Praulienas pagasta pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Pasaciņa, pasaciņa,
Tev ir vienmēr jauna ziņa:
Daudz tu zini, daudz tu proti,
Tavi vārdi apgaroti.
Pasaciņa, kur tu iesi?
Vai pie mums tu ciemos nāksi?
Visi bērni tevi mīļo,
Apģērbā tev pērles zvīļo.
Paciemojies, paviesojies,
Pirms tu atkal tālāk dodies……

Dibināta 1983.gada 26.novembrī p/s “Prauliena” paspārnē. No 1991.gada 1.janvāra iestāde ir Praulienas pagasta pārvaldes pakļautībā.

PII “Pasaciņa” darbojas 5 grupiņas: “Cālīši”, “Sprīdīši”, “Rūķīši”, “Zaķīši”, “Bitītes” bērniem no viena – septiņu gadu vecumam.

Mēs saviem audzēkņiem un viņu vecākiem piedāvājam:
- apgūt pirmsskolas izglītības programmu,
- logopēda nodarbības,
- rotaļas ūdenī un peldētapmācības nodarbības iestādes slēgtajā peldbaseinā,
- deju pulciņa nodarbības,
- veselīgu un garšīgu, bērnu vecuma īpatnībām atbilstošu, ēdināšanu,
- diennakts grupu pakalpojumus piecas diennaktis nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai.

“Pasaciņā” regulāri tiek svinēti:
- Latviešu gadskārtu ieražu svētki,
- katru mēnesi notiek dzimšanas dienu svinības ar teātru izrādēm,
- karnevāli (Cepuru Balle, Pasaku karnevāls…)
- ģimenes svētki, vecvecāku pēcpusdienas,
- Valentīndienas svētki,
- izlaidums,
- sporta svētki,
- dodamies pārgājienos

Šos pakalpojumus Jums nodrošina mūsu izglītotais, draudzīgais, saprotošais kolektīvs 25 cilvēku sastāvā. Mūsu 13 pedagogi regulāri ceļ savu izglītības līmeni apmeklējot dažādus kursus un seminārus, apgūstot jaunākās tendences pedagoģijā un psiholoģijā. Bērniem ir iespēja darboties individuāli pēc Montesori metodes. Piedalāmies projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu vecāku un darbinieku tālākizglītībai.PII ”Pasaciņa” strādā no 7.00 pirmdienās līdz 19.00 piektdienās

Tālruņi informācijai: PII ”Pasaciņa” – 256207,
vadītāja Daiga Maderniece – mob. 29387348.

Iestādes vadītājas:

  • Lidija Škoļnija no 1982. līdz 1984. g.
  • Maija Rozentāle 1985. g
  • Anita Migleniece 1985. līdz 1991. g.
  • Daiga Maderniece no 1991. g.

Būsiet mīļi gaidīti pie mums “Pasaciņā”!

Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »