MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, e-pasts: dome@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@madona.lv
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
Ceturtdiena  8:00-17:00
Piektdiena    8:00-16:00
Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

 

Pārvalde

 Kab.Nr.  Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel. Nr.  Mobilā tel. Nr.  E-pasts
 215 Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs64860567 26396210agris.lungevics@madona.lv
 215 Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora64860568 25942682
 zigfrids.gora@madona.lv
 203 Domes priekšsēdētāja vietnieks
 Ivars Miķelsons
62302392 29412467
 ivars.mikelsons@madona.lv
 201 Pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts64860069 29430460 aris.vilskersts@madona.lv
 102 Pilsētas pārvaldnieks
 Guntis Ķeveris
64860569
 26325419
 guntis.keveris@madona.lv

Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja 
 

101

 Lietvedības darba speciāliste Sabīne Bajāre
64860090  dome@madona.lv
101 Lietvedības darba speciāliste Dace Cipule62302390  dace.cipule@madona.lv
101
Lietvedības un arhīva darba 
speciāliste
 Linda Vagule64860091  linda.vagule@madona.lv

215

 Lietvedības darba speciāliste

 Evija Cipule

64860574

  26197718

evija.cipule@madona.lv

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka64860074  22004050

 ina.marka@madona.lv

309 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 Ilze Riekstiņa
64860092  26395710
 ilze.riekstina@madona.lv
213 Sporta darba organizators
 Māris Gailums
64860559  29478365
 maris.gailums@madona.lv
408
 Kārtībnieks
 Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Jānis Gļauda
   27878363 kartibnieks@madona.lv
408
 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Roberts Krauklis
   28760063  kartibnieks@madona.lv
408
 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
 Iveta Vāvere
   25705666  kartibnieks@madona.lv

408
 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
 Gatis Kušķis
   25725666  kartibnieks@madona.lv

Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

210

Nodaļas vadītājs
204

Teritorijas plānotāja

 Ramona Vucāne


20228813

ramona.vucane@madona.lv

214Ainavu arhitekteAgnese  Silupa6486008926360329agnese.silupa@madona.lv 

211

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Klinta Galeja

64860572


klinta.galeja@madona.lv

209

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Indra Kārkliņa6230238029324572indra.karklina@madona.lv
210 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteIlze Medne  ilze.medne@madona.lv 
208Nodaļas vadītāja p.i., projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteInese Solozemniece6230239128306100inese.solozemniece@madona.lv
408Ceļu inženieris, projektu vadītājsEdgars Gailums       26196358edgars.gailums@madona.lv

 

Bāriņtiesa

Madonas novada bāriņtiesas darba laiks Parka ielā 4, Madonā

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Otrdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena 8.00-12.00 un 13.00-19.00

Ceturtdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Piektdiena 8.00-12.00 un 13.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena 13.00-19.00

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais tel.

 Mob. tel.

 e-pasts

Parka iela 4, Madona Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Lediņa +371 64807295 +371 29409996 barintiesa.novads@madona.lv
Parka iela 4, Madona Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka +371 64807295 +371 27864200 
Meliatoru iela 3, Kusa Bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš  -  +371 29106947 andris.klavins@madona.lv
Brīvības iela 9, Barkava  Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne +371 64860904 +371 26363445 marta.stalidzane@madona.lv
Aronas iela 1, Sauleskalns  Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts Anna Sīpola +371 64807612 +371 26326188 anna.sipola@madona.lv
"Liepas", Dzelzava  Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece +371 64852059 +371 26584739 aleksandra.miesniece@madona.lv
Pārupes iela 2, Jaunkalsnava  Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts Laine Siliņa  -  +371 26301270 laine.silina@madona.lv
Jaunā iela 1, Mārciena Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Uldis Liniņš  -  +371 26338134 uldis.linins@madona.lv
Mētru iela 1, Mētriena  Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Vallija Sīpola +371 64826031 +371 26448467 vallija.sipola@madona.lv
Meža iela 2, Lazdona  Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Līga  Broka  +371 26367417 liga.broka@madona.lv
"Ozolkalns", Liezēre  Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa -  +371 26409544 baiba.aboltina@madona.lv
Dzirnavu iela 2, Ļaudona Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Ruta Vizāne +371 64860896 +371 26530400 ruta.vizane@madona.lv
Skolas iela 4, Degumnieki  Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Anda Vaska +371 64895538 +371 26597292 anda.vaska@madona.lv
Kalna iela 2, Prauliena  Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva
 +371 26523832 sandra.lauva@madona.lv
"Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Līga Broka -  +371 26367417 liga.broka@madona.lv
Pagastmāja, Vestiena Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts  Anna Sīpola  +371 64871659  +371 26326188  anna.sipola@madona.lv
Parka iela 4, Madona  Bāriņtiesas locekļa palīgs
Madonas pilsētā
 Agita  Semjonova
  +317 26419500 agita.semjonova@madona.lv

Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes dienesta  speciālists Andris Rieba64860097
 andris.rieba@madona.lv
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre6486009628371721 silvija.sire@madona.lv
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns6486008429485751 janis.vilcans@madona.lv
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova64822374

29422298

melehovaiveta@inbox.lv
 103 Juriskonsults Sabīne  Kurmīte 25631112 sabine.kurmite@madona.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr.E-pasts 
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte6486007329114065vineta.lamberte@madona.lv
 Raiņa iela 12 Nodaļas vadītāja vietniece Līga Calmāne6486007325453426dzimtsaraksti@madona.lv
 Raiņa iela 12 Dzimtsarakstu jautājumu speciāliste Iveta Škapare64860073 dzimtsaraksti@madona.lv

Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvedeBiruta Vindele6486003429268425biruta.vindele@madona.lv
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda64860065 ineta.lazda@madona.lv
 307 EkonomisteDina Bojaruņeca
 26679360dina.bojaruneca@madona.lv
 307 GrāmatvedeSolvita Konivāle64860059 solvita.konivale@madona.lv
 307 GrāmatvedeLīga Laizāne64860059 liga.laizane@madona.lv 
 307 GrāmatvedeIveta Einika   iveta.einika@madona.lv 
 301 GrāmatvedeVita Vēze64860576 vita.veze@madona.lv
 301 GrāmatvedeDaina Prunte64860576 daina.prunte@madona.lv
 305 GrāmatvedeSandra Kivlāne64860129 sandra.kivlane@madona.lv
 305 GrāmatvedeAnna Dzene64860129 anna.dzene@madona.lv
 306 GrāmatvedeKitija Gruziņa
 kitija.gruzina@madona.lv 
 306 GrāmatvedeRamona Plotka64860067
 ramona.plotka@madona.lv
 302 GrāmatvedeAstrīda Līcīte  astrida.licite@madona.lv 
 313 Grāmatvede Anita Brimere
 26493272anita.brimere@madona.lv 
 113 GrāmatvedeDaina Šķēle64860035 daina.skele@madona.lv
 314 AuditoreLana Saulone6486057829397840lana.saulone@madona.lv
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva6486006825451182valentina.vasiljeva@madona.lv
 106Galvenā speciāliste-nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste6486006629473326velta.vilskerste@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Gunita Kampe6230249426412779  gunita.kampe@madona.lv
 114 Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Liene Kokoreviča6230248429535370  liene.kokorevica@madona.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr. E-pasts
 411 Nodaļas vadītājs Edgars Veips6486055828376670 edgars.veips@madona.lv
 410Datortehniķis Elvijs Trops6230236326482959 elvijs.trops@madona.lv
 410Datortehniķis Gvido Ļubovickis62302363
 gvido.lubovickis@madona.lv
 411Datortehniķis Artūrs Leimanis6486055829499107 arturs.leimanis@madona.lv

Izglītības nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 405Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne6486056226136230 solvita.serzane@madona.lv
 403Nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone6230238229197541 sarmite.jansone@madona.lv
 402
Izglītības darba speciāliste Vivita Vecozola64860071
26378836 vivita.vecozola@madona.lv
 404 Izglītības darba speciāliste Gundega Puķīte6486057029776656 gundega.pukite@madona.lv
 401 Izglītības psihologs Inese Vaniņa62302381 29470907 inese.vanina@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, MadonaLietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
64860143 29287466 gita.lutce@madona.lv 
  Ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis Juris Šolins 27878573juris.solins@madona.lv
 Madonas kapu pārzinis Ilgvars Meļķis 29299355 
 Mežzinis Vilnis Zosārs 29196184vilnis.zosars@madona.lv
 Pašvaldības tirgus organizatore Nadežda Seļma 26346077 

Juridiskā nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums  Vārds
uzvārds
 Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 315 Nodaļas vadītājaEvita Zāle6486009526486811 evita.zale@madona.lv 
 316 JuristsHelmuts Pujats64807321  helmuts.pujats@madona.lv
 316 Juriste
Gerda Kvanta
64860093 
 gerda.kvanta@madona.lv
 316 Juriste Ilze Pleša63713104  ilze.plesa@madona.lv
 212 JuristeSigne Arcimoviča6486057129224056
 
signe.arcimovica@madona.lv 

Kultūras nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 413Nodaļas vadītājaDaiga Torstere64860579 22034411 daiga.torstere@madona.lv
 413Kultūras darba organizatoreInga Arāja6486057927868891 inga.araja@madona.lv

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa


 

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

 109 Nodaļas vadītāja p.i., galvenā specāliste Ilze Vogina 20204906 ilze.vogina@madona.lv
 103 Tūrisma darba organizatore Sanita Soma6486057329130437 tic@madona.lv
 sanita.soma@madona.lv
 Skolas iela 10a Tūrisma informācijas centra speciāliste Ilze Stūre6482384429332642 ilze.sture@madona.lv


 Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais Nr.

 Mobilais Nr.

 E-pasts

 Parka iela 4, Madona

 Vadītājs

 Gundars

 RIEKSTIŅŠ

64807291

29430704

 gundars.riekstins@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

 Vadītāja vietniece

 Ilze

JANSIŅA

64807292

20240013

 ilze.jansina@madona.lv

 Parka iela 4, Madona

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja 

 Anita Dagnija

GLAUDĀNE

64807296

27875086

 anita.glaudane@madona.lv

 Parka iela 4, Madona  Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītāja  64807292   

 Parka iela 4, Madona

 Lietvedības speciāliste

 Ārija

 BRILOVSKA

64807294

26351485

 socialais.dienests@madona.lv

 arija.brilovska@madona.lv

 Saieta laukums 1, Madona

 Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

 Kristīne 

 DROZDOVA

 

27865667

 kristine.drozdova@madona.lv

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEITPagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

arona@madona.lv

Barkava

p.i. Aigars ŠĶĒLS

29426366

barkava@madona.lv

Bērzaune

Edgars LĀCIS

64807667
20249112

berzaune@madona.lv

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

dzelzpag@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

kalsnava@madona.lv

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

lazdona@madona.lv

Ļaudona

Artūrs PORTNOVS

20374568
64860895

laudona@madona.lv

Liezēre

Artūrs VĀVERE

64807247
29336590

liezere@madona.lv

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Edgars LĀCIS

20249112

marciena@madona.lv

Mētriena

Andris DZENOVSKIS

29425552
64826033

metriena@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

osupe@madona.lv

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

Andris SIMTNIEKS

29207898
64860876

sarkani@madona.lv

Vestiena

Marika VEIBA

64871660
27817240

vestiena@madona.lv

Kapitālsabiedrības

Kapitālsabiedrība

Vadītāja vārds, uzvārds

 Adrese

Telefons

E-pasts

Mājas lapa 

SIA ''Madonas namsaimnieks''

Oskars Janovičs

Augu iela 29, Madona, LV-4801 

64807077

info@madonams.lv

 www.madonams.lv

A/S ''Madonas ūdens''

Guntars Dambenieks

 Raiņa 54, Madona, Madonas novads, LV-4801

648 07073
648 07071
28670766

info@madonasudens.lv 

 www.madonasudens.lv

SIA ''Madonas siltums''

Uldis Lielvalodis

 Cesvaines-24a, Madona, Madonas novads, LV-4801

64807400, 64807401

madonas.siltums@apollo.lv

 

SIA ''Madonas slimnīca''

Artis Stuburs

 Rūpniecības iela 38,
Madona,

Madonas novads, LV-4801
Tālrunis:
64807046
Reģistratūra:
64860586 
slimnica@madonasslimnica.lv www.madonasslimnica.lv
 SIA ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''  Māris BeloragsAronas 
2-23, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
64825124 
29489983 
 berzaunesku@inbox.lv  
 SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”  Vija Kučinska Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 
 64807693
29296585
 siakalsnava@inbox.lv  

Datu aizsardzība

 Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. E-pasts
Datu aizsardzības speciālistsDainis Lukaševičs +371 64860090 datuaizsardziba@madona.lv
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »