Kalsnavas pagasts

Latvijas Republika
Madonas novads
Kalsnavas pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000042272
Pārupes iela 2, Jaunkalsnava
Kalsnavas pagasts
Madonas novads
LV – 4860
Internetā: www.kalsnava.lv
E-pasts: kalsnava@madona.lv

Kalsnavas pagasta pārvalde

Darba laiks

Pirmdien 8:00-12:30; 13:30-17:00
Otrdien 8:00-12:30; 13:30-18:00
Trešdien 8:00-12:30; 13:30-17:00
Ceturtdien 8:00-12:30; 13:30-17:00
Piektdien 8:00-12:30; 13:30-16:00

Kontakti

AmatsPersona(s)TālrunisE-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis 64807257
+371 20371517
kalsnava@madona.lv
Sekretāre Sintija Lungeviča 64807250
+371 20371490
kalsnava@madona.lv
Galvenā grāmatvede Česlava Dzenovska 64807254
+371 26564830
ceslava.dzenovska@madona.lv
Grāmatvede - kasiere Agnese Kokoreviča 64807252
+371 20371515
agnese.kokorevica@madona.lv
Zemes lietu spec./lauks.konsult.-nodokļu administratore Liene Kokoreviča 64807255
+371 29535370
liene.kokorevica@madona.lv
Sociālais darbinieks Ilona Vagoliņa 64807256
+371 26694018
ilona.vagolina@madona.lv
Bāriņtiesas loceklis Laine Siliņa +371 26301270
Iecirkņa inspektors Juris Delikatnijs +371 26137121

Iestādes

Kalsnavas pagasta bibliotēka
Adrese: Pārupes iela – 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis: 64807251
E-pasts: kalsnavas.bibl@inbox.lv
vadītāja Iluta Puzāne
Darba laiks
P. 8:30-13:00; 13:30-17:00
O. 8:30-13:00: 13:30-18:00
T. Tehniskais darbs (apmeklētājiem bibliotēka slēgta)
C. 8:30-13:00; 13:30-17:00
P. 8:30-13:00: 13:30-16:00
Kalsnavas kultūras nams
Adrese: Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis: 64807251; +371 26019052 un +371 26490710
E-pasts: kalsnava.kn@inbox.lv
direktore – Nora Kampe; kultūras darba metodiķis Gatis Teilis
Kalsnavas pamatskola
Adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV – 4860
Tālrunis: +371 20371491; 64807640; 64807639
E-pasts: kalsnsk@inbox.lv
direktore - Gunta Lapsa, direktores vietniece izglītības jomā- Regīna Makovska, direktores vietniece saimnieciskajā darbā- Linda Ūdre-Rizga
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”
Adrese: Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis: 64807914; +371 29267824
E-pasts: siakalsnava@inbox.lv
valdes locekle - Vija Kučinska
Darba laiks
P. 8:00-16:00
O. 9:00-18:00
T. 8:00-16:00
C. 8:00-17:00
P. 8:00-14:00
Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''UPs''
Adrese: Vesetas ielā 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagsts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis: +371 28628253
E-pasts: linda.udre@inbox.lv
centra vadītāja - Linda Ūdre-Rizga
Adrese:
Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks”
Adrese: Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Tālrunis: +371 20371492 (vadītāja), 64810488
E-pasts: lacitispuks@madona.lv
vadītāja- Ligita Vucāne, izglītības metodiķe- Zaiga Putna
Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »