Barkavas pagasts

Latvijas Republika
Madonas novada pašvaldības
Barkavas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000054407
Brīvības iela 9, Barkava,
Barkavas pagasts
Madonas novads,
LV-4834
Internetā: www.barkava.lv
E-pasts: barkava@madona.lv

Barkavas pagasta pārvalde

Darba laiks

Pirmdien 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Otrdien 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Trešdien 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Ceturtdien 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Piektdien 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00

Kontakti

AmatsPersona(s)TālrunisE-pasts
Pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš Tomiņš +371 26529354 barkava@madona.lv
Lietvedis Vineta Moroza 64860904 barkava@madona.lv
Madonas novada bāriņtiesas locekle Marta Stalīdzāne +371 26363445
Galvenā grāmatvede Anita Skrjabe 64860913 anitask@madona.lv
Grāmatvede, kasiere Margarita Zepa 64860913 margarita.zepa@madona.lv
Nekustamā īpašuma speciālists, Sporta pasākumu organizators, Lauku attīstības speciālists Aleksandrs Šrubs 28374223 aleksandrs.srubs@madona.lv
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Biruta Radžēle 64894212
+371 26105030
biruta.radzele@madona.lv
Jaunatnes darbinieks Agnese Poļaka

Iestādes

Barkavas pamatskola
Adrese: Skolas iela 1, Barkava
Tālrunis: 64825540; +371 29666032
E-pasts: barkava.skola@inbox.lv
direktors - Normunds Dzelme
Pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
Adrese: Skolas iela 1, Barkava
Tālrunis: +371 20011452
Normunds Dzelme
Barkavas pansionāts
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava
Tālrunis: 64860803; +371 28811423
E-pasts: i.juska@inbox.lv
vadītāja - Ināra Juška
Kultūras nams
Adrese: Brīvības iela 7, Barkava
Tālrunis: 64894738; +371 20047048
E-pasts: kn.barkava@inbox.lv
direktore - Līva Romanovska
Barkavas bibliotēka
Adrese: Brīvības iela 9, Barkava
Tālrunis: 64860813
E-pasts: ritamoroza@inbox.lv
vadītāja - Rita Moroza
Stalīdzānu bibliotēka
Adrese: Aiviekstes iela 2, Stalīdzāni
Tālrunis: 64828201
E-pasts: dacitetomina@inbox.lv
vadītāja - Dacīte Tomiņa
Copyright © 2008-2018 Madona. All rigts reserved. Created by GlobalPro »