MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2020

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 30.06.2020. sēdes lēmumu Nr.246 (protokols Nr.13; 11.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2020.

Konkursa mērķi: veicināt mūžizglītības iespējas Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

  1. Sekmēt Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju profesionālo kompetenču attīstību.
  2. Veicināt pieaugušo izglītības pieejamības novadā.
  3. Veicināt paaudžu sadarbību un kultūras mantojuma nodošanu.

Projekta iesniegšanas termiņš –  2020.gada 12.augusts, plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.).

Rezultātu paziņošanas termiņš –  Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 25.08.2020.

Projekta ieviešanas termiņš -  no 01.09.2020. līdz 16.11.2020.


Nolikums
Veidlapa
‌Saturiskā atskaite
‌Finanšu atskaite

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste 

Vivita Vecozola

64860071;  

26378836

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »