Iedzīvotāju skaits Madonas pilsētā un novadā uz 01.01.2012.