Gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūve un sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija
Projekta īstenošanas termiņš

Projekts realizēts 23.11.2010.

Projekta nosaukums

Gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūve un sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija

Projekta mērķis

Atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

Projekta specifiskais mērķis

Izbūvēt gājēju celiņu ar apgaismojumu, lai ceļu infrastruktūra būtu droša gan gājējiem, gan transporta līdzekļu vadītājiem un izremontēt sporta zāli, lai pagasta iedzīvotājiem nodrošinātu aktīvās atpūtas iespējas pagasta teritorijā.

Projektā veiktās aktivitātes:

  • Izbūvēts gājēju celiņš Mētrienas galvenajai ielai;
  • Gājēju ielai uzstādīts apgaismojums;
  • Radīti labvēlīgi un droši apstākļi autotransprota un gājēju kustībai;
  • Izremontēta Mētrienas pamatskolas sprota zāle;
  • Uzstādīts jauns sporta zāles apgaismojums;
  • Modernizēta sporta zāles apkures sistēma;
  • Uzstādītas siltā ūdens uzsildīšanas ierīces;
  • Sporta zāles palīgtelpās ierīkotas siltās grīdas.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 138 461,65 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Projekts realizēts 23.11.2010.

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »