2019. gada Madonas novada atklātais čempionāts klasiskajā spēka trīscīņā

iesūtīts: 2019.01.24 08:37
III Latvijas kausa posms.

NOLIKUMS 

1.      Vieta un laiks

Sacensības notiks Madonā, Skolas ielā 10, Madonas Pilsētas vidusskolas sporta zālē, 2019. gada 16. februārī.

930 – 1100 dalībnieku svēršanās;

1100 – 1130 tehniskais pārtraukums;

1130 sacensību sākums.

 

2.      Mērķis un uzdevumi

·         Spēka trīscīņas vingrinājumu popularizācija Latvijā un Madonas novadā.

·         Madonas novada spēcīgāko sportistu noskaidrošana

·         Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

·         Latvijas kausa posma uzvarētāju noskaidrošana.

 

3.      Sacensību vadība

Sacensības organizē biedrība SCK Madona sadarbībā ar Latvijas Pauerliftinga Federāciju un Madonas novada pašvaldību.

·         Sacensību galvenais tiesnesis: Mārtiņš Lielups (nacionālā kategorija),

·         Sacensību direktors: Mārtiņš Lielups, (t. 27182064)

·         Sacensību tehniskā sekretāre Līva Bērziņa (t. 22010999)

 

4.      Sacensību noteikumi

·         Sacensībās piedalās visi oficiāli pieteikušies Latvijas Republikas sportisti un komandas, kā arī citu valstu komandas, sporta klubi. (Ārvalstu komandas dalās sporta klubos, vai pilsētās, kurtas viņi pārstāv, nevis kā valsts);

·         Dalībniekiem ir atļauts izmantot IPF klasiskās trīscīņas noteikumos apstiprināto ekipējumu;

·         Dalībnieki startē triko vai elastīgajās īsajās biksēs un vienkrāsainos T – kreklos;

·         Sacensību atklāšanas un noslēguma parādē sportisti iziet sporta formās;

·         Sacensības norisinās pēc IPF noteikumiem, līdz ar to vingrinājumu izpilde notiek atbilstoši šiem noteikumiem;

·         Juridiskā persona (organizācija), vai fiziska persona, kura deleģējusi sportistu uz sacensībām, uzņemas pilnīgu atbildību par startējošā sportista veselības stāvokli sacensību laikā.(Saskaņā ar MK Nr. Nr. 195 no 2006.g. 14 marta prasībām);

·         Sacensības norisinās OPEN un sieviešu grupās. Jaunieši, juniori, seniori tiks vērtēti pēc wilksa tabulas.

 

5.      Vērtēšana

·         Komandu vērtējumā tiek vērtēti kopā 10 labākie rezultāti, tajā skaitā ne mazāk kā 2 jauniešu un 2 junioru grupas sportisti. Pārējie 6 sportisti var būt no jebkuras grupas. Jebkurā grupā var startēt neierobežots skaits dalībnieku;

·         OPEN vīriešu grupas sportisti sacentīsies astoņās svara kategorijās: -59 kg, -66 kg, -74 kg, -83 kg, - 93 kg, -105 kg, -120 kg, virs 120 kg;

·         OPEN sieviešu grupas sportistes sacentīsies piecās svara kategorijās: - 52 kg, -57kg, -63 kg, -72 kg, virs 72 kg;

·         Komandu vērtējums tiks skaitīts pēc sekojošas tabulas (par katru nākamo vietu (pēc devītās) dalībnieks komandai dod vienu punktu):

Vieta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Punkti

12

9

8

7

6

5

4

3

2

6.      Apbalvošana

·         Čempionātā tiks apbalvoti, ar diplomiem un medaļām, trīs labākie sacensību dalībnieki pēc sacensību rezultātiem, katrā svara kategorijā OPEN vīriešu un sieviešu grupās.

·         Trīs labākie sportisti pēc IPF punktiem absolūtajā vērtējumā Open vīriešu un sieviešu grupās, tiks apbalvoti ar kausiem un balvām, kā arī papildus tiks apbalvoti absolūtajā vērtējumā pēc IPF punktiem 3 labākie jaunieši, juniori, veterāni vecuma grupās 40+, 50+ un 60+;

·         Komandu cīņā ar kausiem un balvām tiks apbalvotas trīs labākās komandas.

·         Ja nepieciešams rēķins to ir iespējams ģenerēt piesakoties dalībai lapā: piedalies.sp.lv.

 

7.      Finansēšana

·         Visus komandējuma izdevumus sedz juridiska persona (organizācija) vai pats sacensību dalībnieks. Dalības iemaksas, komandām (un individuāli startējošajiem dalībniekiem), ar laicīgi atsūtītiem pieteikumiem, ir EUR 7.00 par katru pieteikto dalībnieku.

·         Komandas un dalībnieki, kas nebūs laicīgi atsūtījušas dalībnieku pieteikumus EUR 15.00

·         Lai piedalītos sacensībās, visiem sportistiem nepieciešama Latvijas Pauerliftinga federācijas licence. Tās maksa – 5 EUR gadā.

 

8.      Pieteikšanās dalībai un dalībnieku atsaukšana

·         Komandu un individuālie pieteikumi izdarāmi līdz 2019. gada 13. februārim (pulksten 24:00);

·         Dalībnieku pieteikumi pēc 2019. gada 13. februāra pulksten 24:00 netiks pieņemti.

·         Komandu pārstāvjiem ir obligāts pienākums atsaukt dalībniekus, kas ir pieteikušies, taču neieradīsies uz sacensībām līdz 2019. gada 15 februārim (10:00 no rīta);

·         Dalībnieku atsaukumi pēc 2019. gada 15. februāra pulksten 10:00 netiks pieņemti;

·         Ja komanda nebūs atsaukusi dalībniekus, tad dalības nauda par šiem dalībniekiem būs jāmaksā 7. punktā (Finansēšana) minētajos apmēros (ja dalībnieks būs pieteicies individuāli un neieradies neatsaucot, vai visa komanda nebūs ieradusies, tai būs jāmaksā dalības nauda nākamajās sacensībās).

·         Ja sacensību maksājumi tiek apmaksāti ar pārskaitījumu, pamatojoties uz sistēmas piedalies.sp.lv izrakstītu rēķinu, sacensību dalībniekam, vai komandas pārstāvim jānodrošina lai maksājums tiktu saņemts līdz sacensību sākuma dienai, vai arī sveroties jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums. Pretējā gadījumā izrakstītais rēķins tiks anulēts un nepieciešamie maksājumi būs jāveic uz vietas, reģistrējoties sacensībām.

·         Komandai ir nepieciešams apmaksāt dalības naudu par visiem pieteiktajiem dalībniekiem līdz sacensību dienai

·         Izņēmuma gadījumā pieteikt vai atsaukt dalību pa tālruni 27182064 (augstākminētajos termiņos).

 

9.      Īpašie nosacījumi

·         Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat, ka sacensības tiks fotografētas un filmētas un iegūtie foto un video materiāli būs publiski pieejami sabiedrības informēšanai par šīm sacensībām.

·         Reģistrēties sacensībām (pie svēršanās), iespējams vienīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

·         Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās, dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli;

·         Dalībnieki jaunāki par 18g. bez ārsta vai vecāku atļaujas netiks pielaisti dalībai sacensības;

·         Izcīnītās un nepaņemtās medaļas un kausi netiks uzglabāti pēc sacensību beigām;

·         Piesakoties šīm sacensībām, jūs piekrītat un apņematies ievērot visus federācijas normatīvos aktus, nolikumus vai cita veida dokumentus, kas uz jums attiecas;

·         Piesakoties šīm sacensībām, jūs apzināties, ka uz sacensībām ir uzaicināti un sacensībās var ierasties Valsts Antidopinga biroja pārstāvji, kas var no jebkura dalībnieka ievākt nepieciešamos paraugus aizliegtu vielu analīzēm;

 SACENSĪBAS ATBALSTA
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »