Lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu


Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 14. janvāra lēmums Nr. 4-02/2 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.
Lēmums
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »