Teritorijas pašreizējā izmantošana R daļa  M 1: 10 000

Teritorijas pašreizējā izmantošana A daļa  M 1: 10 000

Ļaudonas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:5000

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana R daļa  M 1: 10 000

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana A daļa  M 1: 10 000

Ļaudonas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000


 

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »