Aicina atsaukties Madonas novada pārtikas ražotājus


Turpinot projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” aktivitātes, projekta organizatori aicina pieteikties jau ceturtajai starptautiskajai uzņēmējdarbības izstādei, kas šoreiz norisināsies Igaunijā, Veru pilsētas sporta centrā 25. un 26. oktobrī.

Pārtikas gadatirgus UMA MEKK ir vietējais zīmols, kas apzīmē pārtiku, kas cēlusies no Vecā Veru apriņķa, audzēta un pagatavota ar rūpību un mīlestību. Pieredze rāda, ka UMA MEKK gadatirgū var izbaudīt un iegādāties pārtikas preces un rokdarbus, kas ir saistīti ar pārtikas tēmu. Apmeklētājiem tiek organizētas viktorīnas, kā arī viesi var piedalīties labākās preces apbalvošanā.

Starptautiskā projekta vadītāja Dace Āriņa norāda, ka šoreiz gaidīti ne tikai pārtikas ražotāji, bet arī tie uzņēmēji, amatnieki, individuālie komersanti, kas gatavo īpašus, specifiskus produktus, raksturīgus mūsu apkārtnei ar mums ierastu un iecienītu garšu. Tiek aicināti arī pārtikas trauku un iepakojumu ražotāji. „Mūsu uzņēmējiem jāpiedalās izstādēs, gadatirgos ārpus Latvijas, lai varētu smelties jaunas idejas, rast sadarbības partnerus, uzzinātu jaunākās tirgus tendences, turklāt jāparāda arī citiem, ar ko esam interesanti un atšķirīgi,” uzsver projekta vadītāja.

Kā iepriekš, arī brauciens un dalība šajā izstādē tiks apmaksāta no projekta līdzekļiem.

Jau ir informēts, ka minētā projekta ietvaros ar mūsu uzņēmēju dalību notikušas izstādes Rīgā, Pleskavā un Pēterburgā.

Pieteikšanās līdz 16.oktobrim, rakstot uz e - pastu: janina@madona.lv vai zvanot pa telefonu 29421255.


“Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013” finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »