RIPO RAITI SACENSĪBAS

Madonas pilsētas svētkosRATU SACENSĪBAS “RIPO RAITI - 2018”

NOLIKUMS

Pasākumu organizē: Madonas pilsētas kultūras nams sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.

Pasākuma laiks: 2018.gada 10.jūnijā pulksten 13:00.

Pasākuma mērķi:

 1. Veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Madonas pilsētas svētkos, izpaužot savas radošās spējas;
 2. Veicināt interesi par netradicionāliem braucamajiem rīkiem.

Pasākuma dalībnieki: Madonas un citu novadu iedzīvotāji, iestādes, pašvaldības un citi interesenti.

Pasākuma apraksts:

 1. Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties:

 • ratu parādē (vērtē tikai vizuālo noformējumu),
 • ratu parādē un  ratu sacensībās;

 1. Ratu pulcēšanās  un vizuālā  noformējuma novērtēšana notiek Saieta laukumā;
 2. Ratu parāde-gājiens notiek maršrutā Saieta laukums - Blaumaņa iela - Upes iela - Skolas iela;
 3. Sacensības notiek Skolas ielā sekojošās disciplīnās:
 • dalībnieki līdz 3 gadu vecumam, obligāta prasība - dalībnieks brauc pats, bet viņu pavada pilngadīgs atbildīgais;
 • 4 - 6 gadi, obligāta prasība - dalībnieks brauc pats, bet viņu pavada pilngadīgs atbildīgais;
 • 7 - 14 gadi (piedalās viens vai vairāki);
 • vecums 15 +, (piedalās viens vai vairāki);
 • grupu brauciens (dalībnieku skaits no 3 un vairāk);
 • iestāžu, pagastu brauciens (dalībnieku skaits no 3 un vairāk).

Īpašie noteikumi:

 1. Braucamajam jābūt ar 4 riteņiem un ar manevrēšanas iespējām;
 2. Ratiem jābūt noformētiem.

Īpašās prasības: Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jābūt aizsargķiverēs.

Vērtēšana: Žūrija (trīs cilvēku sastāvā) vērtē ratu noformējumu un oriģinalitāti, kā arī distances veikšanas ātrumu.

Apbalvošana:

 1. Visi pasākuma dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem;   
 2. Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Apbalvošana notiek pēc sacensībām.

Sacensību rīkotāji patur tiesības papildināt nolikumu sacensību dienā.


Pieteikšanās: līdz 2018.gada 25.maijam, aizpildot anketu un nosūtot uz e-pastu: madonasnams@inbox.lv .


Informāciju sagatavoja: Aija Špure
Kultūras nama atpūtas pasākumu organizatore
‌Kontaktinformācija: 26102796.

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »