PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM

Nobalso par savējo! "Mēs esam PAR..."

iesūtīts: 2020.04.08 18:04
Madonas mākslas skola piedalās Vidzemes kultūras programmas -2020 projektu konkursā ar pieteikumu "Mēs esam PAR...". Projekta realizācijas ietvaros iecerēts tuvāk iepazīties ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Ērgļu mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem, sadarbojoties dažādās radošās mākslas aktivitātēs, smeļoties viens no otra pieredzē.

Šobrīd sākusies  sabiedrības balsošana par kultūras projektiem Vidzemē. Būsim pateicīgi, ja veltīsiet laiku un nobalsosiet par mūsu projektu, kas paredz vairākas radošās darbnīcas, kurās tiks iesaistīti Madonas, Cesvaines, Varakļānu, Ērgļu un Lubānas Mākslas skolu pedagogi un audzēkņi. 

Nobalsot par mūsu projektu iespējams līdz 23.aprīlim: https://balso.vidzeme.lv/projekti/mes-esam-par 

PALDIES!!!

Mēs esam PAR mākslu, dizainu, zaļo domāšanu un pašizpausmi. Mēs esam PAR sadarbību, empātiju un līdzdarbošanos. Mēs esam PAR gaismu, prieku un dalīšanos. Mēs, Jāņa Simsona Madonas māksla skolas komanda, atzīmējot iestādes 45 gadadienu, vēlamies organizēt vairākas radošas aktivitātes Madonas reģiona mākslas skolu vecāko kursu audzēkņiem, absolventiem  un pedagogiem. Gaidot valdības iecerēto administratīvi teritoriālo reformu, vēlamies aktualizēt starpnovadu saites un kopīgā projektā aicināt iekļauties Lubānas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu Mākslas skolu pedagogus un audzēkņus.  

Projekta ietvaros norisināsies vairākas meistarklases un praktiskās darbnīcas, kuru laikā dalībnieki veidos darbus kopīgai izstādei un modes skatei. Projekta ietvaros darbosies Vēstures izpētes darbnīca, Modes dizaina darbnīca, Keramikas darbnīca, Grafiskā dizaina darbnīca, Dizaina objektu izveides darbnīca, Kustības un Skaņrades darbnīca. Kā darbnīcu vadītāji piedalīsies arī skolas absolventi. Izveidotie darbi tiks eksponēti  un demonstrēti pilsētvidē, kļūstot par kvalitatīvu notikumu Madonas reģiona kultūras dzīvē. Modes skate notiks, kādā netradicionālā vietā - Madonas pilsētā.

Ar projekta starpniecību vēlamies akcentēt Madonas reģiona kultūras tradīcijas, vērtības  un jaunradi.

Projekts atbilst Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm: 

Radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas, dizains. Projekta “Mēs esam PAR” aktivitātes vērstas, lai nodrošinātu radošo iniciatīvu pieejamību Madonas reģiona iedzīvotājiem. 

Projekta gaitā tiks noorganizētas vairākas darbnīcas, kuru laikā būs iespējams iegūt jaunas zināšanas dizaina jomās, kā arī piedalīties meistarklasēs, attīstīt amatu prasmes un savstarpēji dalīties pieredzē. Darbnīcu vadītāji būs vairāku reģiona mākslas skolu pedagogi, kuri dalīsies savā pieredzē un prasmēs.

Sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste un dalība.Projektā tiks iesaistīti vairāki Madonas apkaimē dzīvojoši mākslas skolu pedagogi, audzēkņi un absolventi. Kultūras procesa veidošanā iekļausies plaša sabiedrības daļa, lai tiktu izveidota unikāla koprades izstāde ar vadmotīvu - GAISMA. Kā darbnīcu vadītāji darbosies arī mākslas skolu absolventi, tā veidojot pārnesi zināšanām un saskatot arī savu nozīmību kultūras veidošanas procesos.

Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tiks iepazīta Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja amatniecības artefaktu krātuve Sarkaņu Amatu skolā, pētīti, zīmēti, gleznoti senie priekšmeti un izveidota interaktīva spēle “No skaliņa līdz elektrībai”. Izveidotā spēle jauniešiem palīdzēs atpazīt senos priekšmetus un būt līdzatbildīgiem kultūras mantojuma saglabāšanas procesos. Spēle tiks nodota muzeja rīcībā un popularizēs Madonas novada kultūrvēsturiskās vērtības nākotnē.

Pateicībā - biedrības "Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība" direktore Kristīne Šulce.


Informāciju ievietoja: D.Torstere


© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »