Elektrisko sakaru tīkli

 1. Apliecinājums par elektrisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
 2. Elektrisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves

 1. Apliecinājuma karte
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Energoapgādes objektu būvniecībai (I grupas būves)
 4. Paziņojums par būvniecību

Ēkas

 1. Apliecinājuma karte ēkām
 2. Būvniecības iesniegums ēkām
 3. Ēkas fasādes apliecinājuma karte
 4. Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
 5. Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
 6. Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
 7. Paskaidrojuma raksts ēkām

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

 1. Būvniecības iesniegums Hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm
 2. Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai
 3. Paskaidrojuma raksts hidrotehniskām un meliorācijas (I grupas) būvēm
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »