MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.LV90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. LV 90000054572 
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X 
Tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv 
BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000020

 Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:
• nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@madona.lv
• nosūtot iesniegumu izmantojot mājas lapas sadaļu Pakalpojumi vai portālu www.latvija.lv
Pamācība „Kā oficiāli sazināties ar iestādi?
Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.


DARBA LAIKS 

Pirmdiena    8:00-18:00
Otrdiena      8:00-17:00
Trešdiena    8:00-17:00
‌Ceturtdiena  8:00-17:00
‌Piektdiena    8:00-16:00
‌Sestdiena/Svētdiena- Slēgts

Pārvalde

 Kab.Nr.  Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel. Nr.  Mobīlā tel. Nr.  E-pasts
 217 Domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters +371 64860567 +371 29173104 andrejs.celapiters@madona.lv  
 216 Domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs +371 64860568 +371 26396210 agris.lungevics@madona.lv
 201 Pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts +371 64860069 +371 29430460 aris.vilskersts@madona.lv
 102 Pilsētas pārvaldnieks
 Guntis Ķeveris
+371
64860569
 +371
26325419
 guntis.keveris@madona.lv

Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobīlā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja Laima Liepiņa +371 64860580 +371 26445964 laima.liepina@madona.lv

101

 Lietvedības un arhīva  darba speciāliste Linda Vagule +371 64860091   linda.vagule@madona.lv

101

 Lietvedības darba speciāliste Dace Sirsniņa +371 64860090  dome@madona.lv

101

 Lietvedības darba speciāliste

 Ieva Melnupa-  Ancāne

+371 64860574

 

ieva.melnupa@madona.lv

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka +371 64860074 +371 22004050

 ina.marka@madona.lv

Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

210

Nodaļas vadītājs

Nauris Volkovs

+371
64860088

+371
26477165

nauris.volkovs@madona.lv

204

Teritorijas plānotaja

Ilona Gleizde

 +371
64869580

+371 25615880

ilona.gleizde@madona.lv

 214 Ainavu arhitekte Agnese  Silupa +371
64860089
 +371
26360329
 agnese.silupa@madona.lv 

211

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Klinta Galeja

+371 64860572


klinta.galeja@madona.lv

209

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Indra Kārkliņa+371
64869580
+371
29324572
indra.karklina@madona.lv
208Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteInese Solozemniece   +371
64860089
+371
28306100
inese.solozemniece@madona.lv
408Ceļu inženieris, projektu vadītājsEdgars Gailums       +371
26196358
edgars.gailums@madona.lv

 

Ārpus nodaļām esošie speciālisti

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 215Sabiedrisko attiecību speciālisteIlze Riekstiņa+371
64860092
+371
26395710
ilze.riekstina@madona.lv
  Sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Veckalniņš  +371
28009951
 davis.veckalnins@madona.lv
 213 Sporta darba organizatorsMāris Gailums +371
64860559
 +371
29478365
 maris.gailums@madona.lv
407Kārtībnieks

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00-18:00
Iveta Vāvere  +371
29158156  
kartibnieks@madona.lv
407Kārtībnieks Jānis Gļauda  +371
27878363
 
407Kārtībnieks

Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00-18:00
Gatis Kušķis  +371
28639412 
kartibnieks@madona.lv
407  KārtībnieksRoberts
Krauklis
  +371
‌28760063
 
 MežzinisVilnis Zosārs  +371
29196184
 

Darba aizsardzības speciālistsJuris Krūmiņš
+371
26519275

  Pašvaldības tirgus organizatore
 Nadežda Seļma
  +371
26346077
 

Bāriņtiesa

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais tel.

 Mob. tel.

 e-pasts

 Parka iela 4, Madona Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētājaInga Lediņa +371 64807295 +371 26301270 barintiesa.novads@madona.lv
 Parka iela 4, Madona Lietvedības sekretāre Izida Vaičuka +371 64807295 +371 27864200 
  Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks, bāriņtiesas loceklis Aronas pagasts Andris Kļaviņš +371 64860239 +371 29106947 
  Bāriņtiesas locekle Barkavas pagasts Marta Stalīdzāne +371 64860904 +371 26363445 
  Bāriņtiesas locekle Bērzaunes pagasts Anna  Sīpola +371 64807612 +371 26326188 
  Bāriņtiesas locekle Dzelzavas pagasts Aleksandra Miesniece +371 64852059 +371 26584739 
  Bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagasts   +371 64807916
 
  Bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagasts Uldis Liniņš +371 64807690 +371 26338134 
  Bāriņtiesas locekle Mētrienas pagasts Vallija Sīpola +371 64826031 +371 26448467 
  Bāriņtiesas locekle Lazdonas pagasts Līga  Broka +371 64825744 +371 26367417 
  Bāriņtiesas locekle Liezēres pagasts Baiba Āboltiņa +371 64807249 +371 26409544 
  Bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagasts Ruta Vizāne +371 64860895 +371 26530400 
  Bāriņtiesas locekle Ošupes pagasts Anda Vaska +371 64895538 +371 26597292 
  Bāriņtiesas locekle Praulienas pagasts Sandra Lauva +371 64860081 +371 26523832 
  Bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagasts Līga Broka +371 64860879 +371 26367417 
  Bāriņtiesas locekle Vestienas pagasts Anna  Sīpola +371 64871659 +371 26326188 
  Bāriņtiesas loceklis Madonas pilsēta Jānis Avišāns +371 64860827 +371 29187948 

Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes dienesta  speciālists Andris Rieba +371
64860097

 andris.rieba@madona.lv
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre+371
 64860096
 +371
28371721
 silvija.sire@madona.lv
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns+371
 64860084
 +371
29485751
 janis.vilcans@madona.lv
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova+371
 64822374

+371
29422298

melehovaiveta@inbox.lv
 103 Juristkonsults Sabīne  Kurmīte   +371 25631112 sabine.kurmite@madona.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr.E-pasts 
 108 Nodaļas vadītāja Vineta Lamberte+371
 64860073
 +371
29114065
vineta.lamberte@madona.lv
 109 Nodaļas vadītāja vietniece Līga Calmāne +371
 64860073
 +371
25453426
dzimtsaraksti@madona.lv
 109 Dzimtsarakstu jautājumu speciāliste Iveta Škapare +371
 64860073
 dzimtsaraksti@madona.lv

Finanšu nodaļa

Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 304 Nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvedeBiruta Vindele +371
64860034
 +371 29268425biruta.vindele@madona.lv
 303 Galv. grāmatveža vietnieceIneta Lazda+371
 64860065
 ineta.lazda@madona.lv
 316 EkonomisteSarmīte Kalniņa+371
 64860067
 sarmite.kalnina@madona.lv
 301 GrāmatvedeVita Vēze +371
64860576
  vita.veze@madona.lv
 301 GrāmatvedeDaina Prunte +371
64860576
  daina.prunte@madona.lv
 302 GrāmatvedeLīga Strode+371
 64860059
 liga.strode@madona.lv 
 305 GrāmatvedeSandra Kivlāne+371
 64860129
 sandra.kivlane@madona.lv
 305 GrāmatvedeAntoņina Morāne+371
 64860129
 antonina.morane@madona.lv
 306 GrāmatvedeValija Sekace +371
64860067
 valija.sekace@madona.lv 
 313 GrāmatvedeDaina 
Šķēle
+371
‌64860035 
  daina.skele@madona.lv
 314 AuditoreLana Saulone +371
64860578
+371
 29397840
lana.saulone@madona.lv
 107 Grāmatvede - kasiereValentīna Vasiļjeva+371
 64860068
 +371
25451182
valentina.vasiljeva@madona.lv
 106Madonas pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa administratoreVelta Vilšķērste+371
 64860066
+371 
29473326
velta.vilskerste@madona.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds UzvārdsFiksētā tel.Nr.  Mobilā tel. Nr. E-pasts
 411 Nodaļas vadītājs Edgars Veips +371
64860558
 +371
28376670
 edgars.veips@madona.lv
 410Datorspeciālists Elvijs Trops+371
64860558
 +371 26482959 elvijs.trops@madona.lv
 411Datorspeciālists Kaspars Vanags+371
64860558
 +371 26566412 kaspars.vanags@madona.lv
 410Datorspeciālists Artūrs Leimanis+371
64860558
 +371
29499107
 arturs.leimanis@madona.lv

Izglītības nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums Vārds Uzvārds  Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 405Nodaļas vadītāja Solvita Seržāne +371
64860562
 +371
26136230
 solvita.serzane@madona.lv
 403Nodaļas vadītājas vietniece  Sarmīte Jansone +371
64860570
 +371 29197541 sarmite.jansone@madona.lv
 404 Izglītības darba  speciāliste Vivita Vecozola+371
64860570
 +371 26378836 vivita.vecozola@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļa

 Atrodas

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. nr.

 Mobilā tel. nr.

E-pasts 

 Gaujas iela 37, Madona Lietvede, labiekārtošanas darbu speciāliste  Gita Lutce
 +371 64860143  +371
29287466
gita.lutce@madona.lv 
  Madonas kapu pārzine Aira Janovska  +371 29299355 

Juridiskā nodaļa

 Kab.Nr.Amata nosaukums  Vārds
uzvārds
 Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 315 Nodaļas vadītāja Evita Zāle +371
64860095
+371 26486811 evita.zale@madona.lv 
 316 Jurists Guntis Gailums +371
64860093
+371 26370732 guntis.gailums@madona.lv
 316 Jurists Helmuts Pujats +371
64807321
  helmuts.pujats@madona.lv
 316 Juriste
 Gerda Audže +371 64860093 +371 26399923 gerda.audze@madona.lv
212JuristeSigne Arcimoviča+371 64860571 

+37129224056

 
signe.arcimovica@madona.lv 

Kultūras nodaļa

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 309Nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš  +371
26131727
 janis.klavins@madona.lv
 308Galvenā speciāliste, kultūras darba organizatoreInga Arāja  +371
64860579
+371 27868891 inga.araja@madona.lv

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa


 

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobīlā tel. Nr.

 E-pasts

 103 Nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans - +371 27843665 romans.hacatrjans@madona.lv
 103 Galvenā specāliste Ilze Vogina - +371 20204906 ilze.vogina@madona.lv
 103Tūrisma darba organizatoreSanita Soma+371
64860573
+371
29130437
tic@madona.lv
sanita.soma@madona.lv
 Skolas iela 10a Tūrisma informācijas centra speciāliste Ilze Stūre +371
64823844
 +371
29332642
ilze.sture@madona.lv

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadība

 Atrodas

 Amats

 Vārds

 Uzvārds

 Fiksētais Nr.

 Mobilais Nr.

 E-pasts

 Parka ielā Nr.4 Vadītājs Gundars Riekstiņš +371 64807291 +371 29430704 gundars.riekstins@madona.lv
 Parka ielā Nr.4Sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  Anita DagnijaGlaudāne+371
64807296
27875086 anita.glaudane@madona.lv
 Parka ielā Nr.4 Lietvedības speciāliste
 Ārija Brilovska +371 64807294
 arija.brilovska@madona.lv

PILNS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA KONTAKTU SARAKSTS ŠEIT

Pagastu pārvaldes

Pagasta pārvalde

Vadītāja vārds, uzvārds

Telefons

E-pasts

Arona

Andrejs PIEKALNS

26562846
64807120

arona@madona.lv

Barkava

Mārtiņš TOMIŅŠ

26529354
64860903

barkava@madona.lv

Bērzaune

Ivars MIĶELSONS

64807667
29412467

berzaune@madona.lv

Dzelzava

Andrejs JANKOVSKIS

26419177
64852057

dzelzpag@madona.lv

Kalsnava

Artis MŪRMANIS

20371517
64807257

kalsnava@madona.lv

Lazdona

Jānis RIEKSTS

29481694
64826555

lazdona@madona.lv

Ļaudona

Ilze DREIMANE

26577486
64860892

laudona@madona.lv

Liezēre

Viktors ABRAMOVS

64807247

liezere@madona.lv

MadonaGuntis ĶEVERIS

64860569
26325419

guntis.keveris@madona.lv

Mārciena

Ināra MĀLNIECE

9180856
64860990

marciena@madona.lv

Mētriena

Andris DZENOVSKIS

29425552
64826033

metriena@madona.lv

Ošupe

Aigars ŠĶĒLS

29426366
64829604

osupe@madona.lv

Prauliena

Valdis GOTLAUFS

26440194
64860083

prauliena@madona.lv

Sarkaņi

Andris SIMTNIEKS

29207898
64860876

sarkani@madona.lv

Vestiena

Artūrs VĪLE-BĒRZIŅŠ

29121406
64871660

vestiena@madona.lv


PILNS PAGASTU PĀRVALŽU KONTAKTU SARAKSTS ŠEIT

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »