Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Aronas muiža”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Par Lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Aronas muiža", Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, uzsākšanu
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »