Ēkas

 1. Būvatļaujas saņemšana (ēkām)
 2. Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
 3. Ēkas konservācija
 4. Ēkas nojaukšana
 5. Ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
 6. Ēku vienkāršota atjaunošana
 7. Paskaidrojuma raksts ēkām

Inženierbūves

 1. Apliecinājuma karte inženierbūvēm
 2. Inženierbūves konservācija
 3. Inženierbūves konservācija
 4. Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

 1. Būvniecības iesniegums Hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm
 2. Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai
 3. Paskaidrojuma raksts hidrotehniskām un meliorācijas (I grupas) būvēm

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves

 1. Apliecinājuma karte
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Energoapgādes objektu būvniecībai (I grupas būves)
 4. Paziņojums par būvniecību

Autoceļi un ielas


Elektrisko sakaru tīkli

 1. Apliecinājums par elektrisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
 2. Elektrisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »