Mācību priekšmetu olimpiāžu noslēguma pasākums 1.-12.klasēm

iesūtīts: 2019.05.08 14:37
7.maijā izskanējis ikgadējais Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotais Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu noslēguma pasākums.

Uz pasākumu tika aicināti 2018./2019.mācību gada laikā Madonas novada pašvaldībā notikušo mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu laureāti, zinātniski pētniecisko darbu autori, starptautiski un valsts līmenī augsti novērtēto skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki, kā arī viņu skolotāji un ģimenes.

Atskatoties uz nu jau tūlīt aizvadīto mācību gadu, redzam, ka olimpiādēs un konkursos piedalījušies 1202 skolēni no visām novadu apvienības skolām (pavisam kopā 21 skola), pie tam godalgotie dalībnieki nāk no 19 dažādām skolām (Madonas novadā – 13), kas nozīmē, ka gandrīz katrā izglītības iestādē ir kāds skolēns, kas aizvadītajā mācību gadā saņēmis kādu no godalgām. Jāpiebilst, ka novadā ir skolēni, kas ne tikai piedalījušies vairākās olimpiādēs, bet arī vairākās olimpiādēs izcīnījuši godalgas, piemēram, 1.-6.klašu grupā tādi ir trīs skolēni, 7.-9.klašu grupā – 12 skolēni, bet 10.-12.klašu grupā – 18 skolēni.

Visplašāk pārstāvēta ir bijusi Vizuālās mākslas olimpiāde 1.-12.klasei (180 dalībnieki) un sporta olimpiādes (1.-6.klašu grupā – 168 dalībnieki, 7.-12.klašu grupā – 114 dalībnieki), tāpat liela konkurence ir bijusi bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, matemātikas un angļu valodas olimpiādēs, kā arī valodu jomas konkursos sākumizglītības posmā – lasīšanas un glītrakstu konkursos.


‌Skolēni savas zināšanas un prasmes 2018./2019.mācību gadā ir varējuši pierādīt 29 novadu apvienības olimpiādēs, 9 novadu apvienības konkursos un 11 valsts olimpiādēs. Lielu daļu mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzdevumi tiek sagatavoti novadu apvienības metodiskajās apvienībās, bet olimpiāžu, kurām paredzēti trīs posmi, uzdevumus veido Valsts izglītības satura centra izveidotas konkrētās jomas augsti kvalificētu profesionāļu darba grupas, tādēļ patiess gandarījums par katru skolēnu, kas olimpiādes otrajā posmā izcīnījis tiesības piedalīties arī trešajā – valsts – posmā. Novadu apvienībā tiesības piedalīties valsts olimpiādēs izcīnījuši 17 skolēni, tajā skaitā 14 skolēni no Madonas novada. Īpašs prieks un lepnums par skolēniem un skolotājiem, kas ar savu ieguldīto darbu un talantu spējuši godalgotas vietas iegūt arī valsts līmeņa olimpiādēs – Kusas pamatskolas 9.klases skolnieks Mārtiņš Dvēselītis valsts vēstures olimpiādē 9.klasēm ieguvis Atzinību (skolotāja Inese Briška), Madonas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece Paula Silava valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm ieguva Atzinību (skolotāja Inga Ķimeniece), bet Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Undīne Saleniece valsts franču valodas olimpiādē (grupā skolēniem, kas franču valodu apgūst kā III svešvalodu no 10.klases) ieguva augsto II vietu (skolotājs Viesturs Rikveilis). Diemžēl jāatzīmē, ka franču valodas olimpiāde novadā, iespējams, notika pēdējo reizi, jo nākamajā gadā vairs nav neviena skolēna, kas šo valodu skolā apgūtu un varētu olimpiādē piedalīties.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes apstiprināto Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas kārtību pirmo vietu piešķir, ja dalībnieks novada olimpiādes darbā ir saņēmis vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, kā arī godalgotās vietas piešķir ne vairāk kā vienai trešdaļai konkrētās olimpiādes dalībnieku, novadu apvienības olimpiādēs pavisam tika izcīnītas 297 godalgas, no tām Madonas novada izglītības iestāžu skolēniem izdevies izcīnīt 53 I vietas, 47 II vietas, 52 III vietas, kā arī 49 Atzinības.


‌Noslēguma pasākumā tika sveikti arī starptautiski un valsts līmenī augsti novērtēto skolēnu mācību uzņēmumu dalībnieki – “Pet’s Spot”, “PaMaLino”, “S-Vilki”, “Lai prieks!”, “Branch&Hang”, “Karika”, “CAR.NAP” un “ShortGiraffe”. Skolēnu mācību uzņēmumi pārstāvēti no Bērzaunes pamatskolas, Kusas pamatskolas, Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas. Jau pēc noslēguma pasākuma (9.-10.maijā) skolēnu mācību uzņēmumiem norisinājās finālsacensības Jūrmalā, kur Madonas Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmums “Karika” ASV vēstniecības rīkotajā projektā "Start Strong 3+3" uzvarēja un ieguva tiesības šovasar doties pieredzes apmaiņas un atpūtas braucienā un ASV.

Pavisam droši varam apgalvot, ka skolēnu augsto sasniegumu nebūtu tik daudz, ja viņiem savu atbalstu, pieredzi un zināšanas nebūtu devuši pedagogi. Godalgoto vietu ieguvējus Madonas novada izglītības iestādēs ir sagatavojuši 96 pedagogi. Daļa no šiem pedagogiem bērnus augstiem sasniegumiem sagatavojuši pat vairākās jomās, piemēram, valodu jomā un vizuālajā mākslā, valodu un matemātikas jomā utt., kā arī liela daļa pedagogu olimpiādēm ir sagatavojuši vairāk kā vienu bērnu. Lai gan noslēguma pasākumā tika sveikti tikai pedagogi, kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotās vietas, vēlamies pateikt paldies arī pārējiem pedagogiem par viņu ikdienas darbu skolēnu izglītošanas un audzināšanas darbā šajā pārmaiņu laikā, domājot par izmaiņām izglītības saturā un mācīšanas un mācīšanās pieejā.

Izsakām milzīgu pateicību arī ikviena skolēna ģimenei par ieguldīto laiku un sniegto atbalstu savu bērnu izglītošanā, ļaujot tiem sasniegt augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, bet Madonas novada vārdam izskanēt ne tikai tuvākajos novados, bet arī visā Latvijā un ārpus tās robežām.

Noslēguma pasākumu bagātināja un godalgotos laureātus sveica arī Madonas pilsētas vidusskolas un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas apvienotais zēnu koris (diriģentes Anita Melnupa, Iluta Biķerniece, koncertmeistare Ilze Tomsone), Degumnieku pamatskolas 3.-6.klašu tautas deju kolektīvs (vadītāja Daiga Rubene), kā arī Madonas pilsētas Kultūras nama 5.-9.klašu deju kolektīvs “Atspole” (vadītāja Maija Rijniece) – kolektīvi, kas guvuši augstu novērtējumu arī skatēs, gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Ar savu balss skanējumu priecēja arī vokālās pedagoģes Daces Kalniņas sagatavotais Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas 7.kora klases audzēknis, Kalsnavas pamatskolas 7.klases skolēns Ralfs Puzāns, kas ieguvis II vietu un Atzinību par labāko latviešu tautas dziesmas izpildījumu Jāņa Zābera piemiņai veltītajā zēnu vokālistu konkursā "Aiviekstes Lakstīgalas 2019" Meirānos, kā arī Madonas Bērnu un jauniešu centra instrumentālā grupa “The Pretty Poison” Edmunda Vestmaņa vadībā.

Noslēguma pasākumā tika apbalvoti skolēni par augstiem sasniegumiem tikai Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības rīkotajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, tomēr mācību gada laikā skolēniem ir bijusi iespēja piedalīties un godalgotas vietas izcīnīt arī dažādās atklātajās olimpiādēs un radošajos konkursos, tādēļ atzinīgi novērtējam arī šo skolēnu devumu un vēlam ikvienam skolēnam, lai arī turpmāk mācības sniedz prieku un gandarījumu, vieš jaunus izaicinājumus!


‌Foto atskats no 7.maija mācību priekšmetu olimpiāžu noslēguma pasākuma 1.-12.klasēm.


‌Informāciju sagatavoja: Gundega Puķīte

Izglītības nodaļas

izglītības darba speciāliste

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »