• SVEICAM LATVIJAS VALSTS SIMTGADĒ!

Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas pasākumi Madonas novadāARONAS PAGASTĀ

No 13. līdz 26.novembrim Lauteres kultūras nama foajē

Biedrības “Aronas pīlādzis” projekta ,,Rakstu rakstiem izrakstīju” laikā tapušo darbu izstāde “Šķiries mans audekliņis kā skrīvera grāmatiņa”.

18.novembrī plkst.15.00 Lauteres kultūras namā

Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgs sarīkojums. Svētku koncertā piedalās pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis”, Kusas pamatskolas audzēkņi un pagasta pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Ieeja bez maksas.


BARKAVAS PAGASTĀ

11.novembrī plkst.16.00 Barkavas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcā

Svinīgs pasākums “Lāčplēša dienai - 99”: mise, jaunsargu svinīgais zvērests, Lāpu gājiens. Dalība bez maksas.

14.novembrī no plkst.18.00 Barkavas kultūras namā

Pasākums „Barkavas pagasts - agrāk un tagad”. Ceļojošās izstādes „Barkava agrāk un tagad” noslēgums, ieskats mazāk zināmās vēstures lappusēs, muzikāli priekšnesumi. Ieeja bez maksas.

16.novembrī plkst.13.00 Barkavas pamatskolā 

Patriotiskās dziesmas un dzejas pēcpusdiena veltīta Latvijas valsts 100.gadadienai. Ieeja bez maksas.

Uzmanību, rediģēts! 18.novembrī pulksten 12:00 Barkavas kultūras namā

Latvijas valsts simtgadei veltīts “Dobeles zemessargu” svētku koncerts. Ieeja bez maksas.

18.novembrī plkst.17.00 Barkavas kultūras namā

Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Filma “Bille”. Ieeja bez maksas.

23.novembrī plkst.17.00 Barkavas pagasta pārvaldes zālē

Pasākums „Cilvēks un laiks”. Henrika Trūpa- Tropa grāmatas „Pastaiga dzīves atmiņās”prezentācija. Ieeja bez maksas.


BĒRZAUNES PAGASTĀ

11.novembrī plkst.19.00 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Lāčplēša dienai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.

17.novembrī plkst.19.00 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts koncertuzvedums. Ieeja bez maksas.

18.novembrī plkst.08.00 Gaiziņkalnā

Latvijas rīta ieskandināšana. Aicinājums visiem kopīgi iesākt Latvijas valsts dzimšanas dienu un vēlēt Latvijai saules mūžu. Dalība bez maksas.


DZELZAVAS PAGASTĀ

12.novembrī plkst.15.30 no Dzelzavas pamatskolas

Lāpu gājiens uz pieminekli „Par Tēvu zemi kritušiem”. Pie pieminekļa atceres brīdis veltīts Latvijas brīvības cīņu dalībnieku piemiņai.

16.novembrī Dzelzavas kultūras namā

Plkst.19.00 - Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Mana Latvija”. Piedalās pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi, Dzelzavas pamatskolas dziedātāji un dejotāji, vokālie ansambļi “Variants” un “Rondo”, deju grupa “Dzeldes” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas”. Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - svētku balle kopā ar grupu “Kamēr jauni”. Ieeja bez maksas.


KALSNAVAS PAGASTĀ

11.novembrī plkst.12.00 Kalsnavas pamatskolas sporta laukumā

Lāčplēša dienai veltītas “Vīru spēles”. Sportiskas, intelektuālas aktivitātes vīriem - tēviem, vectētiņiem un dēliem. Cimdu tirdziņš, tēja. Dalība bez maksas.

11.novembrī plkst.16.00 Kalsnavas kultūras namā

Filma “Baltu ciltis”. Ieejas maksa: 2.00 EUR.

13.novembrī plkst.18.00 Kalsnavas pārvaldes ēkas 4.stāva zālē

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” audzēkņi un darbinieki aicina uz koncertu "Tu mana Latvija, Es tavs mazais, saulainais bērns". Ieeja bez maksas. 

14.novembrī no plkst.16.00

Kalsnavas dižkūkas cepšana. Kalsnavas labākās un entuziastiskākās kūku cepējas vienosies lielākās Kalsnavas dižkūkas cepšanā.

Aicinām pagasta zemnieku saimniecības, iedzīvotājus ziedot dižkūkai olas, sviestu, ievārījumu, miltus, cukuru.

14.novembrī plkst.19.00 Kalsnavas kultūras namā

Tikšanās ar rakstnieci Inesi Prisjolkovu. Rakstniece stundas - pusotras garumā ar saviem stāstiem iedvesmo cilvēkus laimīgai, veiksmīgai dzīvei, stāstot gan par grāmatām, gan par savu pieredzi, gan par ļoti daudziem praktiskiem paņēmieniem, kā pašiem sev palīdzēt mainīt attieksmi, domāšanu un līdz ar to dzīvi. Būs iespēja iegādāties grāmatas par autorcenām. Ieeja bez maksas.

15.novembrī plkst.18.00 Kalsnavas kultūras namā

Viktorīna “Es mīlu Tevi, Kalsnava”. Izklaidējošs, azartisks šovs starp Kalsnavas pagasta iestāžu darbiniekiem, pārbaudot viņu zināšanas par Kalsnavas pagastu. Dalība bez maksas. 

16.novembrī plkst.13.00 Kalsnavas kultūras namā

Kalsnavas pamatskolas audzēkņu Valsts svētkiem veltīts koncerts“Sarkanbaltsarkanais”. Ieeja bez maksas.

16.novembrī plkst.19.45 pulcēšanās pie Kalsnavas kultūras namā.

Aicinām kopā ar lāpām un sveču lukturīšiem doties uz J.Alunāna parku; plkst.20.00 kopā ar Kalsnavas pašdarbnieku saimi, pamatskolas audzēkņiem un pagasta iedzīvotājiem tiks iedancots un iedziedāts Jura Alunāna parks un jaunā estrāde. Uguns rituāls un ugunsšovs. Mielošanās ar Kalsnavas dižkūku un siltu tēju. Dalība bez maksas.

16.novembrī plkst.22.00 Kalsnavas kultūras namā

Balle. Spēlē grupa “Ir variants”. Ieeja bez maksas.

18.novembrī plkst.11.00 pulcēšanās Kalsnavas pamatskolā.

Tradicionālais skrējiens “Apkārt Jaunkalsnavai”. Dalība bez maksas.


LIEZĒRES PAGASTĀ

11.novembrī plkst.14.00 Liezēres kultūras namā

Rumbas kvarteta koncerts “Vecmeistara dziedātās dziesmas”. Koncertā skanēs Eduarda Rozenštrauha dziedātās dziesmas. Biļetes cena: 5.00 EUR. Ir iespēja iegādāties biļetes arī iepriekšpārdošanā pārvaldes kasē un kultūras namā.

17.novembrī Liezēres kultūras namā

Plkst.19.00 - Latvijas simtgades koncertuzvedums ar Liezēres pagasta teritorijā pierakstītām tautas dziesmām „Te Laimiņa nolikusi mana mūža ritumiņu”. Piedalās Liezēres amatierteātris, ansamblis ”Lira”, Liezēres vidējās paaudzes deju kolektīvs, sievu deju kopa, skolas un bērnudārza audzēkņi, Zane Imša. Dāvana Latvijas simtgadē - Pirmās Liezēres grāmatas prezentācija. Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - svētku balle. Spēlē grupa “Kreisais pagrieziens”. Ieejas maksa: 4.00 EUR.


ĻAUDONAS PAGASTĀ

16.novembrī Ļaudonas kultūras nama atklāšanas svētki

Plkst.13.00 - svinīga lentes griešana, pateicības vārdi, svētku kūka.

Plkst.14.00-17.00 - foto izstāde „Kultūras nams ceļā uz atjaunošanu”.

Iespēja aplūkot atjaunotās kultūras nama telpas.

„Brīvais mikrofons” - izmanto iespēju un esi zvaigzne uz jaunās skatuves  (dziedi, dejo, deklamē, dalies atmiņu stāstos par kultūras nama dzīvi).

Plkst.19.00 - koncertuzvedums „Latvijas stāsts kamolā satīts”.

Plkst.22.00 - grandiozā svētku balle kopā ar grupu „Zelta kniede”.

Ieeja visos pasākumos bez maksas.


MADONAS PILSĒTA

No 1.novembra Madonas novada bibliotēkā

Abonementā izstāde “Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur./ Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm./ Kas kopā tur.” /A.Eglītis/.

Uzziņu lasītavā izstāde “Mana Latvija. Latvijai 100”.

Bērnu literatūras nodaļā “Mana Latvija svin simtgadi”.

Ieeja visos pasākumos bez maksas.

Novembrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”.

Izstāde “Vai viegli būt jaunam? Protests”.

Izstāde “90 nedēļas līdz miera līgumam. /Latvijas Neatkarības karš/”.

No 5.novembra Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja foajē skatāmi oriģinālmateriāli no muzeja krājuma par Lāčplēša kara ordeni un cimdi no muzeja krājuma, atsaucoties akcijai “ Cimdotā Latvija”.

Foajē eksponētās izstādes apskatāmas bez maksas.

10.novembrī plkst.17.00 Madonas pilsētas kultūras namā

2018.gada fināla skates “Gada izrāde - 2017” dalībnieks - Talsu novada Balgales pagasta teātris - ar režisora Reiņa Botera sarakstītu viencēlienu “Hronika”. Darbā parādīti aizgājušie laiki, kurus piedzīvojusi lielākā daļa no mums. Atrasts interesants nestandarta risinājums - izrāde iekļauj gan dokumentālo materiālu, gan aktieru tēlojumu un atmiņas. Biļetes cena: 3.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana tikai kinoteātra "Vidzeme" kasē.

11.novembrī plkst.13.00 Poruka ielā 2, 2.stāva semināru telpā

Madonas Grāmatu draugu biedrības projekta „Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdīs nesam. /A.Eglītis/” pasākums veltīts novadnieka Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Baumaņa piemiņai. Dalība bez maksas.

11.novembrī plkst.15.00 Madonas pilsētas kultūras namā

J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas audzēkņu, pedagogu un absolventu Lāčplēša dienai veltīts koncerts. Ieeja bez maksas.

11.novembrī Saieta laukumā

Plkst.16.30 - kkviens ir laipni aicināts piedalīties svinīgā pasākumā ar Madonas novada zemessargu dalību. Līdzņemto sveču iedegšana par godu Latvijai.

Plkst.17.00 no Saieta laukuma dosimies kopīgā Lāpu gājienā uz piemiņas vietu Liseskalna kapos, kur līdzņemto lāpu gaismā godināsim mūsu tautas varoņus.

Plkst.17.00 Poruka ielā

Lāčplēša dienas pasākums. Organizē Madonas Grāmatu draugu biedrība.

Ap plkst.17.30 Liseskalna kapos

Piemiņas brīdis.

11.novembrī plkst.19.00 kinoteātrī „Vidzeme”

Latvijas filmas Latvijas simtgadei - Ginta Grūbes dokumentālā filma ”Lustrum”. Ieejas maksa: 3.00 EUR.

No 12. līdz 18.novembrim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

“Latvijas nedēļa”.

Līdz 12.novembrim Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs izsludina pieteikšanos intelektuālajam konkursam “Erudīts”.  Tas ir aicinājums Madonas pilsētas un novada skolu 9.- 12. klašu skolēniem parādīt savas prāta spējas Latvijas valsts, Madonas pilsētas un novada vēsturē. Pieteikuma anketu var sūtīt līdz 12.novembrim. Konkurss notiks š.g. 27. novembrī plkst.13.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs. Dalība bez maksas.

14.novembrī plkst.13.00 Madonas novada bibliotēkā

Ziemeļvalstu diena - tikšanās ar žurnālisti, raidījumu veidotāju, kaislīgu ceļotāju un TV seju Martu Selecku. Ieeja bez maksas.

16.novembrī plkst.18.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Madonas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas svinīgais sarīkojums.

17.novembrī plkst.16.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svētku koncerts „Dzīpars pie dzīpara”. Koncertā piedalās Madonas pūtēju orķestris, jauktais koris „Madona”, vokālā grupa „The Sound effect”. Lūgums bezmakas ieejas kartes izņemt kinoteātra „Vidzeme” kasē.

18.novembrī plkst.10.00 Saieta laukumā

Ikviens Madonas pilsētas un novada iedzīvotājs un viesis ir laipni aicināts Latvijas valsts dzimšanas dienas rītā doties uz svinīgu pasākumu pašā Madonas sirdī rakstainos cimdos!

18.novembrī plkst.11.00 kinoteātrī „Vidzeme”

Latvijas filmas Latvijas simtgadei - Rozes Stiebras animācijas filma ”Saule brauca debesīs”. Ieejas maksa: 2.50; 3.00 EUR.

18.novembrī Lazdonas luterāņu baznīcā

Plkst.12.00 - Ļaudonas pagasta jauktā kora „Lai Top!” koncerts „Tev Latvija”. Ieeja bez maksas.

Plkst.13.00 - Valsts simtgadei veltīts ekumenisks dievkalpojums.

18.novembrī plkst.14.30 kinoteātrī „Vidzeme”

Latvijas filmas Latvijas simtgadei - Ludmilas Ikeres dokumentālā filma ”100 gadi esības vējos”. Ieejas maksa: 2.50; 3.00 EUR.

18.novembrī plkst.16.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Koncerts „Aijā baltā Dvēselīte” kokles un balss skaņās ar Laimu Jansoni un Lauru Polenci (Amsterdama). Ieeja bez maksas. Bezmaksas ieejas kartes kinoteātra "Vidzeme" kasē.

18.novembrī plkst.17.30 Saieta laukumā

Ugunsšovs un svētku uguņošana.

18.novembrī no plkst.19.00 līdz plkst.22.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Atzīmēsim Latvijas valsts simtgades dzimšanas dienas kulmināciju kopā! Sagaidīsim Lielajā zālē uz ekrāna tiešraidē Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu un svētku salūtu no 11.novembra krastmalas. Pievienosimies kopīgai valsts himnas dziedāšanai, kopīgi pavadīsim laiku dzīvās mūzikas pavadībā. Dreskods kungiem - tumšs uzvalks, dāmām - svētku tērps. Kopīgajā svētku mielastā - arī dzimšanas dienas torte! Biļetes cena: 15.00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana: "Biļešu paradīzes" un kinoteātra „Vidzeme”  kasēs, kā arī www.bilesuparadize.lv.

23.novembrī plkst.13.00 Madonas pilsētas kultūras namā

Noslēdzoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai 100” projektu konkursā atbalstītajam projektam “Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā” kā noslēguma aktivitāti Madonas novada bibliotēka piedāvā koncertprogrammu “Latviešu mūzikas dārgumi”. Klavieres - Liene.Circene, čells - Ivars Bezprozvanovs, solists - Jānis Apeinis, koncertu vada - Karina Bērziņa. Ieeja bez maksas.

28.novembrī plkst.12.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

Ikmēneša tikšanās senioriem ciklā “Dzīves un mākslas krāsās. /Latvijas Neatkarības  kara laika vēstules/”. Ieeja bez maksas.


MĀRCIENAS PAGASTĀ

18.novembrī plkst.19.00 Mārcienas kultūras namā

Plkst.19.00 - Valsts svētku svinīgais pasākums“Paauklē, saulīt, manu zemīti”. Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - svētku balle kopā ar grupu “Vidroks”. Ieeja bez maksas.


MĒTRIENAS PAGASTĀ

11.novembrī plkst.17.00

Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Mētrienas centrā pie piemiņas akmens.

17.novembrī Mētrienas tautas namā

Plkst.20.00 - Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svētku koncerts. Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - balle ar groziņiem. Spēlē grupa „Zelta kniede”. Ieeja bez maksas.


OŠUPES PAGASTĀ

16.novembrī plkst.20.00 Degumnieku tautas namā

Latvijas valsts simtgadei veltīts sarīkojums “Tavas mājas ir tava laime, Tava zeme - tā tava sirds”. Degumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncerts. Ja uz pasākumu esat paņēmis līdzi bērnus -atbildiet par viņu uzvedību, neļaujiet traucēt pasākuma norisi! Svētku balle kopā ar grupu „Nakts Ekspresis”. Ierašanās svinīgā apģērbā (Dresscode)! Vakaru būs iespējams pavadīt pie galdiņiem. Ieeja bez maksas.


PRAULIENAS PAGASTĀ

11.novembrī plkst.17.00 no Praulienas centra laukuma

Praulienas pagasta iedzīvotāji un arī citi interesenti aicināti pievienoties Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Vistiņlejas kapsētas klusumā, iededzot sveces, pieminēsim un atcerēsimies Latvijas brīvības cīnītājus viņu atdusas vietās. Pēc gājiena visi tiek aicināti Praulienas pagasta pārvaldes zālē noskatīties filmu “Rīgas sargi” – filmu par 1919.gada novembra notikumiem Latvijas brīvības cīņu laikā. Ieeja bez maksas.

17.novembrī plkst.19.00 Praulienas pamatskolas zālē

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svētku koncerts „Saules mūžu Latvijai”. Koncertu sniegs pašdarbības kolektīvi un viesi. Pēc koncerta balle. Ieeja bez maksas.


SARKAŅU PAGASTĀ

18.novembrī tautas namā “Kalnagravas”

Plkst.15.00 - Latvijas valsts gadadienai veltīts svētku pasākums “Piederība”. Svētku koncertā piedalīsies lieli un mazi sarkaņieši ar saviem īpaši šiem svētkiem gatavotajiem pasākumiem. Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - svētku balle kopā ar grupu “Kompromiss”. Deju starplaikos skanēs latviešu mūzika. Darbosies kafejnīca. Ieeja bez maksas.


VESTIENAS PAGASTĀ

2.novembrī plkst.17.00 Vestienas tautas namā

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas Valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras programmas - 2018 un Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja atbalstu tiks atklāta Staņislava Sladzevska fotogrāfiju izstāde. Izstāde apskatāma darba dienās no 5.novembra līdz 15.decembrim no plkst.9.00-11.00. Ieeja bez maksas.

8.novembrī plkst.18:00 Vestienas tautas namā

Veco filmu vakars “Sens, tik sens bij’ tas laiks…”, kas liecina par padomju periodu Vestienas pagastā un Latvijā. Dokumentāli kadri, kas ataino tā laika cilvēku dzīvi, uzskatus, tradīcijas. Rādīs un stāstīs kinoaparatūras kolekcionārs A.Slišans. Filmu fragmenti tiks demonstrēti ar restaurētu padomju laika filmu aparatūru. Ieeja bez maksas.

12.novembrī plkst.16.00 no Vestienas pamatskolas

Lāčplēša dienas Lāpu gājiens. No skolas pagalma dosimies lāpu gājienā uz Vestienas Vecajiem kapiem, lai piemiņas brīdī godinātu un atcerētos, vestēnieti un Lāčplēša ordeņa kavalieri J.Liepiņu. Līdzi paņemam lāpas.

15.novembrī plkst.09.30 Vestienas pamatskolas pirmskolas iestādē “Vāverītes”

Valsts svētku pasākums kopā ar vecākiem “Latvija - četros gadalaikos”. Kopā ar grupiņu audzinātājām bērni izdziedās Latvijas skaistumu visos gadalaikos. Būs apskatāma bērnu darbiņu - pašu rotāto rakstaino cimdiņu un vecāku un vecvecāku veidota rokdarbu izstāde.

17.novembrī Vestienas tautas namā

Plkst.19.00 - Valsts svētku koncerts “Toreiz un tagad…”. Izdzīvosim Latvijas 100gades likteņstāstu koncertprogrammā Vestienas pašdarbības kolektīvu sniegumā! Ieeja bez maksas.

Plkst.22.00 - svētku balle. Spēlēs grupa “Nāk nakts”. Ieeja bez maksas.


‌Vairāk par atsevišķiem pasākumiem.


‌Informāciju apkopoja un sagatavoja: Inga Arāja
‌Madonas novada pašvaldības
‌Kultūras nodaļas vadītāja p.i.
‌Tālr. 00 371 64860579, 27868891
‌inga.araja@madona.lv

‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa

Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »