DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU KOMISIJA

 Saistošie noteikumi nr. 17 Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
 Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums

Copyright © 2008-2017 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »