Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2019./2020. mācību gadā

iesūtīts: 2020.03.04 14:06
Mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenču un citu konkursu norises grafiks 2019./2020. mācību gadā. Statistika par 2018./2019.mācību gadā notikušajām olimpiādēm pieejama sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu arhīvs"


Mācību priekšmetsKlase 2. posms (novadu apvienībā) 2.posma rezultāti 3. posms (valstī)3. posma rezultāti 
Angļu valodas valsts 49.olimpiāde
10.-12. 29.10.2019.REZULTĀTII kārta 06.12.2019.
UZAICINĀTIE
I kārtas rezultāti
no novadu apvienības
uz II kārtu
uzaicināto nav
Konkurss "Vārdnīcu erudīts"
7.-9.  30.10.2019.REZULTĀTI - -
 Vācu valodas valsts 50.olimpiāde
 10.-12.14.11.2019.REZULTĀTIno novadu apvienības
uz 3.posmu
nav uzaicināto
-
 Krievu valodas valsts 23.olimpiāde
9.-12.  26.11.2019.REZULTĀTI04.03.2020.
UZAICINĀTIE 
REZULTĀTI 
 Bioloģijas valsts 42.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 14.11.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 21.11.)
 9.-12.28.11.2018. REZULTĀTI22.01.-24.01.2020.
UZAICINĀTIE
REZULTĀTI
 Vēstures valsts 26.olimpiāde
9. un 10.-12.13.12.2019.REZULTĀTI19.02.2020.
UZAICINĀTIE 9.klasē;
no novadu apvienības
vidusskolas posmā 
uz 3.posmu
uzaicināto nav
REZULTĀTI
 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases 1.kārta
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 02.12.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 09.12.) 
9.-10. 16.12.2019.  REZULTĀTI 02.02.2020.
UZAICINĀTIE
 
 Filozofijas valsts 6.olimpiāde
 11.-12.08.01.2020.REZULTĀTIno novadu apvienības
uz 3.posmu
nav uzaicināto
-
Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiāde
8.-9. 13.01.2020.REZULTĀTIATCELTS!
27.03.2020.
UZAICINĀTIE
-
Fizikas valsts 70.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 08.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 13.01.)
9.-12. 17.01.2020.REZULTĀTIno novadu apvienības
uz 3.posmu
nav uzaicināto
-
Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiāde
11.-12. 27.01.2020.REZULTĀTI06.03.2020.
UZAICINĀTIE
REZULTĀTI
Ekonomikas valsts 21.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 15.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 22.01.) 
10.-12. 29.01.2020.REZULTĀTI10.03.2020.
UZAICINĀTIE
REZULTĀTI
Matemātikas valsts 70.olimpiāde
9.-12. 31.01.2020.REZULTĀTI12.03.-13.03.2020.
UZAICINĀTIE
REZULTĀTI
Ķīmijas valsts 61.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 21.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 28.01.) 
 9.-12.04.02.2020.REZULTĀTIno novadu apvienības
uz 3.posmu
nav uzaicināto
-
 Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiāde
 • NORISES KĀRTĪBA
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 30.01.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 06.02.) 
10.-12.  13.02.2020.REZULTĀTI15.04.-16.04.2020.
UZAICINĀTIE,
izmaiņas
3.posma norises kārtībā
!
 REZULTĀTI
Matemātikas 70.olimpiāde
5.-8. 14.02.2020.REZULTĀTI--
Ģeogrāfijas olimpiāde komandām
8. 20.02.2020. REZULTĀTIATCELTS!
27.03.2020.
(Amatas pamatskolā
Ieriķu novadā)
PIETEIKTIE
 Vācu valodas olimpiāde
 8. 24.02.2020.REZULTĀTI--
Matemātikas olimpiāde 
3. 28.02.2020. REZULTĀTI
 Latviešu valodas olimpiāde
3.28.02.2020.REZULTĀTI -
Latvijas Skolēnu 44.zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference
 • NOLIKUMS
 • VADLĪNIJAS (izstrādei un vērtēšanai)
 • PIETEIKŠANĀS (termiņš 01.02.)
 • REĢISTRĒŠANĀS SKOLĒNIEM (termiņš 21.02.) 
9.-12. 28.02.2020.REZULTĀTIKONFERENCE notiks attālināti
03.04.2020.
REZULTĀTI
Tehnoloģiju jomas neklātienes konkurss
Funkcionāls 3D dizaina priekšmets
 • NOLIKUMS 
 • darbu iesniegšanas termiņš 06.03.
7. no 01.01.2020.
līdz 06.03.2020. 
REZULTĀTI  - -
 Informātikas olimpiāde
5. 06.03.2020. REZULTĀTI
 Neklātienes bioloģijas olimpiāde
 • NOLIKUMS
 • darbu iesniegšanas termiņš 02.04.
 7. un 8.ATCELTS!
26.03.2020. 
 -
 Arnolda Valtnera Latvijas skolēnu konkurss
"Pazīsti savu organismu"
9. un 10.-12. ATCELTS!
26.03.2020. 
 - --
Vizuālās mākslas olimpiāde
1.-6. ATCELTS!
15.04.2020. 
 - - -
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »