Būvvalde

 Kab.Nr. Amata nosaukums Vārds Uzvārds Fiksētā tel.Nr. Mobilā tel. Nr. E-pasts
 104 Būvvaldes vadītājs, zemes lietu speciālists Andris Rieba64860097
 andris.rieba@madona.lv
 105 Būvvaldes arhitekte Silvija Šīre6486009628371721 silvija.sire@madona.lv
 105 Būvinspektors Jānis Vilcāns6486008429485751 janis.vilcans@madona.lv
 105 Būvinspektore Iveta  Meļehova6482237429422298melehovaiveta@inbox.lv
 103 Juriskonsults Sabīne  Kurmīte 25631112 sabine.kurmite@madona.lv
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »