TE IR DARBS! IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGA AMATU MADONĀ

iesūtīts: 2020.12.16 10:31
Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz vakanto speciālās izglītības pedagoga amatu.

Prasības:

 • augstāko pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze izglītības iestādē vai citā institūcijā darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • jāpārzina mācību un audzināšanas darba saturs;
 • prasme atpazīt, novērot un pētīt audzēkņu attīstības traucējumus, jābūt izpratnei par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un organizēt savu darbu, reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta situācijās, paaugstinātas bīstamības un citos gadījumos;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem, spēja motivēt skolēnus darbam un reaģēt uz skolēnu vajadzībām;
 • prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, prognozēt, plānot un organizēt darbu, jāpiemīt disciplinētībai un precizitātei;
 • vēlme sistemātiski pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju;
 • spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vismaz divās svešvalodās;
 • laba saskarsmes kultūra, spēja ievērot profesionālās ētikas normas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmās, interneta pārlūkprogrammām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi saistīti ar darbu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs:

 • nodrošināt metodisko atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • sniegt konsultatīvu atbalstu izglītojamo ģimenēm;
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai labāk izprastu bērna uzvedību un problēmas, informējot tos par bērna sasniegumiem un grūtībām izglītības iestādē, lai kopīgi meklētu risinājumu problēmu novēršanai;
 • veikt skolēna attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarboties ar skolas vadību, pedagogiem, izglītības psihologu, sociālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu bērna individuālo atbalsta pasākumu plānu
 • noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām lietvedības prasībām;
 • plānot un organizēt darbu, kā arī analizēt tā izpildi.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu EUR 940,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldība iestādēs strādājošajiem.

Iesniedzamie dokumenti: pieteikums (atbilstoši pielikumā pievienotajai pieteikuma formai), motivēta pieteikuma vēstule, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts Europass CV formā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendenti dokumentus iesniedz līdz 2021.gada 15.janvārim plkst.16.00:

 • personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;
 • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: pasts@madona.lv

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, pretendenti tiks aicināti uz kompetenču interviju.

Tālrunis uzziņām: 64860562; 26136230

 

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada pašvaldības privātuma politikā: datu-privatuma-politika?fu=a&id=1582194984.
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »