Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss- 2019

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.89 (protokols Nr.3; 45.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2019.

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;
  2. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;
  3. Atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanā, organizējot nometnes un sekmējot to darbības kvalitāti.

Projekta iesniegšanas termiņš – 2019.gada 30.aprīlī, plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 15.05.2019.

Nometņu norises laiks – 2019.gada skolēnu brīvdienas


Saturiskā atskaite
Finanšu atskaite
Piešķirtais finansējums


Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860071

Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss- 2018

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2018. sēdes lēmumu Nr.75 (protokols Nr.3; 35.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu - 2018.

Konkursa mērķi:

  1. Veicināt un finansiāli atbalstīt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu brīvdienās;
  2. Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radošās un individuālās pašizpausmes, kā arī veselīgu dzīvesveidu;

Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 20.aprīlī, plkst.17.00 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 07.05.2018.

Nometņu norises laiks – 2018.gada skolēnu brīvdienas


Nolikums
Saturiskā atskaite
Finanšu atskaite
Piešķirtais finansējums
Atskaišu plāns

Nometņu stāsti fotogrāfijās

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste

V.Vecozola

64860071

Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss- 2017   

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 21.03.2017. sēdes lēmumu Nr.115 (protokols Nr.6; 23.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursu - 2017.

Konkursa mērķi:

Veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīves veidu, atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un organizējot nometnes.

Projekta iesniegšanas termiņš – 20.04.2017., plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 08.05.2017.


NOLIKUMS
PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste               V.Vecozola

64860570

 

Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss- 2016   

 
Piešķirtais finansējums 

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr.83 (protokols Nr.4; 27.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursu - 2016.

Konkursa mērķi:

Veicināt bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīves veidu, atbalstīt Madonas novada izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un organizējot nometnes.

Projekta iesniegšanas termiņš – 29.03.2016., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 12.04.2016.

Projekta ieviešanas termiņš - no 01.06.2016. līdz 01.11.2016.

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste                        V.Vecozola

 

           
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »