MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: dome@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@madona.lv
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

Pārvalde

 Kab.Nr.  Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel. Nr.  Mobilā tel. Nr.  E-pasts
 215 Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs64860567 26396210 agris.lungevics@madona.lv
 215 Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora64860568 25942682
 zigfrids.gora@madona.lv
 203 Domes priekšsēdētāja vietnieks
 Ivars Miķelsons
62302392 29412467
 ivars.mikelsons@madona.lv
 214 Pašvaldības izpilddirektore Vita Robalte  26565220  vita.robalte@madona.lv
 201 Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Āris Vilšķērsts64860069 29430460 aris.vilskersts@madona.lv
 102 Pilsētas pārvaldnieks
 Guntis Ķeveris
64860569
 26325419
 guntis.keveris@madona.lv

Lietvedības nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

101 Nodaļas vadītāja Dace Cipule62302390 dace.cipule@madona.lv
101 Lietvede Sabīne Bajāre64860090 dome@madona.lv
101 Lietvede Linda Vagule 64860091 linda.vagule@madona.lv 
215 Lietvede Evija Cipule64860574 26197718evija.cipule@madona.lv
101 Lietvede, arhivāre Baiba Bajāre64860580  baiba.bajare@madona.lv
111 Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Ina Mārka64860074 22004050ina.marka@madona.lv

Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

 Nodaļas vadītājs    
204Teritorijas plānotājaRamona Vucāne 20228813ramona.vucane@madona.lv
214Ainavu arhitekteAgnese  Silupa
(prombūtnē)
6486008926360329agnese.silupa@madona.lv 
109 Vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomā Ilze Vogina 20204906 ilze.vogina@madona.lv 
413 Vecākā speciāliste kultūras jomā 213 Vecākais speciālists sporta jomāMāris Gailums 64860559 29478365 maris.gailums@madona.lv 
103 Tūrisma darba organizatoreSanita Soma 
29130437 tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv 
Skolas iela 10aTūrisma informācijas centra konsultanteIlze Stūre 
(prombūtnē),
Gunta Strode 


64823844 


‌26313171 


‌gunta.strode@madona.lv 
309 Vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Riekstiņa 64860092 26395710 ilze.riekstina@madona.lv
 Sabiedrisko attiecību speciālists    

Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Parka ielā 4, Madonā

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00

Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena 13.00-19.00

 

 Atrašanās vieta

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais tel.

 Mob. tel.

 e-pasts

 Parka iela 4, Madona

 Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

 Inga

 Lediņa

64807295

 29409996

 barintiesa.novads@madona.lv

 inga.ledina@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

 Lietvedības sekretāre

 Izida

 Vaičuka

64807295

27864200

 barintiesa.novads@madona.lv

 Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts

 Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts

 Andris

 Kļaviņš

              

29106947

 andris.klavins@madona.lv

 Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts

 Marta

 Stalīdzāne

64860904

26363445

 marta.stalidzane@madona.lv

 Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts

 Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts

 Anna

 Sīpola

64807612

26326188

 anna.sipola@madona.lv

 “Liepas”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts

 Aleksandra

 Miesniece

64852059

26584739

 aleksandra.miesniece@madona.lv

 Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts

 Laine

 Siliņa

               

26301270 

 laine.silina@madona.lv

 Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts

 Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts

 Marika

 Prokiraite

                

26338134

 marika.prokiraite@madona.lv

 Mētru iela 1, Mētriena, Mētrienas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts

 Sandra

 Lauva

64826031

26523832

 sandra.lauva@madona.lv

 Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts

 Agita

 Semjonova

                

26419500

 agita.semjonova@madona.lv

 “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres pagasts

 Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts

 Baiba

 Āboltiņa

                 

26409544

 baiba.aboltina@madona.lv 

 Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts

 Marika

 Prokiraite

              

26338134

 marika.prokiraite@madona.lv

 Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts

 Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts

 Marta

 Stalīdzāne

               

26363445

 marta.stalidzane@madona.lv

 Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts

 Sandra

 Lauva

              

26523832

 sandra.lauva@madona.lv

 “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts

 Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts

 Aleksandra

 Miesniece

               

26584739

 aleksandra.miesniece@madona.lv

 Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts

 Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts

 Anna 

 Sīpola

64871659

26326188

 anna.sipola@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

 Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta

 Agita

 Semjonova

64807295

26419500

 agita.semjonova@madona.lv

Parka iela 4, Madona

Bāriņtiesas locekļa palīgs Madonas pilsētā

 Rudīte

 Adamkoviča

              

26530400

 rudite.adamkovica@madona.lv

Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes lietu speciālists Andris Rieba64860097
 andris.rieba@madona.lv
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre6486009628371721 silvija.sire@madona.lv
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns6486008429485751 janis.vilcans@madona.lv
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova6482237429422298melehovaiveta@inbox.lv
 103 Juriskonsults Sabīne  Kurmīte 25631112 sabine.kurmite@madona.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr.E-pasts 
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte6486007329114065vineta.lamberte@madona.lv
 Raiņa iela 12  Līga Calmāne6486007325453426dzimtsaraksti@madona.lv
 Raiņa iela 12  Iveta Škapare64860073 dzimtsaraksti@madona.lv

Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītājaBiruta Vindele6486003429268425biruta.vindele@madona.lv
  Galvenā grāmatvede    
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065 ineta.lazda@madona.lv
 307 EkonomisteDina Bojaruņeca
 26679360dina.bojaruneca@madona.lv
 307 Grāmatvede-ekonomisteIveta Einika 
 26679360iveta.einika@madona.lv 
 305 Vecākā grāmatvedeSandra Kivlāne64860129 sandra.kivlane@madona.lv
 307 GrāmatvedeLīga Laizāne64860059 liga.laizane@madona.lv 
 307 GrāmatvedeSolvita Konivāle  solvita.konivale@madona.lv
 301 GrāmatvedeVita Vēze64860576 vita.veze@madona.lv
 301 GrāmatvedeLīga Vovere64860576 liga.vovere@madona.lv
 305 GrāmatvedeAnna Dzene64860129 anna.dzene@madona.lv
 306 GrāmatvedeKitija Gruziņa
 kitija.gruzina@madona.lv 
 306 GrāmatvedeRamona Plotka64860067
 ramona.plotka@madona.lv
 302 GrāmatvedeAstrīda Līcīte  astrida.licite@madona.lv 
 313 Grāmatvede Anita Brimere
 26493272anita.brimere@madona.lv 
 113 GrāmatvedeDaina Šķēle64860035 daina.skele@madona.lv
 314 AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182valentina.vasiljeva@madona.lv
 106 Vecākā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326velta.vilskerste@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe6230249426412779  gunita.kampe@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča6230248429535370  liene.kokorevica@madona.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr. E-pasts
 411Nodaļas vadītājs Edgars Veips6486055828376670 edgars.veips@madona.lv
 410Informācijas tehnoloģiju speciālists Elvijs Trops6230236326482959 elvijs.trops@madona.lv
 410Informācijas tehnoloģiju speciālists Gvido Ļubovickis62302363
 gvido.lubovickis@madona.lv
 411Informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Leimanis6486055829499107 arturs.leimanis@madona.lv

Izglītības nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 405Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne6486056226136230 solvita.serzane@madona.lv
 403Nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone6230238229197541 sarmite.jansone@madona.lv
 402
Izglītības darba speciāliste Vivita Vecozola64860071
26378836 vivita.vecozola@madona.lv
 404Izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte6486057029776656 gundega.pukite@madona.lv
 401Izglītības psihologs Inese Vaniņa62302381 29470907 inese.vanina@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, MadonaLietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
64860143 29287466 gita.lutce@madona.lv 
  Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis Juris Šolins 27878573juris.solins@madona.lv
 Madonas kapu pārzinis Ilgvars Meļķis 29299355 
 Mežzinis Vilnis Zosārs 29196184vilnis.zosars@madona.lv
 Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma 26346077 

Juridiskā nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums  Vārds
uzvārds
 Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 315 Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811evita.zale@madona.lv 
 316 JuristsHelmuts Pujats64807321 helmuts.pujats@madona.lv
 316 Juriste
Olga Elsiņa64860093
olga.elsina@madona.lv
 316 Juriste Ilze Pleša63713104 ilze.plesa@madona.lv
 212 JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
signe.arcimovica@madona.lv 
408  Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Jānis Gļauda 28302805kartibnieks@madona.lv
janis.glauda@madona.lv
408 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
Roberts Krauklis 28760063kartibnieks@madona.lv
roberts.krauklis@madona.lv
408 Kārtībnieks
 Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
Iveta Vāvere 25705666kartibnieks@madona.lv
‌iveta.vavere@madona.lv
408 Kārtībnieks
‌ Pieņemšanas laiks:
‌ Trešdienās 10:00 - 12:00
Gatis Kušķis  25725666kartibnieks@madona.lv
‌gatis.kuskis@madona.lv

Kultūras joma

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 413
Daiga Torstere64860579 22034411 daiga.torstere@madona.lv
 413
Inga Arāja6486057927868891 inga.araja@madona.lv

Projektu ieviešanas nodaļa


 

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

 208 Nodaļas vadītāja Inese Solozemniece6230239128306100 inese.solozemniece@madona.lv
 211 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja64860572
 klinta.galeja@madona.lv
 209 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa6230238029324572
indra.karklina@madona.lv
 210 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Ilze Medne   ilze.medne@madona.lv 
 408 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists, ceļu inženieris Edgars Gailums  26196358 edgars.gailums@madona.lv


 Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais Nr.

 Mobilais Nr.

 E-pasts

 Parka iela 4, Madona

 Vadītājs

 Gundars

 RIEKSTIŅŠ

64807291

29430704

 gundars.riekstins@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

 Vadītāja vietniece

 Ilze

FĀRNESTE

20240013

 ilze.farneste@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja 

 Anita Dagnija

GLAUDĀNE

64807296

27875086

 anita.glaudane@madona.lv

 Parka iela 4, Madona  Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja Rita ŠUVCĀNE64807292  20232979   

 Parka iela 4, Madona

 Lietvedības speciāliste

 Ārija

 BRILOVSKA

64807294

26351485

 socialais.dienests@madona.lv

 arija.brilovska@madona.lv

Parka iela 4, Madona

 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

 Kristīne 

 DROZDOVA

 

27865667

 kristine.drozdova@madona.lv

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEITPagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

arona@madona.lv

Barkava

Aigars ŠĶĒLS

29426366

barkava@madona.lv

Bērzaune

Edgars LĀCIS

64807667
20249112

berzaune@madona.lv

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

dzelzpag@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

kalsnava@madona.lv

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

lazdona@madona.lv

Ļaudona

Artūrs PORTNOVS

20374568
64860895

laudona@madona.lv

Liezēre

Artūrs VĀVERE

64807247
29336590

liezere@madona.lv

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

Mētriena

p.i. Valdis GOTLAUFS

26440194
64826033

metriena@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

osupe@madona.lv

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

p.i. Andrejs JANKOVSKIS

26419177

sarkani@madona.lv

Vestiena

p.i. Artūrs VĀVERE

64871660
29336590

vestiena@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība

Vadītāja vārds, uzvārds

 Adrese

Telefons

E-pasts

Mājas lapa 

SIA ''Madonas namsaimnieks''

Oskars Janovičs

Augu iela 29, Madona, LV-4801 

64807077

info@madonams.lv

 www.madonams.lv

A/S ''Madonas ūdens''

Guntars Dambenieks

 Raiņa 54, Madona, Madonas novads, LV-4801

648 07073
648 07071
28670766

info@madonasudens.lv 

 www.madonasudens.lv

SIA ''Madonas siltums''

Ivars Grandāns

 Cesvaines-24a, Madona, Madonas novads, LV-4801

64807400

madonas.siltums@madona.lv

 

SIA ''Madonas slimnīca''

Artis Stuburs

 Rūpniecības iela 38,
Madona,
Madonas novads, LV-4801
Tālrunis:
64807046
Reģistratūra:
64860586 
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
 SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''  Māris BeloragsAronas 
2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 
29489983 
 berzaunesku@inbox.lv  
 SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”  Vija Kučinska Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 
 64807693
29296585
 siakalsnava@inbox.lv  

Datu aizsardzība

 Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālistsUldis Lībietis +371 64860090 datuaizsardziba@madona.lv
Copyright © 2008-2020 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »