MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2017

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 21.03.2017. sēdes lēmumu Nr.114 (protokols Nr.6; 22.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2017.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību izglītības kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

Īstenojot „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas”, stiprināt vērtību dimensiju izglītībā – sadarbībā ar izglītojamo ģimenēm attīstīt bērnu izpratni par vērtībām un tikumiem, morālo spriestspēju, kritisko domāšanu, atbildīgu attieksmi un rīcībspēju.

Projekta iesniegšanas termiņš – 20.04.2017., plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 08.05.2017.

Projekta ieviešanas termiņš - no 15.05.2017. līdz 20.11.2017.


Veidlapa

Nolikums 
Saturiskā atskaite
Finanšu atskiate
Piešķirtais finansējums
Atskaišu plāns 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste                V.Vecozola

64860570

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2016

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr.82 (protokols Nr.4; 26.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2016.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves aktivitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

Drošas un attīstošas vides nodrošināšana Madonas novada izglītības iestādēs

Izglītības programmas vecākiem, kuru bērniem izstrādāti uzvedības sociālās korekcijas plāni.

Projekta iesniegšanas termiņš – 21.03.2016., plkst.1700 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 04.04.2016.

Projekta ieviešanas termiņš - no 01.04.2016. līdz 30.11.2016.

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste                V.Vecozola


Piešķirtais finansējums

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU PROJEKTU KONKURSS - 2015

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 17.03.2015. sēdes lēmumu Nr.129 (protokols Nr.6; 21.p.), izsludina Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursu - 2015.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves aktivitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

  • Drošas un attīstošas vides nodrošināšana Madonas novada izglītības iestādēs
  • Izglītības programmas vecākiem, kuru bērniem izstrādāti uzvedības sociālās korekcijas plāni.

Projekta iesniegšanas termiņš – 17.04.2015., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – Rezultāti tiks paziņoti rakstiski 2 nedēļu laikā no projektu pieteikumu iesniegšanas gala termiņa līdz 01.05.2015.

Projekta ieviešanas termiņš - no 05.05.2015. līdz 30.11.2015.

Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste    
V.Vecozola


Piešķirtais finansējums      

Izglītības programmu projektu konkurss – 2014.

Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 18.02.2014. sēdes lēmumu Nr.86 (protokols Nr.4; 24.p.), izsludina Izglītības programmu projektu konkursu - 2014.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

·       Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

·       Nodarbinātības veicināšana Madonas novadā (apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai, cilvēkresursu kapacitātes celšanai).

Projekta iesniegšanas termiņš – 14.03.2014., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 28.03.2014.
Projekta ieviešanas termiņš - no 01.04.2014. līdz 28.11.2014.

Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas speciāliste 
V.Vecozola

Izglītības programmu projektu konkurss – 2013.

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »