MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2018

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2018. sēdes lēmumu Nr.74 (protokols Nr.3; 34.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2018.

Konkursa mērķi:

Sekmēt mūžizglītības nozīmi sabiedrībā, īstenojot izglītības programmas, kas nodrošinātu pārmaiņas sabiedrībā un personiskās vajadzības.

Konkursa prioritātes:

  1. Izglītojamo apzinātas mācīšanās, individuālo kompetenču agrīnas mērķtiecīgas attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstu karjeras izglītībā, iekļaujošā izglītībā un darbā ar talantīgiem bērniem.
  2. Latvijas simtgades kontekstā bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošanās, pilsoniskās atbildības un līdzdalības veicināšana.
  3. Izglītbas iestādēs izpratnes veidošana par skolotāju darbu komandā/ sadarbības grupā, panākot reālu mācīšanās pieejas maiņu.
  4. Pieaugušo izglītības pieejamības novadā veicināšana.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 29.marts, plkst.1500 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 13.04.2018.

Projekta ieviešanas termiņš - no 20.04.2018. līdz 15.11.2018.


Piešķirtais finansējums
Atskaišu plāns

Madonas novada pašvaldības


Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860571

Iesūtīts: 05.03.2018 00:00
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »