Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Pašvaldības iniciatīva ģimenes tradīciju kopšanai

Pakalpojuma īss apraksts:

Bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās

Pakalpojuma saņēmējs:

·   Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·   Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255

·   MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada

dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1)    pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;

2)    iesniegums - jāiesniedz oriģināls

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene - iesniedz iesniegumu klātienē dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene - ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

o Maksa par Dzimšanas reģistrācijas svinīgu ceremoniju saskaņā MND 29.12.2009. lēmumu Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol  EUR 17,22

Maksājuma veikšanas iespējas:

• pārskaitījums;

• dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

Administratīvais process:

Nav

Apstrīdēšanas/

pārsūdzības iespējas:

Nav

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Sestdien           svinīgās reģistrācijas ceremonijas

Citā laikā - iepriekš piezvanot (tālr. +371 6480073, +371 29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju)

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
Copyright © 2008-2019 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »