Mārcienas atklātā pludmales volejbola turnīra

iesūtīts: 2018.06.04 09:28

Nolikums.


Mērķis
1.1. Noskaidrot labākos pludmales volejbolistus Mārcienas un kaimiņu pagastos.
1.2. Veicināt volejbola attīstību un popularizēt veselīgu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
1.3. Iesaistīt Mārcienas un tās apkārtnēs iedzīvotājus aktīvās, regulārās nodarbībās.

Vieta un laiks
2.1. Volejbola turnīra sākums 9. Jūnijā plkst. 10.00
2.2. Spēles norisināsies Jaunā ielā aiz pagastmājas, pludmales volejbola laukumā.

Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties ikviens spēlētājs!
4.2. Katrā komandā atļauts pieteikt 2 cilvēkus neatkarīgi no dzimuma un vecuma.
4.3. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks, to apliecinot ar savu parakstu pieteikumā.

Vērtēšana
1. Spēle tiks tiesātas pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem. Laukuma izmēri 8x8 m. Tīkla augstums 2,43m.

2. Katrā spēlē izspēlē 1 setu. Setu spēlē līdz 15 punktiem. Trešais sets ja nepieciešams rit līdz 10 punktiem.
3. Atkarībā no komandu skaita, komandas var tikt sadalītas apakšgrupās.
Punktu skaitīšana sekojoša:
1)uzvarētās spēles;
2)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
3)pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu attiecības;
4)pēc iegūto punktu skaita.

Noteikumi:
Tiesāšana – sacensības tiesā organizatoru nozīmēts galvenais tiesnesis. Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis var nozīmēt jebkuru komandu organizēt spēļu tiesāšanu.
Disciplīna – ja kāda no komandām kavē spēles sākumu vairāk nekā 5 min. – tai tiek piešķirts zaudējums. Spēles – notiek atbilstoši organizatoru izstrādātam spēļu grafikam.

Katrs dalībnieks reģistrācijas laikā parakstās nolikuma reģistrācijas pielikumā, ar savu parakstu apliecinot to, ka viņš piekrīt jebkuram tiesnešu lēmumam sacensību dienā, un apņemas to neapstrīdēt, pretējā gadījumā dalībnieks un viņa komanda var tikt diskvalificēti par disciplīnas neievērošanu, nesaņemot nekādus paskaidrojumus par piemēroto sodu!

Apbalvošana
1.-3 vietas tiks apbalvotas ar medaļām.


Pieteikumi.

Komandām pieteikumi jānodod līdz 9. Jūnijam plkst. 10.00 vai pa tel. 22412172 Jevgenijs.

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »