Administratīvā nodaļa

 Kab.Nr.

 Amata nosaukums

 Vārds Uzvārds

 Fiksētā tel. Nr.

 Mobilā tel. Nr.

 E-pasts

101

 Nodaļas vadītāja 
 

101

 Lietvedības un arhīva  darba speciāliste Linda Vagule
64860091  linda.vagule@madona.lv

101

 Lietvedības darba speciāliste Sabīne Bajāre
64860090  dome@madona.lv
101 Lietvedības darba speciāliste Dace Cipule62302390  dace.cipule@madona.lv

215

 Lietvedības darba speciāliste

 Evija Cipule

64860574

  26197718

evija.cipule@madona.lv

111

 Iedzīvotāju reģistra speciāliste Ina Mārka64860074  22004050

 ina.marka@madona.lv

309 Sabiedrisko attiecību speciāliste
 Ilze Riekstiņa
64860092  26395710
 ilze.riekstina@madona.lv
  Sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Veckalniņš
   28009951
 davis.veckalnins@madona.lv
213 Sporta darba organizators
 Māris Gailums
 64860559  29478365
 maris.gailums@madona.lv
407 Kārtībnieks
 Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Iveta Vāvere
   25705666
 kartibnieks@madona.lv
407 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 16:00 - 18:00
 Gatis Kušķis
   25725666
  kartibnieks@madona.lv
407 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
 Jānis Gļauda
   27878363
  kartibnieks@madona.lv

407
 Kārtībnieks
Pieņemšanas laiks:
Trešdienās 10:00 - 12:00
 Roberts Krauklis
   28760063
  kartibnieks@madona.lv
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »