Madonas novada pašvaldības domes 26.11.2009. sēdē izskatīto jautājumu pārskats

Sēdes pārskats
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Pielikums Nr.6