Galerijas » Madonas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana

Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notika š.g. 16.novembrī plkst.18:00 Madonas Kultūras namā.

Godinot personas, kas devušas īpašu ieguldījumu Madonas novada labā, tika pasniegti  54 apbalvojumi - no tiem 32 pateicības raksti, 19 atzinības raksti, 3 goda diplomi un goda zīmes.


Vairāk par apbalvotajām personām.

Foto lejuplādēšanai.


Rūtas Dūdumas muzikālais priekšnesums
Pasākuma vadītāji - Aigars Noviks un Danute Vēze
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Goda zīmi un goda diplomu saņem Kārlis Dumbrājs
Goda zīmi un goda diplomu saņem Dainis Īvāns
Goda zīmi un goda diplomu saņem Visvaldis Lācis
Pateicības rakstu saņem Gunta Beloraga
Pateicības rakstu saņem Zinta Bikšes kundze
Pateicības rakstu saņem Inese Bandere
Pateicības rakstu saņem Dzintara Birne
Pateicības rakstu saņem Rita Dzene
Pateicības rakstu saņem Rolanda Družoka pārstāvis
Pateicības rakstu saņem Arturs Gailītis
Pateicības rakstu saņem Nelda Janoviča
Pateicības rakstu saņem Aija Gailuma
Pateicības rakstu saņem Iveta Janovska
Pateicības rakstu saņem Indra Kārkliņa
Pateicības rakstu saņem Maija Kalniņa
Pateicības rakstu saņem Līga Kārkliņa
Pateicības rakstu saņem Kalvis Koskevičs
Pateicības rakstu saņem Ārija Logina
Pateicības rakstu saņem Elizabete Miķelsone
Pateicības rakstu saņem Baiba Platače
Pateicības rakstu saņem Biruta Miezere
Pateicības rakstu saņem Zaiga Putna
Pateicības rakstu saņem Helmuts Polis
Pateicības rakstu saņem Biruta Radžēle
Pateicības rakstu saņem Gundars Riekstiņš
Pateicības rakstu saņem Ineta Simtniece
Pateicības rakstu saņem Līga Skariņa
Pateicības rakstu saņem Valentīna Slica
Pateicības rakstu saņem Dzintars Tonnis
Pateicības rakstu saņem Aija Zablocka
Atzinības rakstu saņem Andrejs Cepītis
Atzinības rakstu saņem Daiga Elga Ābola
Atzinības rakstu saņem Induļa Bikšes mamma
Atzinības rakstu saņem Pāvils Kamola
Atzinības rakstu saņem Lidija Kraukle
Atzinības rakstu saņem Ināra Koka
Atzinības rakstu saņem Aleksandrs Krauklītis
Atzinības rakstu saņem Ivars Pudāns
Atzinības rakstu saņem Jānis Pušmucāns
Atzinības rakstu saņem Daiga Simsone
Atzinības rakstu saņem Jevģenijs Sobko
Atzinības rakstu saņem Ināra Stepāne
Atzinības rakstu saņem Juris Stradiņš
Atzinības rakstu saņem Astrīda Svilāne
Atzinības rakstu saņem Māris Štrombergs
Atzinības rakstu saņem Elvīra Utināne
Atzinības rakstu saņem Anna Višņova
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »