Sociālais dienests

Pakalpojuma nosaukums

  Valsts apmaksāts Ilgstošās sociālās aprūpe pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojuma apraksts

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar I un II invaliditāti, personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Pakalpojumu saņemšana: pakalpojuma saņem pēc Sociālās integrācijas valsts Aģentūras norīkojuma

 Pārsūdzības iespējas: 

  • Sociālās integrācijas valsts Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Pakalpojuma saņēmējs

fiziska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

 

 Par valsts budžeta līdzekļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

 

Klātienē

 

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Parka iela 4, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Rakstisks iesniegumus, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
  • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
  • Psihiatra atzinums par kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai atrasties ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā  personām ar garīgā rakstura traucējumiem.
  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienas

   
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »