Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas statistika 2012.g.

Dzimtsarakstu nodaļas statistika
2012

Pakalpojuma veids

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Dzimšanas reģistrācija

16

20

20

18

14

14

17

23

21

17

16

17

213

Atkārtotas dzimšanas apliecības

13

8

23

10

15

13

18

14

19

11

17

13

174

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

5

6

8

5

8

7

4

4

4

15

14

1

81

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

13

12

15

16

13

13

10

16

10

16

10

14

158

Laulību reģistrācija

4

2

3

1

7

18

12

17

4

9

4

13

94

Atkārtotas laulību apliecības

3

5

2

4

2

6

3

4

4

2

5

3

43

Izraksti no laulības reģistra

4

2

7

10

13

6

7

7

8

10

11

2

87

Atzīmes par laulību šķiršanu

5

4

10

12

6

5

7

8

6

12

5

7

87

Miršanas reģistrācija

36

44

29

27

36

30

26

29

28

27

34

36

382

Īpašais miršanas reģistrs

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Atkārtotas miršanas apliecības

7

0

1

7

2

6

2

3

6

2

3

2

41

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

1

5

0

2

1

0

6

1

0

6

6

0

28

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

2

1

3

0

4

0

5

4

0

1

3

2

25

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

2

0

0

0

1

2

1

0

1

2

0

0

9

Citi saņemtie dokumenti

15

14

5

14

22

12

16

11

21

20

15

10

175

Citi nosūtītie dokumenti

26

29

37

33

43

33

42

34

36

40

47

31

431

Demogrāfiskā situācija

Gads

Iedzīvotāju skaits gada sākumā

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

2009

28 139

215

391

-176

Vīr.

13 329 (47,4 %)

Siev.

14 810 (52,6 %)

2010

27 878

204

338

-134

Vīr.

13 208 (47,4 %)

Siev.

14 670 (52,6 %)

2011

27 601

190

331

-141

Vīr.

13110 (47,5 %)

Siev.

14491 (52,5 %)

2012

27 664

194

340

-146

Vīr.

13162 (47,6 %)

Siev.

14502 (52,5 %)

2013

27228

 

 

 

Vīr.

12990 (47,7 %)

Siev.

14238 (52,3 %)

 

 

Kopā:

803

1400

-597

 

Pašvaldības teritorija

Demogrāfiskā situācija

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

Starpība

Madona

69

99

-30

Aronas pagasts

9

22

-13

Barkavas pagasts

4

24

-20

Bērzaunes pagasts

11

19

-8

Dzelzavas pagasts

14

22

-8

Kalsnavas pagasts

15

29

-14

Lazdonas pagasts

7

11

-4

Liezēres pagasts

11

21

-10

Ļaudonas pagasts

11

23

-12

Mārcienas pagasts

8

15

-7

Mētrienas pagasts

8

12

-4

Ošupes pagasts

9

11

-2

Praulienas pagasts

6

14

-8

Sarkaņu pagasts

9

8

1

Vestienas pagasts

3

10

-7

Kopā:

194

340

-146

Dzimšana

Dzimtsarakstu nodaļā 2012.gadā reģistrēti 213 jaundzimušie – 114 zēni un 99 meitenes, tai skaitā 194 Madonas novada, 18 citu novadu bērni, 1 bērna dzīvesvieta reģistrēta ārvalstīs, kas ir par 4 bērniem novadā vairāk nekā pagājušā gadā šajā laika periodā. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā – 69, Kalsnavas pagastā – 15, Dzelzavas pagastā – 14. Laulībā dzimuši 80 bērni (37,6 %), atzīta paternitāte 118 bērniem (55,4 %), nav ieraksta par tēvu 15 bērniem (7,1 %). Pirmais bērns dzimis 95 (44,6 %), otrais – 78 (36,6 %), trešais – 31 (14,6 %) mammām, ceturtais bērns – 7 mammām (3,3 %), piektais bērns – 1 mammai (0,5 %), sestais bērns – 1 mammai (0,5 %). Viens bērns dzimis nedzīvs.

170 bērni (79,8%) dzimuši ģimenēs, kurās vecāki ir latvieši, 3 bērni piedzimuši ģimenē, kurā vecāki ir krievi (1,4 %), 36 bērni (16,9 %) dzimuši jauktās ģimenēs. 2 jaundzimušajiem tēvs ir Indijas pilsonis. Jaunākais tētis dzimis 1996.gadā, vecākais - 1959.gadā. Jaunākā mamma dzimusi 1996.gadā, vecākā -1970.gadā.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

 III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

6

7

6

3

4

0

9

8

8

6

5

7

69

zēni

3

4

5

2

1

 

5

6

2

 

2

2

32

meitenes

3

3

1

1

3

 

4

2

6

6

3

5

37

Aronas pagasts

0

1

3

1

0

2

0

0

0

1

0

1

9

zēni

 

1

2

1

 

1

 

 

 

1

 

 

6

meitenes

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

3

Barkavas pagasts

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

4

zēni

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

meitenes

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bērzaunes pagasts

2

1

0

1

0

1

1

1

0

1

2

1

11

zēni

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

4

meitenes

1

 

 

1

 

1

1

 

 

1

1

1

7

Dzelzavas pagasts

1

2

0

1

1

2

1

2

0

3

0

1

14

zēni

1

2

 

1

1

1

1

2

 

2

 

1

12

meitenes

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

Kalsnavas pagasts

0

1

1

4

3

1

1

3

0

1

0

0

15

zēni

 

1

1

4

1

 

 

2

 

1

 

 

10

meitenes

 

 

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

5

Lazdonas pagasts

0

0

2

0

1

3

0

0

1

0

0

0

7

zēni

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

 

4

meitenes

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

3

Liezēres pagasts

1

0

1

0

1

1

0

3

1

1

1

1

11

zēni

1

 

1

 

 

 

 

 

1

1

1

1

6

meitenes

 

 

 

 

1

1

 

3

 

 

 

 

5

Ļaudonas pagasts

2

0

1

2

0

1

0

1

1

0

2

1

11

zēni

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

2

1

6

meitenes

1

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

5

Mārcienas pagasts

2

1

1

0

0

0

0

0

2

1

1

0

8

zēni

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

4

meitenes

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Mētrienas pagasts

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

8

zēni

 

 

 

 

1

1

 

1

1

 

 

1

5

meitenes

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ošupes pagasts

0

0

1

1

1

0

0

1

3

0

1

1

9

zēni

 

 

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

4

meitenes

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

1

1

5

Praulienas pagasts

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

6

zēni

 

1

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

5

meitenes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Sarkaņu pagasts

0

1

1

0

0

0

2

2

0

1

1

1

9

zēni

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

meitenes

 

1

 

 

 

 

2

2

 

1

 

 

6

Vestienas pagasts

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

zēni

0

1

 

0

0

0

0

0

0

0

1

 

2

meitenes

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1

Kopā novadā:

14

17

19

15

13

13

14

23

19

16

14

17

194

zēni

7

12

12

9

6

6

6

15

9

6

9

9

106

meitenes

7

5

7

6

7

7

8

8

10

10

5

8

88

Citas pašvaldības:

2

3

1

3

1

1

3

0

1

1

2

0

18

zēni

1

1

 

1

 

1

1

 

 

1

2

 

8

meitenes

1

2

1

2

1

 

2

 

1

 

 

 

10

Ārvalstis:

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

zēni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

meitenes

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

16

20

20

18

14

14

17

23

21

17

16

17

213

zēni

8

13

12

10

6

7

7

15

9

7

11

9

114

meitenes

8

7

8

8

8

7

10

8

12

10

5

8

99

Pamats ziņām par tēvu:

16

20

20

18

14

14

17

23

21

17

16

17

213

laulība

6

9

7

5

7

3

7

6

11

5

8

6

80

paternitāte

10

9

11

11

7

10

10

14

9

11

6

10

118

nav ieraksta

 

2

2

2

 

1

 

3

1

1

2

1

15

Kurš bērns pēc skaita mātei

Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

%

Pirmais

9

5

10

9

6

5

4

10

10

9

8

10

95

44,6

Otrais

5

12

6

5

3

7

11

10

4

8

2

5

78

36,6

Trešais

2

2

4

3

4

2

1

3

5

 

3

2

31

14,6

Ceturtais

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

2

 

7

3,3

Piektais

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

0,5

Sestais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0,5

Kopā:

16

20

20

18

14

14

17

23

21

17

16

17

213

100,0


 


Populārākie bērnu vārdi
Populārākie vārdi Madonas novadā 2012.gadā:
Zēniem
GUSTAVS- vecāki to dāvājuši 7 dēliem. DANIELS, JĀNIS, MARKUSS, RINALDS un ROBERTS - vecāki to dāvājuši 4 dēliem.

Meitenēm
Populārākais vārds meitenēm VIKTORIJA - vecāki to dāvājuši 6 meitām, ALISE, ELIZABETE, ESTERE, EVELĪNA, KEITA, PAULA, SABĪNE un SOFIJA -3 meitām.

Vairākiem bērniem vecāki izvēlējušies latviskus vārdus Jānis, Krišjānis, Kārlis, Mārtiņš, Pēteris, Rūdolfs–zēniem; Alma, Lizete, Līga, Lote, Madara, Marta – meitenēm.

Neparastākie vārdi – Demjens, Denis, Dinārs, Kevins, Kriss, Rainers – zēniem, Greisa, Keita, Ketlīna, Milāna, Nikola – meitenēm.

Divi vārdi doti 27 jaundzimušajiem – 12 zēniem un 15 meitenēm.

Laulība

2012.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 94 laulības, t.sk. 18 laulības reģistrētas baznīcā (4 Lazdonas Sv.Trijādības Pareizticīgo draudzē, 1 Barkavas Romas katoļu draudzē, 6 Madonas Romas katoļu draudzē, 3 Madonas evaņģēliski luteriskajā draudzē, 2 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē, 1 Kalsnavas evaņģēliski luteriskajā draudzē, 1 Liezēres evaņģēliski luteriskajā draudzē), kas ir par vienu laulību vairāk nekā 2011.gadā.

80 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1 gadījumā ģimene izvēlējusies uzvārdu pēc sievas uzvārda, 9 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus, 4 gadījumos pievienots laulātā uzvārds.

89 gadījumos Latvijas pilsoņi stājušies laulībā ar Latvijas pilsoni, 3 – Latvijas pilsonis ar Latvijas nepilsoni, 1 gadījumā Latvijas pilsonis ar Lietuvas pilsoni, 1 gadījumā Latvijas pilsonis ar Īrijas pilsoni.

Aktīvāk laulībā stājušies Madonas pilsētas iedzīvotāji (44), Kalsnavas pagasta iedzīvotāji (11), Sarkaņu pagasta iedzīvotāji (9).

Biežāk laulībā stājušies 1986.gadā dzimušie vīrieši un 1989.gadā dzimušās sievietes. 65 laulībās vīrs ir vecāks par sievu, 20 laulībās sieva vecāka par vīru, 9 laulībās jaunlaulātie dzimuši vienā gadā. Vecākais vīrietis, kurš stājies laulībā, dzimis 1931.gadā, jaunākais -1993.gadā, savukārt vecākā sieviete dzimusi 1945.gadā, jaunākā – 1994. Lielākās gadu starpības – vīrs 29 gadus vecāks par sievu, sieva 7 gadus vecāka par vīru.

Pirmajā laulībā ir stājušies 77,1 %, otrajā -18,1 %, trešajā – 4,3 %, ceturtajā- 0.5 % jaunlaulāto.

Reģistrēto laulību skaits

Laulātie pāri/gadījumu skaits

Kopā:

Abi laulātie Madonas novada iedzīvotāji

47

Viens no laulātiem Madonas novada iedzīvotājs

28

Abi laulātie ir citu novadu iedzīvotāji

18

Abi laulātie ir ārvalstu iedzīvotāji

1

Novada Dzimtsarakstu nodaļā kopā:

94

Laulību reģistrācijas vieta

Reģistrācijas vieta/gads

2009

2010

2011

2012

Kopā:

Dzimtsarakstu nodaļa

61

90

84

76

311

Katoļu draudze

9

2

5

7

23

Luterāņu draudze

1

7

3

7

18

Pareizticīgo draudze

3

4

0

4

11

Baptistu draudze

0

0

1

0

1

Novadā KOPĀ:

74

103

93

94

364


 

Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Madona

0

0

1

0

2

11

6

8

0

7

2

7

44

vīrieši

 

 

 

 

1

6

2

4

 

3

2

2

20

sievietes

 

 

1

 

1

5

4

4

 

4

 

5

24

Aronas pagasts

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Barkavas pagasts

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

4

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

3

sievietes

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bērzaunes pagasts

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

3

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 1

3

Dzelzavas pagasts

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

1

6

vīrieši

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

1

4

Kalsnavas pagasts

1

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

4

11

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

 

2

5

sievietes

1

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

2

6

Lazdonas pagasts

2

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

vīrieši

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

sievietes

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Liezēres pagasts

0

1

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

5

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

4

Ļaudonas pagasts

0

0

0

1

0

2

0

2

0

0

0

2

7

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

1

4

sievietes

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

3

Mārcienas pagasts

0

1

1

0

0

1

0

1

0

3

0

0

7

vīrieši

 

1

1

 

 

1

 

1

 

2

 

 

6

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Mētrienas pagasts

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

0

4

vīrieši

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

3

Ošupes pagasts

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

5

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

1

4

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Praulienas pagasts

0

0

0

0

2

3

1

2

0

0

0

0

8

vīrieši

 

 

 

 

1

2

 

1

 

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

4

Sarkaņu pagasts

0

0

4

0

1

0

0

2

0

0

0

2

9

vīrieši

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

1

4

sievietes

 

 

2

 

1

 

 

1

 

 

 

1

5

Vestienas pagasts

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

3

vīrieši

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

3

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Kopā novadā:

5

2

6

1

9

20

15

23

4

13

4

19

121

vīrieši

2

1

3

0

4

12

6

12

2

7

3

9

61

sievietes

3

1

3

1

5

8

9

11

2

6

1

10

60

Citas pašvaldības:

3

2

0

1

5

15

6

10

4

5

4

6

61

vīrieši

2

1

 

1

3

6

4

4

2

2

1

4

30

sievietes

1

1

 

 

2

9

2

6

2

3

3

2

31

Ārvalstis:

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0

0

5

vīrieši

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

Kopā dzimts. nod. reģistrēti jaunlaulātie:

8

4

6

2

14

36

24

34

8

18

8

26

188

vīrieši

4

2

3

1

7

18

12

17

4

9

4

13

94

sievietes

4

2

3

1

7

18

12

17

4

9

4

13

94

Laulību sastāvs pēc laulību skaita

Kura laulība pēc skaita/mēnesis

KOPĀ

%

Pirmā

145

77,1

vīrieši

68

36,2

sievietes

77

41,0

Otrā

34

18,1

vīrieši

20

10,6

sievietes

14

7,4

Trešā

8

4,3

vīrieši

5

2,7

sievietes

3

1,6

Ceturtā

1

0,5

vīrieši

1

0,5

sievietes

0

0,0

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

Kopā

%

1930. - 1939.

3

 

3

1,6

1940. - 1949.

 

1

1

0,5

1950. - 1959.

3

3

6

3,2

1960. - 1969.

12

4

16

8,5

1970. - 1979.

23

20

43

22,9

1980. - 1989.

49

58

107

56,9

1990. - 1993.

4

8

12

6,4

Uzvārda izvēle

Uzvārda izvēle/gadījumu skaits

KOPĀ

Pāriet vīra uzvārdā

80

Pāriet sievas uzvārdā

1

Saglabā pirmslaulības uzvārdu

9

Pievieno laulātā uzvārdu

4

 

Laulības šķiršana

2012.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 87 atzīmes par laulības šķiršanu, kas ir par 2 laulības šķiršanas lietām vairāk nekā iepriekšējā gadā šajā pašā laika periodā. Biežāk šķirtas 1993.un 2006.gadā slēgtās laulības.

Laulības šķiršanas iestāde/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Tiesa

1

2

5

5

2

2

1

2

3

8

1

2

34

Zvērināts notārs

4

2

5

7

4

3

6

6

3

4

4

5

53

 KOPĀ:

5

4

10

12

6

5

7

8

6

12

5

7

87


Laulības šķiršanas iestāde/gads

2011

2012

Tiesa

42

34

Zvērināts notārs

43

53

KOPĀ:

85

87


Miršana

 

2012.gadā Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 382 miršanas gadījumi t.sk. 340 mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 9 novada cilvēkiem vairāk kā pagājušajā gadā, un 42 no citām pašvaldībām. Miruši 148 vīrieši un 192 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji). Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā - 99, Kalsnavas pagastā – 29, Barkavas pagastā –24. Nāves cēlonis 54,6 % gadījumos ir asinsrites sistēmas slimības, 22 % - ļaundabīgi audzēji, vecums – 5,2 %. Sastādīts 1 īpašais miršanas reģistrs, jo par mirušo personu zināms tikai tas, ka mirusī persona ir vīrietis.

Pašvaldības teritorija/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Madona

9

11

10

8

8

7

6

7

9

9

11

4

99

vīrieši

4

7

6

3

4

4

4

4

5

2

2

3

48

sievietes

5

4

4

5

4

3

2

3

4

7

9

1

51

Aronas pagasts

2

2

0

0

3

3

1

4

2

0

0

5

22

vīrieši

 

1

 

 

 

3

1

3

1

 

 

1

10

sievietes

2

1

 

 

3

 

 

1

1

 

 

4

12

Barkavas pagasts

2

5

2

1

0

2

0

1

3

0

2

6

24

vīrieši

1

1

1

 

 

 

 

 

3

 

2

2

10

sievietes

1

4

1

1

 

2

 

1

 

 

 

4

14

Bērzaunes pagasts

4

0

0

0

5

1

3

2

2

1

0

1

19

vīrieši

1

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

5

sievietes

3

 

 

 

2

1

3

2

1

1

 

1

14

Dzelzavas pagasts

1

1

0

3

3

3

0

2

2

2

4

1

22

vīrieši

 

1

 

1

2

2

 

1

 

 

2

 

9

sievietes

1

 

 

2

1

1

 

1

2

2

2

1

13

Kalsnavas pagasts

4

3

3

1

1

1

3

2

2

1

5

3

29

vīrieši

1

1

1

 

 

 

1

1

2

 

2

 

9

sievietes

3

2

2

1

1

1

2

1

 

1

3

3

20

Lazdonas pagasts

2

2

0

4

0

0

0

1

0

0

1

1

11

vīrieši

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

5

sievietes

1

1

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

6

Liezēres pagasts

2

5

1

2

0

1

1

3

0

2

1

3

21

vīrieši

1

1

 

2

 

 

 

1

 

2

1

1

9

sievietes

1

4

1

 

 

1

1

2

 

 

 

2

12

Ļaudonas pagasts

3

2

1

1

4

1

3

0

3

0

2

3

23

vīrieši

1

1

 

1

2

1

 

 

1

 

2

2

11

sievietes

2

1

1

 

2

 

3

 

2

 

 

1

12

Mārcienas pagasts

2

2

2

0

0

0

1

0

0

4

1

3

15

vīrieši

1

2

 

 

 

 

1

 

 

1

1

2

8

sievietes

1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

1

7

Mētrienas pagasts

1

2

1

1

2

2

0

1

1

1

0

0

12

vīrieši

1

 

 

 

2

2

 

1

 

1

 

 

7

sievietes

 

2

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Ošupes pagasts

0

2

1

1

1

0

1

0

1

3

0

1

11

vīrieši

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

sievietes

 

 

1

1

1

 

1

 

1

2

 

1

8

Praulienas pagasts

1

1

3

1

2

1

1

0

0

1

1

2

14

vīrieši

1

1

1

 

2

1

 

 

 

1

1

 

8

sievietes

 

 

2

1

 

 

1

 

 

 

 

2

6

Sarkaņu pagasts

1

0

1

1

0

0

2

1

0

0

0

2

8

vīrieši

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

3

sievietes

1

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

1

5

Vestienas pagasts

0

1

0

0

2

2

0

1

1

0

2

1

10

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

3

sievietes

 

1

 

 

1

2

 

 

 

 

2

1

7

Kopā novadā:

34

39

25

24

31

24

22

25

26

24

30

36

340

vīrieši

13

19

9

9

16

13

7

14

14

8

13

13

148

sievietes

21

20

16

15

15

11

15

11

12

16

17

23

192

Citas pašvaldības:

2

5

4

3

5

6

4

4

2

3

3

1

42

vīrieši

1

1

2

2

4

3

1

3

1

2

2

1

23

sievietes

1

4

2

1

1

3

3

1

1

1

1

 

19

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

36

44

29

27

36

30

26

29

28

27

33

37

382

vīrieši

14

20

11

11

20

16

8

17

15

10

15

14

171

sievietes

22

24

18

16

16

14

18

12

13

17

18

23

211


 


Mirušo vecums

Pašvaldības teritorija/vecums

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-101

KOPĀ

Madona

0

0

1

0

3

12

27

21

30

5

99

vīrieši

 

 

1

 

2

9

14

9

12

1

48

sievietes

 

 

 

 

1

3

13

12

18

4

51

Aronas pagasts

0

0

1

0

2

4

5

4

3

3

22

vīrieši

 

 

 

 

2

2

3

2

1

 

10

sievietes

 

 

1

 

 

2

2

2

2

3

12

Barkavas pagasts

0

0

0

1

0

0

3

9

9

2

24

vīrieši

 

 

 

1

 

 

2

4

3

 

10

sievietes

 

 

 

 

 

 

1

5

6

2

14

Bērzaunes pagasts

0

0

0

0

0

3

1

5

7

3

19

vīrieši

 

 

 

 

 

2

1

1

1

 

5

sievietes

 

 

 

 

 

1

 

4

6

3

14

Dzelzavas pagasts

0

0

1

1

0

0

6

7

6

1

22

vīrieši

 

 

 

 

 

 

4

3

2

 

9

sievietes

 

 

1

1

 

 

2

4

4

1

13

Kalsnavas pagasts

0

0

0

0

1

2

3

13

9

1

29

vīrieši

 

 

 

 

1

2

1

4

1

 

9

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

9

8

1

20

Lazdonas pagasts

0

0

0

0

0

1

5

1

4

0

11

vīrieši

 

 

 

 

 

1

3

1

 

 

5

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

 

4

 

6

Liezēres pagasts

0

0

0

1

1

1

2

6

7

3

21

vīrieši

 

 

 

 

1

1

2

3

1

1

9

sievietes

 

 

 

1

 

 

 

3

6

2

12

Ļaudonas pagasts

0

0

2

0

1

1

5

3

9

2

23

vīrieši

 

 

2

 

1

1

1

1

4

1

11

sievietes

 

 

 

 

 

 

4

2

5

1

12

Mārcienas pagasts

1

0

0

0

1

0

3

6

3

1

15

vīrieši

 

 

 

 

1

 

3

4

 

 

8

sievietes

1

 

 

 

 

 

 

2

3

1

7

Mētrienas pagasts

1

0

1

0

1

1

5

1

2

0

12

vīrieši

1

 

1

 

1

1

3

 

 

 

7

sievietes

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 

5

Ošupes pagasts

0

0

0

0

0

3

2

3

2

1

11

vīrieši

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

8

Praulienas pagasts

0

0

0

0

3

4

0

2

4

1

14

vīrieši

 

 

 

 

2

4

 

1

1

 

8

sievietes

 

 

 

 

1

 

 

1

3

1

6

Sarkaņu pagasts

0

0

0

0

0

2

0

1

5

0

8

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

1

 

1

3

 

5

Vestienas pagasts

0

0

0

0

0

2

1

4

3

0

10

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

2

1

2

2

 

7

Kopā novadā:

2

0

6

3

13

36

68

86

103

23

340

vīrieši

1

0

4

1

11

25

38

36

29

3

148

sievietes

1

0

2

2

2

11

30

50

74

20

192

Citas pašvaldības:

0

0

0

0

0

10

4

10

18

0

42

vīrieši

 

 

 

 

 

7

3

8

5

 

23

sievietes

 

 

 

 

 

3

1

2

13

 

19

Kopā dzimts. nod. reģistrēti:

2

0

6

3

13

46

72

96

121

23

382

vīrieši

1

0

4

1

11

32

41

44

34

3

171

sievietes

1

0

2

2

2

14

31

52

87

20

211


 

Nāves cēloņi

Nāves cēlonis /Starptautiskā slimību klasifikācija (diagnožu kodi)

SSK kods

Mirušo skaits

Kopā

Vīrieši

Sievietes

Skaits

%

Infekcijas un parazitāras slimības

A00 - B99

2

0

2

0,5

Cita veida septicēmija

A41

1

1

0,3

Akūts C hepatīts

B17.1

1

1

0,3

Ļaundabīgi audzēji

C00-C97

47

36

83

21,7

Mēles saknes ļaundabīgs audzējs

C01

1

1

0,3

Aukslēju ļaundabīgs audzējs

C05

1

1

0,3

Rīkles mutes daļas (oropharynx) ļaundabīgs audzējs

C10

1

1

0,3

Barības vada ļaundabīgs audzējs

C15

3

3

0,8

Kuņģa ļaundabīgs audzējs

C16

4

3

7

1,8

Tievās zarnas ļaundabīgs audzējs

C17

1

1

0,3

Resnās zarnas ļaundabīgs audzējs

C18

4

4

1,0

Taisnās zarnas ļaundabīgs audzējs

C20

3

3

6

1,6

Aknu un intrahepatisko žultsvadu ļaundabīgs audzējs

C22

2

1

3

0,8

Deguna dobuma un vidusauss ļaundabīgi audzēji

C30

1

1

0,3

Augšžokļa (Highmore) dobuma audzējs

C31

1

1

0,3

Balsenes ļaundabīgs audzējs

C32

1

1

0,3

Bronhu un plaušu ļaundabīgs audzējs

C34

13

3

16

4,2

Krūts ļaundabīgs audzējs

C50

4

4

1,0

Sieviešu ārējo dzimumorgānu (vulva) ļaundabīgi audzēji

C51

1

1

0,3

Dzemdes kakla ļaundabīgs audzējs

C53

9

9

2,4

Prostatas ļaundabīgs audzējs

C61

4

4

1,0

Urīnizvadorgānu ļaundabīgi audzēji

C6-C68

6

2

8

2,1

Acs un acs palīgorgānu ļaundabīgs audzējs

C69

1

1

0,3

Ļaundabīgs audzējs, bez norādes par lokalizāciju

C80

2

1

3

0,8

Difūza ne Hodžkina limfoma

C83

1

1

2

0,5

Multiplā mieloma un ļaundabīgi plazmas šūnu audzēji

C90

1

1

0,3

Limfoleikoze

C91

1

1

0,3

Mieloleikoze

C92

1

2

3

0,8

Asins un asinsrades orgānu slimības un noteikti imūnsistēmas traucējumi

D50 - D89

1

0

1

0,3

Dzelzs deficīta anēmija

D50

1

1

0,3

Nervu sistēmas slimības

G00 - G99

0

5

5

1,3

Smadzeņu tūska

G93

5

5

1,3

Asinsrites sistēmas slimības

I00 - I99

80

124

204

53,4

Hipertensīva sirds slimība

I11

2

2

0,5

Akūts miokarda infarkts

I21

3

9

12

3,1

Citas akūtas sirds išēmiskās slimības

I24

3

3

6

1,6

Hroniska sirds išēmiska slimība

I25

4

4

8

2,1

Kardiopulmonālas slimības un plaušu asinsrites slimības

I26

2

2

4

1,0

Kardiomiopātija

I42

2

2

4

1,0

Sirds mazspēja

I50

42

60

102

26,7

Komplikācijas un neskaidri definētas sirds slimības

I51

1

1

0,3

Subarahnoidāls asinsizplūdums

I60

2

2

0,5

Acerebrāls asinsizplūdums

I61

2

3

5

1,3

Smadzeņu infarkts

I63

11

21

32

8,4

Insults, neprecizējot, vai tas ir asinsizplūdums vai infarkts

I64

5

10

15

3,9

Citas cerebrovaskulāras slimības

I67

2

3

5

1,3

Arteriālā embolija un tromboze

I74

4

2

6

1,6

Elpošanas sistēmas slimības

J00 - J99

8

3

11

2,9

Neprecizēta mikroorganisma ierosināta pneimonija

J18

2

2

0,5

Cita hroniska obstruktīva plaušu slimība

J44

2

1

3

0,8

Plaušu tūska

J81

1

2

3

0,8

Citur neklasificēta elpošanas mazspēja

J96

3

3

0,8

Gremošanas sistēmas slimības

K00 - K93

5

11

16

4,2

Citas barības vada slimības

K22

1

1

0,3

Kuņģa čūla

K25

1

2

3

0,8

Divpadsmitpirkstu zarnas čūla

K26

1

1

0,3

Peritonīts

K65

2

2

0,5

Toksiskas aknu slimības

K71

1

1

0,3

Aknu fibroze un ciroze

K74

4

4

1,0

Akūts pankreatīts

K85

1

1

0,3

Citas gremošanas orgānu slimības

K92

2

1

3

0,8

Uroģenitālās sistēmas slimības

N00 - N99

2

4

6

1,6

Hroniska nieru mazspēja

N18

2

4

6

1,6

Citur neklasificēti simptomi, pazīmes un anomāla klīniska un laboratorijas atrade

R00 - R99

6

21

27

7,1

Sirdsdarbības traucējumi

R00

1

1

0,3

Vecums

R54

2

18

20

5,2

Cita pēkšņa nāve nezināma cēloņa dēļ

R96

2

2

4

1,0

Antenatāla augļa asfiksija (nedzīvs dzimis)

2

2

0,5

Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējas iedarbes sekas

S00 - T98

16

5

21

5,5

Galvaskausa un sejas kaulu lūzumi

S02

2

2

0,5

Traumatiska smadzeņu tūska

S06

1

1

0,3

Vairāku ķermeņa apvidu ievainojumi (T00-T07) avārija

T02

2

3

5

1,3

Alkohola toksiska darbība

T51

6

6

1,6

Saindēšanās ar tvana gāzi

T58

1

1

2

0,5

Hipotermija (nosalšana)

T68

1

1

0,3

Pūšanas izmaiņas

1

1

0,3

Noslīkšana

1

1

0,3

Durti griezti kakla ievainojumi

1

1

0,3

Ķermeņa atdzišana

1

1

0,3

Tīšs paškaitējums

X60-X84

3

0

3

0,8

Tīšs paškaitējums pakaroties

X70

3

3

0,8

Ārēji slimību un nāves cēloņi

V01 - Y98

1

2

3

0,8

Slēgta galvas smadzeņu trauma (piekāvis dzīvesbiedrs)

1

1

0,3

Neskaidros apstākļos piekauts un sadurts

1

1

0,3

Šauts galvas ievainojums

1

1

0,3

171

211

382

100,0

Vidējais mūža garums Madonas novadā 72,1 gadi, vīriešiem – 67,1 gadi, sievietēm 76,6 gadi.