12

vīrieši - 8

sievietes- 4

Liezēres pagasts

12

vīrieši - 4

sievietes- 8

Ļaudonas pagasts

14

vīrieši - 7

sievietes- 7

Mārcienas pagasts

10

vīrieši - 3

sievietes- 7

Mētrienas pagasts

9

vīrieši - 6

sievietes- 3

Ošupes pagasts

13

vīrieši - 5

sievietes- 8

Praulienas pagasts

14

vīrieši - 7

sievietes- 7

Sarkaņu pagasts

10

vīrieši - 6

sievietes- 4

Vestienas pagasts

5

vīrieši - 2

sievietes- 3

Madonas novada pilsētā un pagastos kopā

(līdz 31.10.2009.)

343

vīrieši - 160

sievietes- 183

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā (no 01.11.2009.)

48

vīrieši - 26

sievietes- 22

Kopā 2009.g.

391

vīrieši - 186

sievietes- 205

 

Mirušo vecums

Vecums

Vīrieši

Sievietes

Kopā

Madona

Pagasti

Novads

Kopā

Madona

Pagasti

Novads

Kopā

Līdz 10 g

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 – 20

-

1

1 - Ļaudona

-

1

-

-

-

-

1

21 – 30

-

2

1 - Bērzaune

1 - Sarkaņi

2

4

-

-

-

-

4

31 – 40

2

5

1 - Arona

1 - Barkava

1 - Bērzaune

2 - Ošupe

1

8

-

-

-

-

8

41 – 50

3

5

1 –Kalsnava

1 - Ļaudona

1 - Mētriena

1 - Prauliena

1 - Sarkaņi

2

10

3

3

1- Bērzaune

1- Liezēre

1- Ošupe

1

7

17

51 – 60

14

18

3 - Barkava

1 - Bērzaune

2 - Dzelzava

4 - Kalsnava

2 - Lazdona

1 - Mārciena

1 - Mētriena

3 - Prauliena

1 - Vestiena

6

38

6

6

2 - Arona

1 - Barkava

1 - Liezēre

1 - Ļaudona

1 - Mētriena

1

13

51

61 – 70

19

21

1 - Barkava

2 - Bērzaune

1 - Dzelzava

2 - Kalsnava

3 - Lazdona

1 - Liezēre

3 - Ļaudona

1 - Mārciena

1 - Mētriena

2 - Ošupe

3 - Sarkaņi

1 - Vestiena

4

44

14

16

1 - Arona

3 - Bērzaune

2 - Dzelzava

2 - Kalsnava

1 - Lazdona

3 - Mārciena

1 - Ošupe

2 - Prauliena

1 - Vestiena

2

32

76

71 – 80

20

27

3 - Arona

2 - Barkava

2 - Bērzaune

3 - Dzelzava

4 - Kalsnava

3 - Lazdona

1 - Liezēre

2 - Ļaudona

1 - Mārciena

3 - Mētriena

1 - Ošupe

1 - Prauliena

1 - Sarkaņi

8

55

26

26

2 - Bērzaune

4 - Dzelzava

4 - Kalsnava

1 – Lazdona

2 - Liezēre

2 - Liezēre

3 - Ļaudona

2 - Mārciena

1 - Ošupe

2 - Prauliena

3 - Sarkaņi

8

60

115

81 – 90

11

8

1 - Barkava

1 - Bērzaune

2 - Dzelzava

1 - Kalsnava

1 - Liezēre

2 - Prauliena

2

21

24

34

5 - Arona

3 - Barkava

2 - Bērzaune

3 - Dzelzava

5 - Kalsnava

2 - Lazdona

1 - Liezēre

2 - Ļaudona

2 - Mārciena

2 - Mētriena

3 - Ošupe

1 - Prauliena

1 - Sarkaņi

2 - Vestiena

8

66

87

91 -101

2

2

1 - Arona

1 - Liezēre

1

5

13

12

3 - Bērzaune

1 - Dzelzava

3 - Kalsnava

1 - Liezēre

1 - Ļaudona

1 - Ošupe

2 - Prauliena

2

27

32

KOPĀ

71

88

26

186

86

97

22

205

391

Mirušo vidējais vecums Madonas novadā vīriešiem 65 gadi, sievietēm 77 gadi.

 

Madonas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja V.Lamberte

V.Lamberte, 29114065

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »