Madonas pusē uzņēmējdarbība neapsīkst

10. un 11. oktobrī Madonā norisinājās Uzņēmējdienas 2014. Pirmā diena bija veltīta uzņēmēju profesionālās informācijas un pieredzes apmaiņai, kad notika seminārs par Latvijas biznesa izaicinājumiem un iespējām pārrobežu sadarbībai, bet 11.oktobrī norisinājās starptautiskā izstāde - gadatirgus.
Uzņēmējdienu izstāde - gadatirgus šogad tika organizēta reizē ar tradicionālajiem Kartupeļu svētkiem. Jau izstādes gaitā projekta vadītāja Dace Āriņa atzina, ka Madonas Uzņēmējdienas ir apliecinājums tam, ka uzņēmējdarbība Madonas pusē nepasīkst. Tieši otrādi, pasākuma organiztori ir secinājuši, ka izstādē piedalījušies daudz jaunu, savu darbību tikko uzsākušu uzņēmēju, arī uzņēmējdarbību veicinošā konkursa "Madona var labāk!" dalībnieki. Savukārt lielākais gandarījums ir par to, ka, pateicoties Latvijas - Igaunijas, Krievijas starpvalstu projektam, ir veiksmīgi atjaunota uzņmējdienu tradīcija Madonas novadā.

Apmeklētājiem pavērās plašas iespējas gan iepazīt Vidzemes reģiona uzņēmēju piedāvājumu un produkciju, gan izbaudīt zemnieku jauno ražu āra stendos, kā arī novērtēt Igaunijas Voru pašvaldības un Pleskavas uzņēmēju piedāvājumu. Izstādes dalībnieku piedāvājums šoreiz bija īpaši daudzveidīgs - no dažādu apmācību, darba drošības un aprīkojuma līdz pat uztura bagātinātājiem, jau ierastajiem rokdarbiem un pārtikas precēm. Dalībnieki atzina, ka izstādes rīkošana reizē ar Kartupeļu svētkiem ieguvums kā pārdevējam, tā pircējam.

Pēc aptuvēnām organizatoru aplēsēm simts izstādes dalībnieku stendus apmeklēja vismaz četri tūkstoši apmeklētāju. Tā kā uzņēmējdienas norisinājās projekta ietvaros, izstādē vairākos stendos bija izvietojušies partneri arī no Igaunijas un Krievijas. Daļa no viņiem Madonā jau bija viesojušies, bet citiem dalība Madonas izstādē bija kā patīkams pārsteigums. Jautāta, vai pašreizējās Krievijas un Eiropas Savienības attiecības neietekmē attiecības arī uzņēmēju starpā, dalībnieki no Pleskavas atbildēja noraidoši un ir noskaņoti optimistiski arī tālākai sadarbībai.

Projekts „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” noslēgsies šā gada beigās. Taču proejkta ietvaros atjaunotās Uzņēmējdienas apliecina to, ka šāds uzņēmējdarbības pasākums Madonas novadam ir vajadzīgs, tāpēc pašvaldībai nu ir jāpieņem lēmums, vai un kā šo tradīciju turpināt.

 

Šī izstāde tapusi, pateicoties starpvalstu projektam “Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013”, kas finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Madonas novada pašvaldības kā vadošā partnera finanšu apjoms ir 378 796 EUR.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

 
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »