Par Skrides fonda prēmiju pasniegšanu, pavasara semestri noslēdzot

iesūtīts: 2020.07.08 13:15
Šā gada jūnija sākumā, ievērojot visus drošības pasākumus, tai skaitā ieturot noteikto distanci vienam no otra, Dzelzavas pamatskolā pulcējās 15 skolēni – Skrides fonda radošā konkursa uzvarētāji un teicamnieki, kuri 2020. gada pavasara semestrī čakli mācījušies un pierādījuši sevi eksaktajos priekšmetos.

Pasniegt prēmijas un sveikt laureātus bija ieradies fonda dibinātājs Andris Skride. Sveicot jauniešus, A. Skride pateicās viņiem par aktīvo līdzdalību mācību procesā un radošumu zīmējumu konkursā. Apbalvošanas noslēgumā A. Skride pateicās bērnu un jauniešu vecākiem, skolotājiem, un novēlēja visiem skaistu un saulainu vasaru.

Radošā (zīmējumu) konkursa tēma šogad bija: "DZĪVESPRIEKS UN DARĪTGRIBA SĀKAS AR IZBRĪNU PAR PASAULES SKAISTUMU!" (I. Ziedonis)

Prēmijas galvenais mērķis ir motivēt skolēnus apgūt eksakto zinātņu mācību priekšmetus, kā arī atbalstīt radošumu vizuālajā mākslā. Saskaņā ar nolikumu prēmija tiek izmaksāta katra mācību semestra noslēgumā, ar naudas balvām prēmējot 8. – 9. lašu un 10 – 12. klašu skolēnus, kuri ieguvuši augstākos novērtējumus eksaktajos priekšmetos.

Savukārt, pavasara semestrī papildus tiek pasniegta prēmija vizuālajā mākslā, kurā saskaņā ar žūrijas vērtējumu tiek apbalvoti labāko zīmējumu autori 1-4 klašu grupā, 5-9.klašu grupā un 10-12.klašu grupā.

© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »