MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@madona.lv
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
‌Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pārvalde

 Kab.Nr.  Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel. Nr.  Mobilā tel. Nr.  E-pasts
 215 Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs64860567 26396210agris.lungevics@madona.lv
 215 Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora64860568 25942682
 zigfrids.gora@madona.lv
 203 Domes priekšsēdētāja vietnieks
 Ivars Miķelsons
62302392 29412467
 ivars.mikelsons@madona.lv
 201 Pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts64860069 29430460 aris.vilskersts@madona.lv
 102 Pilsētas pārvaldnieks
 Guntis Ķeveris
64860569
 26325419
 guntis.keveris@madona.lv

Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja 
 

101

 Lietvedības un arhīva  darba speciāliste Baiba Bajāre - Nikolajeva
64860091  baiba.bajare@madona.lv

101

 Lietvedības darba speciāliste Sabīne Bajāre
64860090  dome@madona.lv
101 Lietvedības darba speciāliste Dace Cipule62302390  dace.cipule@madona.lv

215

 Lietvedības darba speciāliste

 Evija Cipule

64860574

  26197718

evija.cipule@madona.lv

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka64860074  22004050

 ina.marka@madona.lv

309 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 Ilze Riekstiņa
64860092  26395710
 ilze.riekstina@madona.lv
  Sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Veckalniņš
   28009951
 davis.veckalnins@madona.lv
213 Sporta darba organizators
 Māris Gailums
 64860559  29478365
 maris.gailums@madona.lv
407 Kārtībnieks
 Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Iveta Vāvere
   25705666
 kartibnieks@madona.lv
407 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Gatis Kušķis
   25725666
  kartibnieks@madona.lv
407 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 15:00 - 17:00
 Jānis Gļauda
   27878363
  kartibnieks@madona.lv

407
 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 15:00 - 17:00
 Roberts Krauklis
   28760063
  kartibnieks@madona.lv

Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

210

Nodaļas vadītājs

Nauris Volkovs

64860088

26477165

nauris.volkovs@madona.lv

204

Teritorijas plānotāja

Ilona Zeltiņa

62303830

25615880

ilona.gleizde@madona.lv

 214 Ainavu arhitekteAgnese  Silupa6486008926360329 agnese.silupa@madona.lv 

211

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Klinta Galeja

64860572


klinta.galeja@madona.lv

209

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Indra Kārkliņa6230238029324572indra.karklina@madona.lv
208Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteInese Solozemniece6230239128306100inese.solozemniece@madona.lv
408Ceļu inženieris, projektu vadītājsEdgars Gailums       26196358edgars.gailums@madona.lv

 

Bāriņtiesa

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais tel.

 Mob. tel.

 e-pasts

 Parka iela 4, Madona Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētājaInga Lediņa64807295 29409996 barintiesa.novads@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka6480729527864200 
  Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš6486023929106947 
  Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne6486090426363445 
  Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts Anna  Sīpola6480761226326188 
  Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece6485205926584739 
  Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa 26301270  
  Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Uldis Liniņš6480769026338134 
  Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Vallija Sīpola6482603126448467 
  Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Līga  Broka6482574426367417 
  Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa6480724926409544 
  Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Ruta Vizāne6486089526530400 
  Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Anda Vaska6489553826597292 
  Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva6486008126523832 
  Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Līga Broka6486087926367417 
  Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Anna  Sīpola6487165926326188 
  Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta Jānis Avišāns6486082729187948 

Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes dienesta  speciālists Andris Rieba64860097
 andris.rieba@madona.lv
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre6486009628371721 silvija.sire@madona.lv
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns6486008429485751 janis.vilcans@madona.lv
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova64822374

29422298

melehovaiveta@inbox.lv
 103 Juriskonsults Sabīne  Kurmīte 25631112 sabine.kurmite@madona.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr.E-pasts 
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte6486007329114065vineta.lamberte@madona.lv
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja vietniece Līga Calmāne6486007325453426dzimtsaraksti@madona.lv
 Raiņa iela 12 Dzimtsarakstu jautājumu speciāliste Iveta Škapare64860073 dzimtsaraksti@madona.lv

Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvedeBiruta Vindele6486003429268425biruta.vindele@madona.lv
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065 ineta.lazda@madona.lv
 306 EkonomisteDina Bojaruņeca64860067 dina.bojaruneca@madona.lv
 301 GrāmatvedeVita Vēze64860576 vita.veze@madona.lv
 301 GrāmatvedeDaina Prunte64860576 daina.prunte@madona.lv
 302 GrāmatvedeLīga Laizāne64860059 liga.laizane@madona.lv 
 305 GrāmatvedeSandra Kivlāne64860129 sandra.kivlane@madona.lv
 305 GrāmatvedeAnna Dzene64860129 anna.dzene@madona.lv
 306 GrāmatvedeValija Sekace64860067 valija.sekace@madona.lv 
 313 Grāmatvede Anita Brimere  anita.brimere@madona.lv 
 113 GrāmatvedeDaina Šķēle64860035 daina.skele@madona.lv
 314 AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182valentina.vasiljeva@madona.lv
 106Galvenā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326velta.vilskerste@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe6230249426412779  gunita.kampe@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča6230248429535370  liene.kokorevica@madona.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr. E-pasts
 411 Nodaļas vadītājs Edgars Veips6486055828376670 edgars.veips@madona.lv
 410Datorspeciālists Elvijs Trops6230236326482959 elvijs.trops@madona.lv
 410Datorspeciālists Gvido Ļubovickis6230236362302363 gvido.lubovickis@madona.lv
 411Datorspeciālists Artūrs Leimanis6486055829499107 arturs.leimanis@madona.lv

Izglītības nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 405Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne6486056226136230 solvita.serzane@madona.lv
 403Nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone6230238229197541 sarmite.jansone@madona.lv
 402
Izglītības darba speciāliste Vivita Vecozola64860071
26378836 vivita.vecozola@madona.lv
 404 Izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte6486057029776656 gundega.pukite@madona.lv
 401 Izglītības psihologs Inese Vaniņa62302381 29470907 inese.vanina@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, MadonaLietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
64860143 29287466 gita.lutce@madona.lv 
  Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis Agris Zeltiņš 27878573agris.zeltins@madona.lv
 Madonas kapu pārzine Aira Janovska 29299355 
 Mežzinis Vilnis Zosārs 29196184vilnis.zosars@madona.lv
 Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma 26346077 

Juridiskā nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums  Vārds
uzvārds
 Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 315 Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811 evita.zale@madona.lv 
 316 JuristsHelmuts Pujats64807321  helmuts.pujats@madona.lv
 316 Juriste
Gerda Kvanta
64860093 
 gerda.kvanta@madona.lv
 316 Juriste Ilze Pleša63713104  ilze.plesa@madona.lv
 212 JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
 
signe.arcimovica@madona.lv 

Kultūras nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 308Nodaļas vadītāja p.i., kultūras darba organizatoreInga Arāja6486057927868891 inga.araja@madona.lv

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa


 

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

 109 Nodaļas vadītāja p.i., galvenā specāliste Ilze Vogina 20204906 ilze.vogina@madona.lv
 103 Tūrisma darba organizatore Sanita Soma6486057329130437 tic@madona.lv
 sanita.soma@madona.lv
 Skolas iela 10a Tūrisma informācijas centra speciāliste Ilze Stūre6482384429332642 ilze.sture@madona.lv


 Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais Nr.

 Mobilais Nr.

 E-pasts

 Parka iela 4, Madona
 Vadītājs Gundars Riekstiņš6480729129430704 gundars.riekstins@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Vadītāja vietniece
 Anita Dagnija
Glaudāne
6480729627875086  anita.glaudane@madona.lv
 Parka iela 4, MadonaSociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  ĀrijaGraumane6480729622045967 arija.graumane@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja KristīneVeispale   26692928 kristine.veispale@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Lietvedības speciāliste
 Ārija Brilovska6480729426351485 arija.brilovska@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Kristīne  Drozdova 27865667 kristine.drozdova@madona.lv

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEITPagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

arona@madona.lv

Barkava

Mārtiņš TOMIŅŠ

26529354
64860903

barkava@madona.lv

Bērzaune

Edgars LĀCIS

64807667
20249112

berzaune@madona.lv

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

dzelzpag@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

kalsnava@madona.lv

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

lazdona@madona.lv

Ļaudona

Artūrs PORTNOVS

20374568
64860895

laudona@madona.lv

Liezēre

Artūrs VĀVERE

64807247
29336590

liezere@madona.lv

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

Mētriena

Andris DZENOVSKIS

29425552
64826033

metriena@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

osupe@madona.lv

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

Andris SIMTNIEKS

29207898
64860876

sarkani@madona.lv

Vestiena

Marika ZEMBAHA

64871660
27817240

vestiena@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība

Vadītāja vārds, uzvārds

 Adrese

Telefons

E-pasts

Mājas lapa 

SIA ''Madonas namsaimnieks''

Osvalds Lucāns

Augu iela 29, Madona, LV-4801 

64807077

info@madonams.lv

 www.madonams.lv

A/S ''Madonas ūdens''

Guntars Dambenieks

 Raiņa 54, Madona, Madonas novads, LV-4801

648 07073
648 07071
28670766

info@madonasudens.lv 

 www.madonasudens.lv

SIA ''Madonas siltums''

Uldis Lielvalodis

 Cesvaines-24a, Madona, Madonas novads, LV-4801

64807400, 64807401

madonas.siltums@apollo.lv

 

SIA ''Madonas slimnīca''

Artis Stuburs

 Rūpniecības iela 38,
Madona,

Madonas novads, LV-4801
Tālrunis:
64807046
Reģistratūra:
64860586 
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
 SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''  Māris BeloragsAronas 
2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 
29489983 
 berzaunesku@inbox.lv  
 SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”  Vija Kučinska Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 
 64807693
29296585
 siakalsnava@inbox.lv  
 SIA Sarkaņu ''komunālais uzņēmums''  Rolands Vēzis J.Ramaņa 3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV-487027839809
26608826 
 komunalaisserviss@inbox.lv  

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »