Attīstības nodaļa

 

Kab.Nr.

Amata nosaukums

Vārds Uzvārds

Fiksētā tel.Nr.

Mobilā tel. Nr.

E-pasts

210

Nodaļas vadītājs

Nauris Volkovs

+371
64860088

+371
26477165

nauris.volkovs@madona.lv

204

Teritorijas plānotāja

Ilona Gleizde

 +371
64869580

+371 25615880

ilona.gleizde@madona.lv

 214 Ainavu arhitekte Agnese  Silupa +371
64860089
 +371
26360329
 agnese.silupa@madona.lv 

211

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Klinta Galeja

+371 64860572


klinta.galeja@madona.lv

209

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Indra Kārkliņa+371
64869580
+371
29324572
indra.karklina@madona.lv
208Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālisteInese Solozemniece   +371
64860089
+371
28306100
inese.solozemniece@madona.lv
408Ceļu inženieris, projektu vadītājsEdgars Gailums       +371
26196358
edgars.gailums@madona.lv

 

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »