Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobīlā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja Laima Liepiņa +371 64860580 +371 26445964 laima.liepina@madona.lv

101

 Lietvedības un arhīva  darba speciāliste Anna Dzene
 +371 64860091    anna.dzene@madona.lv

101

 Lietvedības darba speciāliste Diāna Kapteine
 +371 64860090  dome@madona.lv

215

 Lietvedības darba speciāliste

 Evija Cipule

+371 64860574

  +371 26197718

evija.cipule@madona.lv

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka +371 64860074 +371 22004050

 ina.marka@madona.lv

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »