Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” īstenošana

iesūtīts: 2019.08.28 12:12
Madonas novada pašvaldība projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” ietvaros veic aktivitātes gan Madonas Valsts ģimnāzijā (Skolas iela 10, Madona), gan Madonas pilsētas vidusskolā (Valdemāra bulvārī 6, Madonā).

Plānotajā Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā, Skolas iela 10, Madonā aktīvi norit būvdarbi. Būvdarbus veic SIA “Woltec”, būvuzraudzību veic SIA “Būvrem”, autoruzraudzību veic SIA “Ceturtais stils”. Šobrīd būvdarbi norit izstrādātā būvprojekta “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” 1. kārtā “Savienojošā korpusa pārbūve starp esošo ēku un sporta zāli” un 2. kārtā “Esošās sporta zāles un palīgtelpu pārbūve. Pēc minēto kārtu pārbūves tiks uzsākta 3. kārtas “Esošās skolas ēkas un palīgtelpu pārbūve” pārbūve. Kopējās būvdarbu līguma izmaksas 4 170 351.43 EUR. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 30.08.2020.

Madonas pilsētas vidusskolā tiek gatavota atkārtota iepirkuma procedūra būvdarbiem būvprojekta “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” apjomam. Šobrīd skolā tiek iegādātas jaunas ergonomiskas mēbeles mācību klasēm. Tiek iegādātas modernas un jaunas informāciju tehnoloģijas.

Projekta ietvaros  ir veikts iepirkums «Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Madonas vidusskolai Valdemāra bulvārī 6, Madonā», iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar SIA «Grandus» par kopējo līguma summu 145 195,77 EUR.

Projekta īstenošanas gaitā vēl tiks iegādātas ergonomiskas mēbeles un informāciju tehnoloģijas gan Madonas Valsts ģimnāzijai, gan Madonas pilsētas vidusskolai.


Informāciju sagatavoja: Inese Solozemniece

Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste