Madonas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņu skaits