MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: [email protected] 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, [email protected]
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi?
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
‌Ceturtdiena  8:00-17:00
‌Piektdiena    8:00-16:00
‌Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pārvalde

 Kab.Nr.  Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel. Nr.  Mobīlā tel. Nr.  E-pasts
 215 Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs
 26396210[email protected]
 215 Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora 
 25942682
 [email protected]
 203 Domes priekšsēdētāja vietnieks
 Ivars Miķelsons
62302392 29412467
 [email protected]
 201 Pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts64860069 29430460 [email protected]
 102 Pilsētas pārvaldnieks
 Guntis Ķeveris
64860569
 26325419
 [email protected]

Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobīlā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja Laima Liepiņa64860580 26445964 [email protected]

101

 Lietvedības un arhīva  darba speciāliste Anna Dzene
64860091  [email protected]

101

 Lietvedības darba speciāliste Diāna Kapteine
64860090  [email protected]
101 Lietvedības darba speciāliste Dace Cipule62302390  [email protected]

215

 Lietvedības darba speciāliste

 Evija Cipule

64860574

  26197718

[email protected]

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka64860074  22004050

 [email protected]

309 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 Ilze Riekstiņa
   26395710
 [email protected]
  Sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Veckalniņš
   28009951
 [email protected]
213 Sporta darba organizators
 Māris Gailums
   29478365
 [email protected]
407 Kārtībnieks
 Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Iveta Vāvere
   25705666
 [email protected]
407 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Gatis Kušķis
   25725666
  [email protected]
407 Kārtībnieks
‌ Pieņemšanas laiks:
‌ Trešdienās 15:00 - 17:00
 Jānis Gļauda
   27878363
  [email protected]

‌407
 Kārtībnieks
‌ Pieņemšanas laiks:
‌ Trešdienās 15:00 - 17:00
 Roberts Krauklis
   28760063
  [email protected]

Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

210

Nodaļas vadītājs

Nauris Volkovs

64860088

26477165

[email protected]

204

Teritorijas plānotāja

Ilona Gleizde

64869580

25615880

[email protected]

 214 Ainavu arhitekte Agnese  Silupa6486008926360329 [email protected] 

211

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Klinta Galeja

64860572


[email protected]

209

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Indra Kārkliņa6230238029324572[email protected]
208Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteInese Solozemniece6230239128306100[email protected]
408Ceļu inženieris, projektu vadītājsEdgars Gailums       26196358[email protected]

 

Bāriņtiesa

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais tel.

 Mob. tel.

 e-pasts

 Parka iela 4, Madona Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētājaInga Lediņa64807295 29409996 [email protected]
 Parka iela 4, Madona Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka6480729527864200 
  Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš6486023929106947 
  Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne6486090426363445 
  Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts Anna  Sīpola6480761226326188 
  Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece6485205926584739 
  Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa 26301270  
  Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Uldis Liniņš6480769026338134 
  Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Vallija Sīpola6482603126448467 
  Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Līga  Broka6482574426367417 
  Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa6480724926409544 
  Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Ruta Vizāne6486089526530400 
  Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Anda Vaska6489553826597292 
  Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva6486008126523832 
  Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Līga Broka6486087926367417 
  Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Anna  Sīpola6487165926326188 
  Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta Jānis Avišāns6486082729187948 

Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes dienesta  speciālists Andris Rieba64860097
 [email protected]
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre6486009628371721 [email protected]
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns6486008429485751 [email protected]
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova64822374

29422298

[email protected]
 103 Juriskonsults Sabīne  Kurmīte 25631112 [email protected]

Dzimtsarakstu nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr.E-pasts 
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte6486007329114065[email protected]
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja vietniece Līga Calmāne6486007325453426[email protected]
 Raiņa iela 12 Dzimtsarakstu jautājumu speciāliste Iveta Škapare64860073 [email protected]

Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvedeBiruta Vindele6486003429268425[email protected]
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065 [email protected]
 306 EkonomisteSarmīte Kalniņa64860067 [email protected]
 301 GrāmatvedeVita Vēze64860576 v[email protected]
 301 GrāmatvedeDaina Prunte64860576 [email protected]
 302 GrāmatvedeLīga Strode64860059 [email protected] 
 305 GrāmatvedeSandra Kivlāne64860129 [email protected]
 305 GrāmatvedeAntoņina Morāne64860129 [email protected]
 306 GrāmatvedeValija Sekace64860067 [email protected] 
 313 GrāmatvedeDaina 
Šķēle
64860035  [email protected]
 314 AuditoreLana Saulone6486057829397840[email protected]
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182[email protected]
 106Galvenā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326[email protected]
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Gunita Kampe6230249426412779  [email protected]
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore  Liene Kokoreviča6230248929535370  [email protected]

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr. E-pasts
 411 Nodaļas vadītājs Edgars Veips6486055828376670 [email protected]
 410Datorspeciālists Elvijs Trops6230236326482959 [email protected]
 410Datorspeciālists Gvido Ļubovickis6230236362302363 [email protected]
 411Datorspeciālists Artūrs Leimanis6486055829499107 [email protected]

Izglītības nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 405Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne6486056226136230 [email protected]
 403Nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone6230238229197541 [email protected]
 402
Izglītības darba speciāliste Vivita Vecozola64860071
26378836 [email protected]
 404 Izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte6486057029776656 [email protected]
 401 Izglītības psihologs Inese Vaniņa62302381 29470907 [email protected]

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, MadonaLietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
64860143 29287466 [email protected] 
 Madonas kapu pārzine Aira Janovska 29299355 
 Mežzinis Vilnis Zosārs  29196184 
 Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma  26346077 

Juridiskā nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums  Vārds
uzvārds
 Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 315 Nodaļas vadītāja Evita Zāle6486009526486811 [email protected] 
 316 Jurists Guntis Gailums6486009326370732 [email protected]
 316 Jurists Helmuts Pujats64807321  [email protected]
 316 Juriste
 Gerda Kvanta
64860093 26399923 [email protected]
212JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
 
[email protected] 

Kultūras nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts

Nodaļas vadītājs 
 

 308Nodaļas vadītāja p.i., galvenā speciāliste, kultūras darba organizatoreInga Arāja6486057927868891 [email protected]

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa


 

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobīlā tel. Nr.

 E-pasts

 108 Nodaļas vadītājs 

 
 109 Nodaļas vadītāja p.i., galvenā specāliste Ilze Vogina 20204906 [email protected]
 103 Tūrisma darba organizatore Sanita Soma6486057329130437 [email protected]
 [email protected]
 Skolas iela 10a Tūrisma informācijas centra speciāliste Ilze Stūre6482384429332642 [email protected]


 Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais Nr.

 Mobilais Nr.

 E-pasts

 Parka iela 4, Madona
 Vadītājs Gundars Riekstiņš6480729129430704 [email protected]
 Parka iela 4, Madona Vadītāja vietniece
 Anita Dagnija
Glaudāne
6480729627875086  [email protected]
 Parka iela 4, MadonaSociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  ĀrijaGraumane6480729622045967 [email protected]
 Parka iela 4, Madona Lietvedības speciāliste
 Ārija Brilovska6480729426351485 [email protected]
 Parka iela 4, Madona Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Kristīne  Drozdova 27865667 [email protected]

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEITPagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

[email protected]

Barkava

Mārtiņš TOMIŅŠ

26529354
64860903

[email protected]

Bērzaune

Edgars LĀCIS

64807667
20249112

[email protected]

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

[email protected]

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

[email protected]

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

[email protected]

Ļaudona

p.i. Artis MŪRMANIS

20371517
64860892

[email protected]

Liezēre

p.i. Andrejs PIEKALNS

64807247
26562846

[email protected]

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

[email protected]

Mārciena

Ināra MĀLNIECE

29180856
64860990

[email protected]

Mētriena

Andris DZENOVSKIS

29425552
64826033

[email protected]

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

[email protected]

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194
64860083

[email protected]

Sarkaņi

Andris SIMTNIEKS

29207898
64860876

[email protected]

Vestiena

Marika ZEMBAHA

64871660
27817240

[email protected]

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība

Vadītāja vārds, uzvārds

 Adrese

Telefons

E-pasts

Mājas lapa 

SIA ''Madonas namsaimnieks''

Osvalds Lucāns

Augu iela 29, Madona, LV-4801 

64807077

[email protected]

 www.madonams.lv

A/S ''Madonas ūdens''

Gundars Dambenieks

 Raiņa 54, Madona, Madonas novads, LV-4801

648 07073
648 07071
28670766

[email protected] 

 www.madonasudens.lv

SIA ''Madonas siltums''

Uldis Lielvalodis

 Cesvaines-24a, Madona, Madonas novads, LV-4801

64807400, 64807401

[email protected]

 

SIA ''Madonas slimnīca''

Artis Stuburs

 Rūpniecības iela 38,
Madona,

Madonas novads, LV-4801
Tālrunis:
64807046
Reģistratūra:
64860586 
[email protected] www.madonasslimnica.lv
 SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''  Māris BeloragsAronas 
2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 
29489983 
 [email protected]  
 SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”  Vija Kučinska Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 
 64807693
29296585
 [email protected]  
SIA ''Kusas Nami'' Jānis PutniņšMelioratoru 3, Aronas pagasts, Madonas novads, LV-484764825175
26546260
[email protected]
 SIA Sarkaņu ''komunālais uzņēmums''  Rolands Vēzis J.Ramaņa 3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-487027839809
26608826 
 [email protected]  

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »