Iedzīvotāju skaits Madonas novada pagastos un Madonas pilsētā uz 01.01.2010