Domes sēdes                          

Darba kārtība 
  • Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde notiks 2018.gada 20.martā plkst.14.00, Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē.

  • Madonas novada pašvaldības domes sēde notiks 2018.gada 29.martā, plkst.10.00, Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. 

Komitejas sēdes

Darba kārtība  

  • Madonas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas sēde notiks 2018.gada 20.martā, plkst.10.00, Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē.

  • Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas sēde notiks  2018.gada 21.martā  plkst. 10.00; Saieta laukumā 1, 2.stāva zālē. 

  • Izglītības un jaunatnes lietu komitejas un Kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks 2018.gada 22.martā plksts 10.00 Saieta laukumā 1, Madonā , 1.stāva zālē.

Komisijas sēdes

  • Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde notiks trešdien, 2018.gada 21.martā plkst.10.00 Saieta laukumā 1, Madonā, 1.stāva zālē.

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »