Audzēkņu skaits Madonas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās