MNJD sastāvs
2017/2018 mācību gads

Priekšsēdētāja

Katrīna Lukaševica

Priekšsēdētājas vietniece

Kristīne Kuprane

Sporta, vides un veselības komitejas vadītājs

Mārtiņš Smilga

Sporta, vides un veselības komitejas vadītāja vietnieks

Jānis Krasnovs

Sporta, vides un veselības komitejas vadītāja vietniece

Kristiāna Pamše

Projektu komitejas vadītāja

Madara Lukaševica

Projektu komitejas vadītāja vietnieks

Kristaps Iļčukovs

Kultūras komitejas vadītāja

Linda Kalniņa

Kultūras komitejas vadītāja vietniece

Linda Rūtenberga

Kultūras komitejas vadītāja vietniece

Elīza Rozentāle

Ārējo sakaru komitejas vadītāja

Paula Silava

Ārējo sakaru komitejas vadītāja vietniece

Sintija Beitāne

MNJD dalībniece

Ance Gailuma

MNJD dalībniece

Sintija Buša

MNJD dalībnieks

Ilmārs Šakiels

MNJD dalībnieks

Artūrs Tesļonoks

 ‌  
‌  
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »