Madonas novada atklātais amatieru hokeja turnīrs “ Madonas Ripas kauss 2018”

iesūtīts: 2018.12.05 14:33

NOLIKUMS

1.Mērķis un uzdevumi

1.1.Veicināt vispusīgu, harmonisku, fizisku un garīgu attīstību, pilnvērtīgu mūsdienu un nākotnes sabiedrības locekļu veidošanu.

1.2. Popularizēt hokeju jaunatnes un iedzīvotāju vidū. Iesaistīt bērnus, jauniešus, skolēnu vecākus, iedzīvotājus sacensību atmosfērā.

2.Sacensību vadība

2.1. Sacensības organizē hokeja spēles entuziasti, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, Madonas pilsētu un Madonas pilsētas sporta centru.

3.Vieta un laiks

3.1. Sacensības notiek 15.12.2018. Madonas atklātajā slidotavā (Madona Gaujas iela 33)

3.2. Reģistrēšanās no 17:30 līdz 18:45, sacensību sākums 19:00.

3.3.Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā turnīrs tiks pārcelts. Par turnīra atcelšanu tiks paziņots katras komandas pārstāvim pa norādīto telefonu.

4. Noteikumi par dalībniekiem

4.1.Sacensībās var piedalīties ikviens (neatkarīgi no viņas dzīvesvietas), kam to ļauj veselības stāvoklis.

4.2.Dalībnieku vecums - 16. gadi un vecāki

4.3.Komandas komplektējas pēc pašu izvēles.

4.4.Komandas sastāvs līdz 10 dalībniekiem (ieskaitot vārtsargu).

4.5.Komandas pašas savus spēlētājus apgādā ar inventāru.

4.6.Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselību un drošību, ko apliecina ar parakstu komandas pieteikumā.

4.7.Komandu pārstāvji un kapteiņi ir personīgi atbildīgi par kārtības ievērošanu sacensību vietā.

 

 

5.Sacensību rīkošanas kārtība

5.1. Komandas turnīrā, atkarībā no komandu skaita, tiek izlozētas apakšgrupās, kuru ietvaros notiek viena apļa turnīrs (ja ir maz komandu, tad pieļaujami 2 apļi).

5.2. Ņemot vērā komandu skaitu, organizatori nosaka izslēgšanas spēļu kārtību.

5.3. Spēles laiks: divi puslaiki pa 7 minūtēm

5.4. Spēlētāju skaits uz laukuma: 4 dalībnieki+vārtusargs (+ 4 maiņas).

5.5. Spēles laikā spēlētāju maiņu skaits ir neierobežots. Ir atļautas atkārtotas maiņas.

5.6. Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus.

5.7. Neizšķirta rezultāta gadījumā katra komanda saņem 1 punktu (izņemot gadījumus, kad notiek fināla spēles par 1.-4.vietu, tad tiek mesti soda metieni).

5.8. Par zaudējumu komanda iegūst 0 punktus.

5.9. Par neierašanos uz spēli – 0 punkti.

5.10. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

1) Pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

2) Pēc labākās vārtu starpības visās spēlēs;

Ja šie rādītāji ir identiski, tad augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka trīs sodu metienu sērijā.

5.11.Ja komandai ir viens tehniskais zaudējums, tā automātiski ieņem maksimāli zemāko vietu, un tās rezultāti netiek ņemti vērā pārējo komandu vietu noteikšanā.

5.12. Disciplinārie sodi:

- Aizliegts lietot spēka paņēmienus. Par atkārtotu aizrādījumu neievērošanu –uz 2 minūtēm

- Vārtu priekšā aizliegts krist uz ceļiem, vai kā citādi aizsegt vārtus un traucēt metiena izdarīšanu pretinieku komandai, apdraudot savu veselību un drošību turnīra laikā. Par šādu pārkāpumu tiesnesim ir tiesības noraidīt uz 2 minūtēm;

- Par rupju pārkāpumu (nesportiska uzvedība, pretinieka sišana, tiesneša apvainošana ar rupjiem vārdiem, ne tikai spēles laikā) organizatori drīkst atstādināt spēlētāju līdz notiekošās spēles beigām;

- Par tīšu provocēšanu un kautiņa izraisīšanu spēles tiesnesis var izraidīt no turnīra;

- Gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem organizatori. 5.13. Ja ripa atstāj laukumu, tiesnesis nozīmē iemetienu. 5.13. Sacensību sistēmu un spēles laiku var mainīt atkarībā no pieteikto komandu skaita.

 

 

 

6.Protesti 6.1.Komanda, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to paziņo turnīra organizatoram, kurš pieteikumu fiksē ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla.

6.2. Protesta iesniegšanu ar savu parakstu jāapliecina komandas kapteinim vai komandas pārstāvim.

6.3.Izskatīšanai netiek pieņemti protesti par aizmugures stāvokli, ripas pārmetieniem, iemetienu vietas izvēli, sodu noteikšanu, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

7. Dalības maksa

7.1.Dalības maksa no komandas 20 euro. No dalības maksas tiek segti izdevumi, kas saistīti ar turnīra organizēšanu(tiesneši, pārsteiguma balvas, diplomi un citi izdevumi).

8. Apbalvošana

8.1.Tiks apbalvotas 3 labākās komandas ar kausiem, dalībnieki - ar diplomiem un medaļām.

9. Pieteikumi Iepriekšējie pieteikumi par piedalīšanos jāiesniedz līdz 13.12.18. pa telefonu: 24983875, e-pasts meiersnauris93@gmail.com(Nauris)

 PIETEIKUMS
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »