Dzelzavas pagasts aicina uz dambretes čempionātu

iesūtīts: 2019.02.05 15:40

NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi: 

1. Popularizēt dambretes spēli Dzelzavas pagastā;

2. Ieinteresēt un piesaistīt dambretes spēlei jaunus dalībniekus;

3. Veicināt dambretes spēlētāju meistarību.

Laiks un vieta: 

Dzelzavas kultūras namā,  2019 .gada 2. martā, plkst.11:00.

Vadība: 
Sacensības rīko Dzelzavas pagasta pārvalde, sadarbībā ar dambretes spēles entuziastiem.

Sacensību noteikumi:  Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem.  Visi spēlētāji spēlē vienā grupā. Apdomas laiks 15 minūtes uz partiju katram dalībniekam. Ja sacensībās piedalās 11 un mazāk dalībnieku, spēles notiek pēc riņka sistēmas. Ja sacensībās piedalās vairāk par 11 dalībniekiem, spēles notiek pēc Šveices sistēmas.

Vērtēšana: 

Katram spēles dalībniekam ieskaita izcīnītos punktus: par uzvaru 2 punkti, par neizšķirtu 1punkts, par zaudējumu 0 punkti. Vērtēšana notiek atsevišķi sievietēm, vīriešiem, jaunietēm un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.

Papildus tiek vērtēti Dzelzavas pagasta  spēlētāji minētajās vecuma grupās.

Papildus rādītāji: 1) uzvaru skaits; 2) savstarpēja spēle; 3) koeficents – 3,2,1;

4) pārspēle uz 5 min. katram līdz uzvarai .

Apbalvošana: 

1. – 3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

Pirmo vietu ieguvējus apbalvo ar kausu.

Sacensību  galvenais tiesnesis: JĀZEPS JUHNEVIČS. tel.25957295 .

P.s. Uz spēlēm līdzi lūdzam ņemt dambretes spēles pulksteni un dambretes komplektu.

NOLIKUMS VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM.